Osmdesáté narozeninyprofesora MUDr. Jaromíra Boudy, CSc.


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2009; 74(5): 396
Kategorie: Zprávy

Profesor MUDr. Jaromír Bouda, CSc., se dožil v červenci 2009 v pohodě a svěžesti významného životního jubilea – osmdesáti let. Rád bych při této slavnostní příležitosti připomněl několik významných momentů z jeho života.

Profesor MUDr. Jaromír Bouda, CSc., se narodil 19. 7. 1929 v Bratislavě. Gymnaziální léta strávil v Brně, kde také v roce 1948 maturoval a v témže roce se zapsal na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií pracoval jako pomocná vědecká síla v Ústavu anatomie a v roce 1953 promoval. Po promoci nastupuje na umístěnku na Slovensko, nejprve na chirurgické a později na gynekologicko-porodnické oddělení v Topoľčanech. Po absolvování vojenské služby pracuje na gynekologicko-porodnickém oddělení v Partyzánském a poté v letech 1958–1960 v Nitře. V roce 1960, po konkurzním řízení, nastupuje na Gynekologicko-porodnickou kliniku Lékařské fakulty UK v Plzni jako asistent.

Město Plzeň, plzeňská lékařská fakulta a fakultní nemocnice se mu staly novým domovem. Mladý, nadaný asistent přichází na kliniku, kterou v této době vede její zakladatel prof. MUDr. Vladimír Mikoláš. Vrozená manuální zručnost, inteligence a píle jej předurčují k tomu, že se velmi záhy stává jedním z předních pracovníků kliniky. V gynekologii se zájem dr. Boudy soustřeďuje na otázky prevence a léčby zhoubných nádorů ženského genitálu. V této době, díky námětům prof. Mikoláše, na plzeňské gynekologicko-porodnické klinice vzniká řada prioritních prací k problematice děložního hrdla.

Výsledkem soustředěné vědecké práce je v roce 1964 obhajoba vynikající kandidátské práce na téma „Elektrokoagulace ektopie z hlediska prevence vzniku dlaždicového karcinomu děložního hrdla“. V roce 1969 se habilituje prací „Arterioly a kapiláry endometria“. Na kolposkopickém kurzu v USA v roce 1981, na který byl pozván prof. MUDr. A. Štaflem jako jeden z přednášejících, si obnovil vzpomínky na společná léta strávená spolu s ním v Plzni.

Další odborný a společenský vzestup doc. Boudy byl zbrzděn v období normalizace. V roce 1991 je jmenován profesorem a přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK v Plzni. Má opět možnost plně se odborně a společensky angažovat, stává se členem prvního Akademického senátu LF UK v Plzni a i celouniverzitního senátu v Praze, stává se členem Vědecké rady LF UK v Plzni. Je zvolen do výboru ČGPS ČLS JEP, později se stává předsedou onkologické sekce ČGPS ČLS JEP. Angažuje se významně v České lékařské komoře, stává se předsedou OS ČLK v Plzni, později předsedou Čestné rady OS ČLK v Plzni. Je členem oborové komise gynekologie a porodnictví vědecké rady ČLK. Je předsedou oborové rady PGS, členem komise pro obhajoby doktorátů věd, členem European Society of Gynecological Oncology, v roce 1991 se stává členem Steering committee European Federation of Gynecological oncology. Bohatá je jeho činnost přednášková a publikační. Publikoval 161 prací, z toho 14 v zahraničí. Byl by ještě dlouhý výčet všech aktivit profesora Boudy. Připomínám jeho dvouměsíční pobyt u prof. H. Jonese III. v Nashville v roce 1995, jeho aktivní účast na zahraničních kongresech.

Profesor Bouda je pro své znalosti a precizní formulace znám jako brilantní diskutér. Vždy jsem tuto jeho schopnost obdivoval, je pravým pokračovatelem plzeňské gynekologicko-porodnické školy založené profesorem Mikolášem. Jeho přítomnost dala odborným diskusím vždy odpovídající úroveň. Na druhé straně je i velmi milým a příjemným společníkem se smyslem pro humor. Je znalec a obdivovatel operní a symfonické hudby, spolu s manželkou je známým návštěvníkem koncertů a divadel. Je člověkem všestranně nadaným, rád se účastnil lékařských tenisových turnajů, v zimě jej vídáme jako vytrvalého lyžaře. Jeho dva synové jsou oba lékaři, mladší syn si k jeho radosti vybral obor gynekologie a porodnictví.

Po dovršení 66. roku věku profesor Bouda předal vedení kliniky mladší generaci. Dále pracuje jako profesor na klinice, svých jazykových znalostí plně využíval při výuce zahraničních studentů, jako brilantní operatér předával své zkušenosti. Je stále činorodý a vitální, zabývá se soudně znaleckou činností a je vždy ochoten přispět radou při řešení odborných a společenských problémů.

Vážený pane profesore, já osobně a všichni spolupracovníci Vám při příležitosti významného životního jubilea přejeme, abyste si uchoval životní elán a vitalitu a bylo Vám s námi na klinice dobře.

Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta,CSc.

přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a FN Plzeň


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2009 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se