4. seminář reprodukční medicíny


Autoři: Krátká Zuzana
Působiště autorů: Imunologická laboratoř GENNET, s. r. o., Praha
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2020; 85(2): 149-150
Kategorie: Zpráva

Svátek sv. Valentýna je nejen svátkem zamilovaných, ale pro lékaře a další odborníky v problematice neplodnosti je spojen s již tradičním Seminářem reprodukční medicíny. Jeho čtvrtý ročník, který organizovala Imunologická laboratoř GENNET, se konal 13. února 2020 v Clarion Congress Hotelu Praha. Potěšila nás hojná účast (164 zájemců). Posláním této akce je vnímat neplodnost jako velmi důležitý medicínský obor, který zahrnuje celou řadu odborností. Seminář je určen zejména lékařům, kteří přicházejí jako první do styku s neplodnými páry. Proto se ho zúčastnili gynekologové (a to praktičtí gynekologové i lékaři z center asistované reprodukce), imunologové, genetici a urologové. Akce byla inspirativní také pro pracovníky center asistované reprodukce nebo odborníky z imunologických a embryologických laboratoří. Zajímavá byla i pro vědce z Masarykovy univerzity Brno a pražského Biotechnologického ústavu BIOCEV. Přivítali jsme i několik našich kolegů a přátel ze Slovenska.

Seminář zahájila RNDr. K. Komrsková (Hortová) velmi pěknou přednáškou o molekulárních mechanismech oplození. Následoval blok prezentací, který byl věnovaný péči o potrácející pacientky (MUDr. J. Cibulka) a významu stanovení uterinních NK buněk u infertilních pacientek (MUDr. P. Otevřel, Ing. Š. Luxová). Ve druhém bloku, který zahrnoval velmi oblíbené kazuistiky, se MUDr. J. Vydláková a MUDr. K. Bergendiová podělily s posluchači o své zkušenosti s diagnostikou a léčbou neplodných pacientek. Jejich příběhy byly ukázkou úspěšných léčebných postupů končících těhotenstvím a porody zdravých dětí. O to silnější byl apel, který zazněl v přednášce MUDr. K. Malíčkové. Budeme mít ještě dlouho na paměti životní příběh její pacientky s antifosfolipidovým syndromem, která otěhotněla navzdory důraznému nedoporučení těhotenství kvůli velkým zdravotním rizikům. Mladá maminka má sice vytouženého chlapce, ale za cenu velkých zdravotních komplikací, které ohrožují její život. Občas se musíme smířit s tím, že jsou onemocnění, u kterých je těhotenství hazardem s vlastním zdravím. I když víme, že bezdětnost je pro pacientku osobní tragédií…

Odpolední program zahájil docent MUDr. T. Fait výbornou a vtipnou přednáškou o hormonálních poruchách jako jedné z možných příčin neplodnosti. Asi nejvíce prostoru věnoval významu substituční terapie u pacientek s výskytem protilátek proti TPO. Následovala dvojice přednášek RNDr. Z. Krátké a MUDr. J. Nováka zaměřených na diagnostiku a léčbu asymptomatických urogenitálních infekcí. Nejen přítomnost bakterií, ale také zánětlivá imunitní reakce totiž negativně ovlivňují kvalitu spermií u mužů nebo se podílejí na infertilitě žen. Embryolog Ing. R. Křen představil velmi podrobně tradiční i moderní techniky, které jsou používané při asistované reprodukci. Jeho videa z přípravy zona free embryí či odběru buněk na genetické vyšetření embrya vzbudila velký ohlas. Po poslední přestávce, během které došlo i na degustaci výborných vín firmy Lahofer, nás při vynikající přednášce MUDr. V. Vika postupně přešel smích vyvolaný úvodním vyprávěním o sexualitě primátů. Celá řada studií popisuje, jak se mění postoje mladých lidí k partnerskému životu a k sexu. Mnohem jednodušší život „na sítích“ snížil naše dovednosti komunikace tváří v tvář, a tak klesá u mladé generace úspěšnost při navazování partnerských vztahů. Druhým významným rizikem pro zdravý partnerský život, které pan doktor Vik zmínil, je pravidelné sledování filmů s pornografickou tematikou. V běžném životě je sex přece jenom o něčem jiném, ale přesvědčte o tom svůj mozek, který si zvykne již ve velmi mladém věku na podstatně silnější stimulaci… Závěrečnou přednášku měla RNDr. Z. Holubcová v lehce valentýnském duchu a velmi poutavě nás seznámila s etiketou, kterou spermie a vajíčko dodržují před oplozením a během něj.

Reprodukční seminář sklidil mnoho pozitivních ohlasů nejen díky kvalitním přednáškám, ale zaujalo i interaktivní zapojení posluchačů do programu semináře díky využití mobilní aplikace Eventee. Chtěli bychom poděkovat našim sponzorům, kteří finančně podpořili tuto velmi důležitou odbornou akci. Hlavním sponzorem byl GENNET, s.r.o., mezi další sponzory patřily společnosti Werfen Czech, s.r.o., EXBIO Praha, a.s., DYNEX Česká republika, ASCO-MED, spol. s r.o., Beckman Coulter Česká republika, s.r.o., a Phadia, s.r.o.

V České gynekologii č. 6/2019 jsme si mohli přečíst zprávu o velmi pěkném programu XXV. jubilejního sympozia imunologie a biologie reprodukce, které se konalo v květnu 2019 v Liblicích. Na toto tradiční sympozium se sjíždějí zejména vědecké týmy, které se věnují problematice reprodukce. Valentýnský Seminář reprodukční medicíny má za cíl oslovit lékařskou komunitu a srozumitelnou formou představit pokroky v oboru. Obě akce jsou místem, kde máme možnost vzájemné inspirace;umožňují navazování spolupráce mezi klinickými a vědeckými týmy.

Přibývá gynekologů i urologů, kteří mají s imunologií pozitivní zkušenost. Imunologie může pomoci určité skupině neplodných párů. V lepším případě imunologická terapie zlepšuje zdravotní stav pacientek natolik, že ženy mohou spontánně počít a plod donosit. U žen, které již nejsou schopné spontánní koncepce, alespoň pomůže zvýšit úspěšnost cyklů asistované reprodukce, pokud byl problém způsoben abnormální imunitní reakcí. Imunologická vyšetření již mají své místo i při diagnostice příčin neplodnosti u mužů. Optimistický pohled na přínos reprodukční imunologie s námi sdílelo i publikum. Našim posluchačům chceme poděkovat za vytvoření skvělé atmosféry. Těšíme se na další setkání s Vámi na 5. ročníku semináře reprodukční medicíny, který se bude konat za rok v Bratislavě.

RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.

Imunologická laboratoř GENNET, s.r.o.

Na Poříčí 26

110 00 Praha 1

e-mail: zuzana.kratka@gennet.cz


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se