Histologický grading v managementu karcinomu endometria


Histological Grade in Management of Carcinoma of Endometrium

Objective:
To correlate histological differentiation of endometrial cancer assessed from material obtained at diagnostic operation (hysteroscopy and targeted biopsy or curettage) and definitive radical surgical treatment.

Design:
A prospective multicentric study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology, Institute of Pathology, Palacký University Medical School and University Hospital, Olomouc.

Material and Methods:
237 patients with endometrial adenocarcinoma diagnosed between 1997–2001 were enrolled into this study. Histopathologic differentiation of tumoral tissue obtained at diagnostic and definitive radical operation were compared.

Results:
Discrepancies in histopathologic differentiation of tumoral tissue obtained at diagnostic and definitive operation were found to be present in 42.2 % of grade 1 (G1), 34.8% of grade 2 (G2), and 25.6% of grade 3 (G3) samples. When divided into subgroups, we observed discrepancies in 37.1% of G1, 31.5% of G2, and 26.7% of G3 tumors diagnosed at hysteroscopy and targeted biopsy. In patients with D&C the discrepancies were present in 53.1% of G1, 41.4% of G2, and 23.1% of G3 tumors.

Conclusions:
Low correlation between histopathologic differentiation of tumoral tissue obtained at diagnostic and definitive surgery supports the necessity of surgical staging in all patients with endometrial cancer. Primary radiotherapy should be reserved only for patients, in which the surgery is contraindicated.

Key words:
endometrial adenocarcinoma, hysteroscopy, D&C, grading, preoperative and surgical staging


Autoři: P. Dzvinčuk 1;  R. Pilka 1;  M. Kudela 1;  M. Dušková 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Ústav patologické anatomie LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. Z. Kolář, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 201-205
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Vyhodnotit korelaci mezi stupněm histologické diferenciace karcinomu endometria stanoveném při diagnostické operaci (hysteroskopie a cílená biopsie, izolovaná probatorní kyretáž) a při definitivní chirurgické léčbě.

Typ studie:
Prospektivní multicentrická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika, Ústav patologie, LF a FN UP, Olomouc.

Materiál a metodika:
Do studie bylo zařazeno celkem 237 pacientek s adenokarcinomem endometria diagnostikovaným v období 1997–2001. Byly porovnány výsledky definitivního histopatologického vyšetření s nálezy při diagnostické operaci.

Výsledky:
V celém souboru byla zjištěna neshoda mezi gradingem při diagnostické a definitivní operaci ve 42,2 % v případě G1, ve 34,8 % u G2 a ve 25,6 % u G3. Ve skupině pacientek, u kterých byla diagnóza stanovena hysteroskopií a cílenou biopsií, byla neshoda při G1 ve 37,1 %, při G2 ve 31,5 % a při G3 ve 26,7 %. U pacientek s kyretáží byla neshoda při G1 dokonce v 53,1 %, při G2 ve 41,4 % a u G3 byla neshoda ve 23,1 %.

Závěr:
Nízká korelace mezi gradingem stanoveným při diagnostické a definitivní operaci podporuje preferenci chirurgického stagingu u všech pacientek s karcinomem endometria. Primární radioterapie na základě klinického stagingu by měla být vyhrazena jen pro pacientky zcela neschopné podstoupit operační výkon.

Klíčová slova:
karcinom endometria, hysteroskopie, probatorní kyretáž, grading, předoperační a chirurgický staging


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se