Hypoglykémie zachycená v orálním glukózovém tolerančním testu při screeningu gestačního diabetes mellitus – má nějaký klinický význam?


Autoři: J. Brož 1;  Z. Rušavý 2;  J. Urbanová 3;  A. M. Nunes 1;  L. Brunerová 3
Působiště autorů: Interní klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Novotný, CSc. 2;  Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. I. Rychlík, CSc., FASN, FERA. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2020; 85(2): 131-132
Kategorie: Dopis editorovi

ÚVOD

Screening gestačního diabetes mellitus je v České republice dvojfázový, je indikován u všech gravidních žen (s výjimkou těch s již pregestačně zjištěným diabetem) a organizován gynekologem. I. fáze screeningu je indikována u všech těhotných žen do 14. týdne a spočívá ve stanovení glykémie nalačno z žilní plazmy. II. fáze sceeningu (tříbodový orální glukózový toleranční test – oGTT se 75 g glukózy) je prováděna u žen s negativním výsledkem v I. fázi screeningu (lačná glykémie < 5,1 mmol/l) mezi 24.–28. týdnem [1]. Kromě obvyklých normoglykemických či GDM indikujících hodnot se v průběhu oGTT můžeme setkat s hodnotami při dolní hranici normy i hodnotami hypoglykemickými (za normální rozpětí glykémií u zdravých osob jsou považovány hodnoty do 3,5 mmol/l [4]). Významem těchto hodnot pro vývoj plodu se zabývalo několik studií, z nichž předkládáme krátký souhrn.

VÝSLEDKY STUDIÍ

Recentně publikovaná retrospektivní studie na 625 ženách s fyziologickým těhotenstvím ukázala na možný klinický význam hypoglykémie při oGTT. Autoři vyřadili ženy s pozitivním výsledkem screeningu a dále těhotné ženy s rizikovým či patologickým těhotenstvím (věk < 19 či ≥ 35 let, BMI < 19 či > 30, vícečetná gravidita, porod před 24. týdnem gravidity či porodní váha ≤ 500 g, diabetes mellitus 1. či 2. typu, hypertenze, tyreopatie, nikotinismus, alkoholismus, anomálie či poruchy placenty a pupečníku, intrauterinní růstová restrikce plodu [2]. Fyziologické těhotné byly rozděleny do dvou skupin podle hodnot glykémie při oGTT. Do „hypoglykemické skupiny“ byly zařazeny ty, u kterých byla v rámci screeningu GDM v průběhu oGTT alespoň v jednom z měření (na lačno, v 1. hodině či ve 2. hodině) naměřena glykémie < 3,9 mmol/l (celkem 71 žen). Ženy v „normoglykemické skupině“ dosáhly hodnot glykémií během oGTT ≥ 3,9 mmol/l a zároveň nesplnily kritéria pro GDM. Analýza ukázala, že novorozenci žen z „hypoglykemické skupiny“ měli při narození menší porodní váhu a délku a menší obvod hlavičky v porovnání s novorozenci žen z „normoglykemické skupiny“. Nejnižší naměřená glykémie v „hypoglykemické skupině“ byla 1,8 mmol/l, průměrné hodnoty glykémií v této skupině byly ve všech třech náběrech signifikantně nižší oproti hodnotám ve skupině „normoglykemické“. Prevalence novorozenců s nízkou porodní vahou (≤ 2500 g) a makrosomií (≥ 4000 g) byla nesignifikantně nižší v „hypoglykemické skupině“. Studie neprokázala rozdíl v pohlaví, způsobu porodu, gestačním stáří při porodu a prevalenci předčasných porodů mezi oběma skupinami.

Několik obdobných studií [3, 4, 6–9] prokázalo vztah nízké porodní váhy a snížené hodnoty glykémie při oGTT. V další práci byl tento vztah hraniční [8]. Přestože v těchto studiích byl použit odlišný typ oGTT testu a těhotné byly rozděleny podle jiných pásem glykémií než výše uvedená práce, jejich výsledky potvrzují klinický význam hypoglykémie při oGTT.

Důvody pro výrazný pokles hodnot glykémie při oGTT nejsou dosud objasněny, soudí se, že roli může hrát například prokázaná opožděná vrcholová sekrece inzulinu při oGTT [5]. Nižší porodní váha je pak dávána do případné souvislosti s možnými epizodami nízkých glykémií či nezachycenými hypoglykémiemi v průběhu těhotenství.

Popsaná oblast zatím není detailně prozkoumána a nejsou k dispozici ani doporučení stran péče o těhotné, u kterých byla zachycena hypoglykémie při oGTT. Výsledky studií ale naznačují, že by tento parametr mohl mít pro těhotenství klinický význam.

MUDr. Jan Brož

Interní klinika

FN Motol a 2. LF UK

V Úvalu 8

150 00 Praha 5

e-mail: zorb@seznam.cz


Zdroje

1.    Andělová, K., Anderlová, K., Bláha, J., et al. Gestační diabetes mellitus, doporučený postup screeningu, gynekologické, perinatologické, diabetologické a neonatologické péče 2017. DMEV, 2018, 21(3), s. 113–120.

2.    Bayraktar, B., Balikoğlu, M., Kanmaz, AG. Pregnancy outcomes of women with hypoglycemia in the Oral Glucose Tolerance Test. J Gynecol Obstet Hum Reprod, 2020, 1:101703. doi: 10.1016/j.jogoh.2020.101703 [Epub ahead of print].

3.    Delibas, IB., Tanriverdi, S., Cakmak, B. Does reactive hypoglycemia during the 100 g oral glucose tolerance test adversely affect perinatal outcomes? Ginekol Pol, 2018, 89, p. 25–29.

4.    Güemes, M., Rahman, SA., Hussain, K. What is a normal blood glucose? Arch Dis Child, 2016, 101(6), p. 569–574.

5.    Kuhl, C. Etiology and pathogenesis of gestational diabetes Diabetes Care, 1998, 21(Suppl. 2), p. B19–B26.

6.    Oawada, N., Aoki, S., Sakamaki, K., et al.  Clinical significance of low result of 1-h 50-g glucose-challenge test in pregnant women. J Matern Fetal Neonatal Med, 2019, 32, p. 58–61.

7.    Pugh, SK., Doherty, DA., Magann, EF., et al.  Does hypoglycemia following a glucose challenge test identify a high risk pregnancy? Reprod Health, 2009, 6(10). doi: 10.1186/1742-4755-6-10.

8.    Shinohara, S., Hirai, M., Hirata, S., Suzuki, K. Relation between low 50-g glucose challenge test results and small-for-gestational-age infants: Glucose challenge results & birthweight. J Obstet Gynaecol Res, 2015, 41, p. 1752–1756.

9.    Yuen, L., Bontempo, S., Wong, VW., Russell, H.  Hypogly-caemia on an oral glucose tolerance test in pregnancy – Is it clinically significant? Diabetes Res Clin Pract, 2019, 147, p. 111–117.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 2

2020 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se