Úhrada podání humánního imunoglobulinu anti-D v souvislosti s prováděním prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2011; 76(1): 71-72

Vážení čtenáři,

vzhledem k velmi častým dotazům na téma úhrady přípravků anti-D v souvislosti s novým doporučeným postupem si dovolujeme uveřejnit následující fakta ověřená a schválená VZP. 

Úhrada podání humánního imunoglobulinu anti-D v souvislosti s prováděním prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen

Stanovisko Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), publikováno se souhlasem VZP

Zdravotní pojišťovny v souladu s vyhláškou MZ ČR č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky MZ ČR č. 225/2005 Sb. hradí svým pojištěncům přípravky IgG anti-D ve všech indikacích uvedených v „Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen“ (schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 3. 6. 2010 a publikováno v Čes. Gynek. 2010, 75 (4), s. 323–324) podle symbolu K.   

V případě ambulantně léčených pacientek:

  • lze anti-D imunoglobulin RhD podat negativním ženám (nejsou-li u nich již přítomny protilátky anti-D) formou ZULP k výkonům ze Seznamu zdravotních výkonů, které lze vykazovat ambulantně a k výkonu lze vykázat ZULP,
  • pokud je potřeba IgG anti-D vykázat i k jiným výkonům, u kterých není dle SZV povoleno vykázat ZULP, vykáže se výkon aplikace kódem 09215 – Injekce i.m., s.c., i.d. (u kterého lze ZULP vykázat) + ZULP.

V případě hospitalizovaných pacientek:

  • lze uvedený ZULP IgG anti-D vykázat rovněž k výkonům dle Seznamu zdravotních výkonů, u kterých je povoleno vykázání ZULP a lze je vykazovat při hospitalizaci,
  • pokud je potřeba vykázat IgG anti-D i k jiným výkonům, u kterých ZULP vykázat nelze, mohou být léčivé přípravky označené symbolem K (a to IgG anti D je) vykazovány jako ZULP k příslušnému OD (s výjimkou ošetřovatelských lůžek, OLÚ a resuscitační a intenzivní péče).

(Vykázat výkon aplikace 09215 nelze, protože ten je agregován do OD a nevykazuje se zvlášť.) 

Význam symbolu K

Léčivé přípravky, obsahující léčivou látku takto označenou jsou smluvnímu zdravotnickému zařízení hrazeny ze zdravotního pojištění:

  1. formou zvlášť účtovaných léčivých přípravků (ZULP) předepsaných na žádanku v ambulantní i ústavní péči, s výjimkou resuscitační a intenzivní péče poskytované ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, péče na ošetřovatelském lůžku a péče v odborném léčebném ústavu,
  2. v rámci úhrady zdravotních výkonů, jde-li o resuscitační a intenzivní péči poskytovanou ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
  3. v rámci lékového paušálu, jde-li o poskytování zdravotní péče v odborném léčebném ústavu a na ošetřovatelském lůžku. 

„Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen“

V České republice jsou registrovány přípravky obsahující humánní imunoglobulin anti-D (dále IgG anti-D) ve třech různých dávkách (125, 250 a 300 mikrogramů). Dle „Doporučení k provádění prevence RhD aloimunizace u RhD negativních žen“ je v indikacích do 20. týdne těhotenství doporučeno podání IgG anti-D v dávce minimálně 50 mikrogramů, po 20. týdnu těhotenství minimálně 100 mikrogramů a všem RhD negativním těhotným ženám by rovněž mělo být podáno IgG anti-D v dávce 250 mikrogramů profylakticky ve 28. týdnu.

V případě ambulantně léčených pacientek by podle předchozí domluvy s VZP měly být přípravky IgG anti‑D vykázány formou ZULP (zvlášť účtovaný léčebný přípravek) a o cenu takto vykázaných přípravků IgG anti-D bude následně navýšena celková výše úhrady zdravotnickému zařízení při ročním vyúčtování. Stejný způsob úhrady bude i v následujících letech, dokud se rok 2010 nestane referenčním obdobím pro výpočet celkové výše úhrady zdravotnickému zařízení. Ambulantně dosud nebyl IgG anti-D ve všech indikacích podáván a jeho cena proto není součástí průměrné úhrady za ZULP na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období.

Přípravky IgG anti-D musí poskytovatel nakoupit v lékárně, při aplikaci je vykáže formou ZULP, a zdravotní pojišťovna je uhradí při ročním vyúčtování.

V případě hospitalizovaných pacientek je ZULP vykazován do hospitalizačního účtu a cena takto vykázaných přípravků IgG anti-D následně ovlivní „relativní váhu“ příslušné „IR-DRG“ skupiny a event. „ZS - základní sazbu“. Při hospitalizaci byl IgG anti-D podáván ve většině indikací již v referenčním období a paušálně aplikované dávky byly často několikrát vyšší (250 až 500 mikrogramů) než dle aktuálního doporučení (100 mikrogramů).

Podle platné Metodiky VZP ČR pro předávání a pořizování dokladů jsou smluvní zdravotnická zařízení oprávněna účtovat podanou látku buď za cenu, za kterou byl ZULP pořízen, nejvýše však do hodnoty maximální úhrady pojišťovnou, je-li taková pojišťovnou sjednána.

V lůžkových zdravotnických zařízeních lze vykazovat na podkladě aktualizované verze číselníku NLEKY, kde jsou všechny LP této skupiny obsaženy a označeny symbolem „K“.

ZULP k výkonu je možné vykázat podle úhrady a PODMÍNEK uvedených v AKTUÁLNĚ v platné verzi číselníku LEKY.

Redakce časopisu   

UPOZORNĚNÍ

Na základě usnesení výboru ČGPS ČLS JEP ze dne 12. 11. 2010 je od 1. 1. 2012 povinnou součástí vybavení ordinace praktického gynekologa ultrazvukový přístroj.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se