Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., oslavil životní jubileum


Autoři: D. Rumpík
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2013; 78(5): 484-485
Kategorie: Zprávy

Osmdesáté narozeniny oslavil dne 17. 7. 2013 člověk, jehož jméno je úzce spjato s asistovanou reprodukcí, a to jak v republikovém, tak celosvětovém měřítku – prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., významný gynekolog, učitel a vědec.

Profesor Ladislav Pilka se narodil v obci Hradčovice u Uherského Brodu v rodině rolníka jako jedno ze sedmi dětí. Maturoval v Uherském Hradišti, v roce 1959 promoval na Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita). Začátek své profesní dráhy odstartoval na Gynekologicko-porodnickém oddělení v zámečku v Přílepech u Holešova. Toto působiště mu bylo přiděleno na tzv. umístěnku a strávil zde více než osm let. Měl ale vyšší ambice – toužil po vědecké práci. Jeho žádosti však byly opakovaně zamítány, neboť nebyl členem KSČ. Až v krátkém období Pražského jara byly konečně oceněny jeho výtečné znalosti a usilovná píle a prof. Pilka vyhrál konkurz na místo na I. gynekologicko-porodnické klinice pod vedením prof. MUDr. M. Uhra, CSc. Z počátku působil na klinice jako sekundární lékař, v roce 1971 absolvoval II. atestaci, v roce 1983 se habilitoval, o tři roky později se stal doktorem věd a v roce 1987 byl jmenován univerzitním profesorem. Od 1. 10. 1988 byl ustanoven přednostou II. gynekologicko-porodnické kliniky, kterou po deset let vedl. V letech 1990–1993 byl předsedou Československé gynekologicko–porodnické společnosti ČLS JEP a v letech 1990–1994 byl i předsedou Sekce asistované reprodukce ČGPS JEP.

Téměř celý svůj profesní život věnoval profesor Ladislav Pilka léčbě neplodnosti. Postupně zaváděl tubární mikrochirurgii a později s týmem spolupracovníků rozpracoval asistovanou reprodukci. Ve spolupráci s embryology prof. MUDr. M. Dvořákem, DrSc., prof. MUDr. P. Trávníkem, DrSc., MUDr. J. Tesaříkem a s týmem svých spolupracovníků dosáhl světového prvenství zavedením metody GIFT – přenos gamet do vejcovodu. První dítě na světě počaté touto metodou se narodilo roku 1982 v Brně.

Profesor Pilka je právem nazýván „otcem zakladatelem“ asistované reprodukce v České republice a nemalou měrou se zasloužil o to, že náš stát patří v oblasti asistované reprodukce mezi světové špičky. Mnoha manželským párům pomohl uskutečnit jejich zdánlivě nesplnitelný sen – mít vlastní dítě. Za své úsilí a pracovní úspěchy dosáhl prof. Pilka mezinárodního uznání a obdržel řadu národních a mezinárodních ocenění. Mezi nejvýznamnější patří Národní cena Československé republiky za přínos asistované reprodukci (1985) a cena Mezinárodní společnosti pro asistovanou reprodukci, která mu byla udělena na 16. světovém kongresu fertility a sterility 4. 10. 1998. V roce 2011 získal od primátora Cenu města Brna.

Je autorem mnoha publikací, přednášek a abstrakt, spoluautorem monografií, skript a celostátních učebnic. Dlouhodobě se zabývá morálními a etickými aspekty asistované reprodukce, podílel se na tvorbě pravidel, za kterých může být asistovaná reprodukce prováděna.

Profesor Pilka vždy dbal na vysokou úroveň poskytované péče a brněnská klinika se pod jeho vedením těšila výborné pověsti. V roce 2000 přijal prof. Pilka moji nabídku a pomohl mi vybudovat novou Kliniku reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně, kde dosud působí jako přednosta. Zlínský kraj postrádal podobně zaměřené zdravotnické zařízení. Od doby svého vzniku klinika pomohla k narození téměř třem tisícům dětí. V roce 2008 předal hejtman Zlínského kraje profesoru Pilkovi krajské ocenění za vybudování Centra asistované reprodukce ve Zlíně a dlouholetou spolupráci se zlínskými pracovišti. V roce 2006 nám profesor Pilka asistoval při založení našeho dalšího pracoviště – kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Reprofit International v Brně, kde působí jako odborný garant.

Pane profesore, jsem nesmírně rád, že jsem se s Vámi setkal, když jsem se ucházel o místo v brněnské porodnici, a velmi si vážím toho, že vedle Vás mohu působit téměř od začátku svého profesního života. Přeji Vám a celé Vaší rodině mnoho dalších šťastných let, zdraví, spokojenost a entuziasmus. Připojují se ke mně naši kolegové z Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín, kolegové z pracoviště Reprofit International z Brna a zcela jistě i tisíce dětí, které se díky Vám narodily, a také jejich rodiče, kterým jste splnil touhu mít kompletní rodinu.

Kdysi jste řekl, že „vrcholem medicínského snažení je léčit lidi co nejlépe, nejhumánněji a s pocitem dobře vykonané práce.“ Pane profesore, jsem přesvědčen, že tuto metu jste svou prací vysoce přesáhl, za což Vám patří moje hluboká úcta a poděkování.

MUDr. David Rumpík

ředitel Kliniky reprodukční medicínya gynekologie Zlín

předseda Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2013 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se