Česká gynekologie - Číslo 3/2005

Původní práce

175
Předčasné odlučování lůžka – etiologie a rizikové faktory

M. Procházka, M. Kudela, M. Lubušký, M. Větr, P. Hrachovec, P. Zielina

180
Nalbuphine v porodnické analgezii

B. Vavřinková, L. Oborná, T. Binder, J. Horák

184
Změny koagulačních parametrů při stimulaci v programu IVF a při rozvoji ovariálního hyperstimulačního syndromu

Š. Machač, M. Procházka, M. Lubušký

187
Vplyv exogénnej suplementácie luteinizačného hormónu počas kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácie na výsledky cyklu IVF

S. Toporcerová, R. Hredzák, A. Ostró, V. Ždilová, D. Potočeková

192
Mapa povrchových lymfatik prsu a jejich vztah k sentinelové uzlině

D. Pavlišta, O. Eliška

197
K problematice vyšetření sentinelových lymfatických uzlin u karcinomu prsu

D. Pavlišta, D. Dudorkinová, J. Novotný

201
Histologický grading v managementu karcinomu endometria

P. Dzvinčuk, R. Pilka, M. Kudela, M. Dušková

205
Rekonstrukční výkony po exenteraci pánve

D. Cibula, M. Babjuk, P. Freitag, Fischerová, M. Pešková, R. Gürlich, J. Živný

211
Metastazující a recidivující „low grade“ adenoskvamózní metaplastický karcinom prsu – jde skutečně o indolentní lézi? Popis tří případů a rozbor literatury

Z. Kinkor, A. Skálová, M. Michal, M. Janoušek, M. Kheck

216
Imunitní, zánětlivé a hormonální změny v souvislosti s laparoskopickými operacemi

Z. Holub

220
Změny mobility uretry po TVT operaci

J. Mašata, A. Martan, K. Švabík, P. Drahorádová, M. Pavlikova, J. Hlásenská

225
Laparoskopia pri chronickej panvovej bolesti – prospektívna klinická štúdia

P. Žúbor, N. Szunyogh, S. Galo, K. Biringer, K. Dókuš, J. Višňovský, J. Danko

232
„Smíšené“ a „nezařaditelné“ vulvovaginitidy Diagnostika a terapie vaginální aplikací nystatinu + nifuratelu

P. Čepický, J. Malina, Z. Líbalová, M. Kuželová

238
Fistula jako komplikace pánevní aktinomykózy – 2 kazuistiky

Š. Urbánek, L. Kliment ml., Z. Holub


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se