Vzpomínka na profesora MUDr. Jaromíra Boudu, CSc.


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2018; 83(2): 160

K smutné události nedožitých 89 let profesora MUDr. Jaromíra Boudy, CSc., bych vám rád připomněl několik významných momentů z jeho života.

Profesor MUDr. Jaromír Bouda,CSc. se narodil 19. 7. 1929 v Bratislavě. Gymnaziální léta strávil v Brně, kde také v roce 1948 maturoval a v témže roce se zapsal na Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studií pracoval jako pomocná vědecká síla v Ústavu anatomie a v roce 1953 promoval. Po promoci nastoupil na umístěnku na Slovensko, nejprve na chirurgické a později na gynekologicko-porodnické oddělení v Topoľčanech. Po absolvování vojenské služby pracoval na gynekologicko-porodnickém oddělení v Partyzánském a poté v letech 1958–1960 v Nitře. V roce 1960, po konkurzním řízení nastoupil na gynekologicko-porodnickou kliniku Lékařské fakulty UK v Plzni jako asistent.

Město Plzeň, plzeňská lékařská fakulta a fakultní nemocnice se mu staly novým domovem. Mladý nadaný asistent přicházel na kliniku, kterou v té době vedl její zakladatel prof. MUDr. Vladimír Mikoláš. Vrozená manuální zručnost, inteligence a píle jej předurčovaly k tomu, že se velmi záhy stal jedním z předních pracovníků kliniky. V gynekologii se zájem dr. Boudy soustřeďoval na otázky prevence a léčby zhoubných nádorů ženského genitálu. V té době, díky námětům prof. Mikoláše, na plzeňské gynekologicko-porodnické klinice vznikla řada prioritních prací k problematice děložního hrdla. Výsledkem soustředěné vědecké práce byla v roce 1964 obhajoba vynikající kandidátské práce na téma „Elektrokoagulace ektopie z hlediska prevence vzniku dlaždicového karcinomu děložního hrdla“. V roce 1969 habilitoval prací „Arterioly a kapiláry endometria“. Na kolposkopickém kurzu v USA v roce 1981, na který byl pozván prof. MUDr. A. Štaflem jako jeden z přednášejících, si obnovil vzpomínky na společná léta strávená spolu s ním v Plzni.

Další odborný a společenský vzestup doc. Boudy byl zbrzděn v období normalizace. V roce 1991 byl jmenován profesorem a přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK v Plzni. Měl opět možnost plně se odborně a společensky angažovat, stal se členem prvního Akademického senátu LF UK v Plzni a celouniverzitního senátu v Praze, stal se členem Vědecké rady LF UK v Plzni. Byl zvolen do výboru ČGPS ČLS JEP, později se stal předsedou onkologické sekce ČGPS ČLS JEP. Angažoval se významně v České lékařské komoře, stal se předsedou OS ČLK v Plzni, později předsedou Čestné rady OS ČLK v Plzni. Byl členem oborové komise gynekologie a porodnictví VR ČLK. Byl předsedou oborové rady PGS, členem komise pro obhajoby doktorátů věd. Byl členem European Society of Gynecological Oncology, v roce 1991 se stal členem Steering committee European Federation of Gynecological Oncology. Bohatá byla jeho činnost přednášková a publikační. Publikoval 161 prací, z toho 14 v zahraničí. Byl by ještě dlouhý výčet všech aktivit profesora Boudy. Připomínám jeho dvouměsíční pobyt u profesora H. Jonese III. v Nashville v roce 1995, jeho aktivní účast na zahraničních kongresech.

Profesor Bouda byl pro své znalosti a precizní formulace znám jako brilantní diskutér. Vždy jsem tuto jeho schopnost obdivoval, byl pravým pokračovatelem plzeňské gynekologicko-porodnické školy založené prof. Mikolášem. Jeho přítomnost dala odborným diskusím vždy odpovídající úroveň. Na druhé straně byl i velmi milým a příjemným společníkem se smyslem pro humor. Byl znalec a obdivovatel operní a symfonické hudby. Byl člověkem všestranně nadaným. Oba dva jeho synové jsou lékaři, mladší syn si k jeho radosti vybral obor gynekologie a porodnictví.

Profesor Bouda po dovršení 66. roku věku předal vedení kliniky mladší generaci. Dále pracoval na klinice jako profesor, svých jazykových znalostí plně využíval při výuce zahraničních studentů, jako brilantní operatér předával své zkušenosti. Byl stále činorodý a vitální, zabýval se soudně znaleckou činností a byl vždy ochoten přispět radou při řešení odborných a společenských problémů. Koncem roku 2012 ukončil pracovní poměr na gynekologicko-porodnické klinice, ale stále s klinikou udržoval kontakt.

Za kolektiv gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a FN Plzeň

doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se