Seriál o EET


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2017; 82(5): 419
Kategorie: Seriál o EET

V první části seriálu jste se dočetli základní informace o tom, jak elektronická evidence tržeb funguje a pro koho je povinná.

Další kapitola je věnována tomu, jak má poplatník začít evidovat tržby včetně řešení EET v případě souběhu zdravotní péče a doplňkového prodeje. Dozvíte se, jaké první kroky je třeba udělat před zahájením evidence tržeb a kde si vyžádat autentizační údaje, které jsou nezbytné pro přihlášení na internetový server Finanční správy.

Seriálem EET Vás provází daňový poradce Ing. Tomáš Hajdušek, který je vedoucím Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR.

V první části seriálu jste se dočetli základní informace o tom, jak elektronická evidence tržeb funguje a pro koho je určena. Seznámili jste se s platebním procesem a povinnostmi, které pro lékaře v rámci zavedení EET plynou.

Další kapitola je věnována řešení EET v případě souběhu zdravotní péče a doplňkového prodeje. Dozvíte se, jaké první kroky je třeba udělat před zahájením evidence tržeb a kde si vyžádat autentizační údaje, které jsou nezbytné pro přihlášení na internetový server Finanční správy.

Seriálem EET Vás provází daňový poradce Ing. Tomáš Hajdušek, který je vedoucím Sekce správy daní a poplatků Komory daňových poradců ČR.

Jak řešit v EET souběh zdravotní péče a doplňkového prodeje?

V případě ambulantních lékařů může pochybnosti vyvolat situace, kdy lékař kromě poskytování zdravotní péče ještě uskutečňuje doplňkový prodej zboží, např. výživových doplňků, dentálních pomůcek apod. Tržby z tohoto doplňkového prodeje podléhají evidenci tržeb od 1. března 2017.

Jednoduchým způsobem lze řešit tento souběh tak, že:

  • tržby z doplňkového prodeje zboží bude lékař evidovat již od 1. března 2017 a příjmy za poskytování zdravotní péče nejpozději od 1. března 2018
  • pokud je možno označit jednu z činností za tzv. minoritní činnost, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovéto minoritní činnosti vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní

Za minoritní činnost bude považována taková činnost, která:

  • není provozována v samostatné provozovně
  • a zároveň
  • platby z minoritní činnosti tvoří maximálně 49 % z celkových „hotovostních“ plateb provozovny a současně nepřevyšují částku 175 000 Kč v dané provozovně (pokud by byla provozovna účelově rozdělena, nebere se na toto účelové rozdělení zřetel). Má-li poplatník v jedné provozovně minoritních činností více, potom se pro posouzení výše uvedených kritérií platby z minoritních činností sčítají.

Pro posouzení uvedených kritérií jsou vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, jež podléhají evidenci tržeb, a to za předcházející kalendářní rok. Poplatník, který začíná podnikat a nemá pro účely stanovení uvedených kritérií údaje z předchozího roku, může provést kvalifikovaný odhad.

Jsou-li splněny výše uvedené podmínky, pak nemá poplatník povinnost v roce následujícím platby z minoritní činnosti evidovat.

Řešení různých variant souběhu činností znázorňují následující tabulky:

Co vše je třeba udělat před zahájením evidence tržeb?

Lékaři budou muset evidovat své tržby již od 1. března 2018. Ještě před tímto datem ale musí splnit několik povinností. Pro jejich splnění je nejdříve zapotřebí vyžádat si tzv. autentizační údaje. Těmi se rozumí v podstatě přístupový kód a heslo, pomocí kterých se poplatník může přihlásit na speciální internetový server Finanční správy.

O vydání autentizačních údajů lze požádat dvojím způsobem:

1. Návštěva finančního úřadu

V takovém případě se uskuteční ústní jednání v kanceláři správce daně, v rámci kterého jsou autentizační údaje předány lékaři v obálce. O předání těchto údajů se sepisuje písemný protokol.

2. Podání elektronické žádosti na speciálním serveru Finanční správy

To však mohou učinit jen ti lékaři, kteří mají zpřístupněnu datovou schránku. Pro podání elektronické žádosti jsou totiž zapotřebí přístupové údaje do datové schránky. Do této datové schránky potom budou autentizační údaje správcem daně zaslány.

Po prvním přihlášení pomocí získaných autentizačních údajů je nutno nastavit si nové heslo. V dalším kroku musí lékař prostřednictvím elektronického formuláře oznámit všechny své provozovny (ordinace), a to bez ohledu na to, zda tyto provozovny má u správce daně nahlášeny v rámci obecné registrační povinnosti. Rozlišují se tři typy provozoven – pevné, mobilní a virtuální. Pevnou provozovnou je typicky např. budova restaurace. Mobilní provozovnou může být pojízdný obchod nebo stánek. Virtuální provozovnou je např. e-shop. V případě lékařů připadají v úvahu pouze pevné provozovny, popř. e-shop na prodej zdravotních pomůcek.

Po nahlášení provozoven si každý lékař musí vygenerovat alespoň jeden certifikát. Ten je k evidování tržeb naprosto nezbytný, slouží totiž k jednoznačné identifikaci poplatníka. Bez certifikátu by systém nepoznal, který poplatník hlásí své tržby. De facto se jedná o takovou „elektronickou občanku“ poplatníka.

Certifikátů si lékař může vygenerovat libovolné množství. Mít více certifikátů je vhodné z bezpečnostního hlediska. Pokud totiž dojde ke ztrátě, zcizení či jiné kompromitaci certifikátu, musí jej poplatník zneplatnit a poté si vygenerovat nový, což může být v případě více provozoven (ordinací) problém. Proto je vhodné mít pro každou provozovnu samostatný certifikát.

Při generování certifikátu se ke každému zadává heslo. Certifikát je potom nutno nainstalovat do každého pokladního zařízení.

O autentizační údaje je možno žádat již nyní. Doporučuji nenechávat to na poslední chvíli. Získání autentizačních údajů, nahlášení provozoven, vygenerování certifikátu a jeho instalace do pokladního zařízení vyžaduje pokročilé znalosti práce s počítačem. Lékař, jenž takové znalosti nemá, se může obrátit na specializované firmy, které na základě plné moci toto všechno zařídí za něj.

Další povinností, již musí poplatník před zahájením evidence tržeb splnit, je umístit tam, kde dochází k přijímání tržeb, informační oznámení s tímto textem: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.“

Poplatníkovi, který zachází s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, že může dojít k jejich zneužití, nebo který ve své provozovně neumístí shora popsané informační údaje, může být udělena pokuta až do výše 50 tisíc korun.

Ing. Tomáš Hajdušek,

daňový poradce

Vaše dotazy k EET můžete směřovat na eet@cgm.com, případně do poradny umístěné na portálu www.cgmsvet.cz.Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se