Vplyv exogénnej suplementácie luteinizačného hormónu počas kontrolovanej ovariálnej hyperstimulácie na výsledky cyklu IVF


Influence of Exogenous Supplementation with Luteinizing Hormone during Controlled Ovarian Hyperstimulation on the Results of IVF Cycle

Objective:
To evaluate the effect of exogenous luteinizing hormone in in vitro fertilization cycles with depot GnRH agonist and low residual LH levels.

Design:
Prospective randomized clinical trial.

Setting:
2nd Department of Gynecology and Obstetrics, Medical Faculty and L. Pasteur University Hospital Košice

Methods:
In the prospective randomized clinical trial the effect of exogenous LH on outcomes of assisted reproduction was evaluated. The total number of 68 in vitro fertilization cycles in normogonadotrophic women undergoing assisted reproduction with GnRH agonist down-regulation and recombinant FSH controlled ovarian stimulation were included. In all cycles the low residual LH level in the middle of stimulation was detected. The cycles were randomized into three groups. The first group was stimulated with pure recombinant FSH. In the second group the exogenous LH activity in the form of human menotrophin was added. And in the third group the human recombinant LH was added.

Results:
Better outcomes of assisted reproduction were detected in both groups with exogenous LH activity. But these results, except the dosage of FSH, were not statistically significant. The increase of pregnancy rate by more than one fifth in these both groups can be considered as clinically relevant.

Conclusions:
It can not be positively proved at the base of our results that exogenous LH activity in cycles with low residual LH level can improve outcomes of assisted reproduction. It could be appropriate in the future to select women that can profit from exogenous LH activity according to other parameters not only to the LH serum level.

Key words:
IVF, luteinizing hormone, controlled ovarian stimulation


Autoři: S. Toporcerová 1;  R. Hredzák 1;  A. Ostró 1;  V. Ždilová 1;  D. Potočeková 2
Působiště autorů: II. gynekologicko-pôrodnická klinika LF UPJŠ a FN L. Pasteura, Košice, prednosta doc. MUDr. A. Ostró, CSc. 1;  Ústav lekárskej informatiky LF UPJŠ, Košice, prednosta ing. A. Červeňák 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 187-191
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ štúdie:
Objektivizovať vplyv exogénnej suplementácie luteinizačného hormónu (LH) v cykloch in vitro fertilizácie s použitím depotného agonistu GnRH, pri nízkych hladinách reziduálnej endogénnej LH aktivity.

Typ štúdie:
Prospektívna randomizovaná klinická štúdia.

Názov a sídlo pracoviska:
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UPJŠ a FN LP Košice.

Metodika:
V prospektívnej randomizovanej klinickej štúdii sme hodnotili dopad exogénnej suplementácie LH na výsledky asistovanej reprodukcie. Do súboru bolo zaradených 68 cyklov asistovanej reprodukcie s použitím dlhého protokolu s depotným agonistom GnRH, stimulovaných rekombinantným folikulostimulačným hormónom, u ktorých bola v strede stimulácie zistená nízka reziduálna hladina endogénneho luteinizačného hormónu (pod 0,5 IU/l). Následne boli cykly randomizované do troch skupín, pričom v jednej sa pokračovalo v stimulácii čistým FSH, v druhej skupine bola pridaná LH aktivita vo forme menotropínového produktu a v tretej rekombinantný LH.

Výsledky:
V oboch skupinách s pridaním exogénnej LH aktivity bolo zistené zlepšenie všetkých sledovaných parametrov, i keď štatisticky významný bol len rozdiel medzi dávkou použitého FSH, avšak nárast počtu gravidít o viac ako jednu pätinu, nadobúda klinickú významnosť.

Záver:
Na základe výsledkov štúdie nemožno jednoznačne dokázať význam exogénnej suplementácie LH aktivity pri nízkych reziduálnych hladinách endogénneho LH. V budúcnosti by bolo vhodné selektovať cykly s potrebou exogénneho LH na základe iných parametrov, nielen na základe sérových hladín LH.

Kľúčové slová:
IVF, luteinizačný hormón, kontrolovaná ovariálna hyperstimulácia


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se