Diagnostika a léčba děložních myomů v ambulantní gynekologické péči


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2015; 80(4): 309-312

Doporučený postup

Autoři:

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Praha

prim. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika

Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Pavel Kopecký, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika

Fakultní nemocnice Hradec Králové

prim. MUDr. Marek Ožana

Gynekologicko-porodnická klinika

Městská nemocnice Ostrava

MUDr. Hynek Kudělka, MBA

GYNET AH s.r.o.

MUDr. Pavel Tomeš

Gynekologicko-porodnická klinika

Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. Roman Kříž

Gynekologická ambulance Benešov

MUDr. Vladimír Dvořák, PhD.

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno

MUDr. Jan Nový

Gynekologická ambulance

Plzeň

DEFINICE

Myom (leiomyom) – monoklonální nádor z hladkých svalových buněk myometria. Jedná se o nejčastěji se vyskytující nezhoubný nádor u žen. Podle lokalizace dělíme myomy na submukózní, intramurální a subserózní. Incidence se uvádí 30–40 % u fertilních žen, zvyšuje se s věkem, vrchol výskytu je mezi 35.–40. rokem. Prevalence významně klesá s věkem, u postmenopauzálních žen dochází k poklesu výskytu o 40–90 %.

KLINICKÉ PROJEVY

Symptomatické pacientky:

 • silné menstruační krvácení
 • nepravidelné krvácení
 • bolesti v podbřišku, tlaku v podbřišku a rodidlech
 • dyspareunie
 • neplodnost, opakované těhotenské ztráty
 • střevní příznaky (např. zácpa)
 • močové příznaky (např. retence moči nebo polakisurie)

Asymptomatické pacientky – náhodný nález

DIAGNOSTIKA

 • bimanuální gynekologické vyšetření
 • vyšetření v zrcadlech
 • ultrazvukové vyšetření vaginální a abdominální sondou

LÉČBA

(obr. 1)

Obr. 1. Algoritmus diagnostiky a léčby děložních myomů v ambulantní gynekologické péči
Algoritmus diagnostiky a léčby děložních myomů v ambulantní gynekologické péči
 

Expektační postup

Je založen na pravidelných ultrazvukových kontrolách. Obvyklý interval je 6 měsíců, ale závisí na nálezu, klinickém obrazu a reprodukčních plánech.

Volíme u žen s reprodukčními plány, kde myom nesnižuje jejich šanci otěhotnět a nezvyšuje riziko těhotenství a porodu. Tedy myomy do 4 cm, nedeformující dutinu děložní, neuzavírající tubární ústí, bez známek progresivního růstu, nestopkaté, kdy nehrozí riziko torze a následní nekrózy. Také u žen s uzavřenými reprodukčními plány se snažíme vyhnout zbytečné chirurgické intervenci, ale je-li žena symptomatická, je vhodné přistoupit k farmakologické léčbě.

Farmakologická léčba

Využívá se jak samostatně, tak jako příprava před operačním řešením – používáme ulipristalacetát nebo analoga gonadoliberinů.

Léky užívané v ambulantní léčbě jsou shrnuty v tabulce 1.

Tab. 1. Vlastnosti léků v ambulantní gynekologické péči
Vlastnosti léků v ambulantní gynekologické péči

Symptomatická terapie – do této skupiny patří v souvislosti s hlavními klinickými projevy antianemika, analgetika, hemostyptika, uterotonika, gestageny a kombinovaná hormonální antikoncepce.

Chirurgická léčba

Je indikována u žen symptomatických, při progresi velikosti myomu, u žen s neúspěšnou snahou o koncepci. Výběr pacientky pro danou modalitu je vždy přísně individuální, odvíjí se od klinického nálezu, reprodukčních plánů a postoje pacientky.

 • Chirurgický uzávěr děložních tepen
 • Embolizace uterinních arterií
 • Transcervikální resekce myomů
 • Laparoskopická myomektomie
 • Abdominální myomektomie
 • Abdominální hysterektomie
 • Vaginální hysterektomie
 • Laparoskopicky asistovaná vaginální hysterek-tomie
 • Totální laparoskopická hysterektomie

KONTROLA PO LÉČBĚ

K posouzení účinků léčby zveme pacientky na kontrolu za 3 až 6 měsíců.

PŘEHLED LÉKŮ S INDIKACEMI NA ČESKÉM TRHU

 • UPA
 • Esmya (Ulipristal-acetát je indikován k předoperační léčbě středně závažných až závažných symptomů onemocnění děložními myomy (fibroidy) u dospělých žen v reprodukčním věku. Recentně schváleno dlouhodobé intermitentní podávání bez plánu chirurgického řešení.
 • GnRHa
 • DECAPEPTYL DEPOT (symptomatické děložní myomy, děložní myomy spojené se sterilitou nebo infertilitou a výskyt myomů v mladém věku. Dále při indikaci potlačení produkce ovariálních hormonů jako předoperační příprava pro zmenšení jednotlivých myomů v případě jejich předpokládané enukleace nebo v případě hysterektomie).
 • DIPHERELINE S.R. 3 mg (léčba uterinních fibromyomů buď před operací, nebo když je operace za daných okolností nevhodná).
 • ZOLADEX DEPOT 10,8 mg (předoperačně k léčbě děložních myomů; maximální doba trvání léčby jsou 3 měsíce. Při léčbě děložních myomů Zoladex depot 10,8 mg způsobuje jejich zmenšení, umožňuje zlepšení krevního obrazu pacientky a zmírňuje příznaky, včetně bolesti. Je užíván jako doplňková léčba k chirurgickému výkonu za účelem vytvoření dobrých operačních podmínek a snížení operačních ztrát krve).
 • ZOLADEX DEPOT 3,6 mg (ke zmenšení velikosti myomů po dobu až 3 měsíců. ZOLADEX depot 3,6 mg je užíván jako doplňková léčba k chirurgickému výkonu za účelem vytvoření dobrých operačních podmínek a snížení operačních ztrát krve. K léčbě děložních myomů za účelem jejich zmenšení, zlepšení krevního obrazu pacientky a zmírnění příznaků, včetně bolesti).
 • SYNAREL (k hormonální terapii symptomatických děložních myomů před plánovanou myom-ektomií nebo hysterektomií, včetně potlačení klinických příznaků a zmenšení velikosti dělohy a myomů).
 • Nitroděložní systém s levonorgestrelem.
 • Mirena (kontracepce, idiopatická menoragie, ochrana endometria před hyperplazií během hormonální substituční léčby estrogeny).
 • Levosert (silné menstruační krvácení, antikoncepce).
 • Kombinovaná hormonální antikoncepce (COC, vaginální inzert, transdermální náplast).
 • Perorální gestageny ve vysokých dávkách – mohou ovlivnit krvácení – Duphaston, Norethisteron, Orgametril, Provera, Utrogestan.
 • Injekční gestagen ve vysokých dávkách – mohou ovlivnit krvácení – Depo-Provera.
 • Tranexamová kyselina – Exacyl (inj. sol., nebo tbl.) – indikace krvácení (možno použít u meno-metroragie)

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika

1. LF UK a VFN

Apolinářská 18

128 00 Praha 2

e-mail: tfait@seznam.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2015 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se