Mapa povrchových lymfatik prsu a jejich vztah k sentinelové uzlině


The Map of Superficial Lymphatic System of the Breast and Relation to the Sentinel Lymph Node

Aim:
The aim of study was to topographically map the superficial lymphatic drainage of the breast and its relation to sentinel node.

Design:
Anatomical study.

Setting:
Department of Oncogynecology, Clinic of Obstetric and Gynecology of 1st Medical Faculty of Charles University and General Hospital, Prague.

Methods:
The study was performed on 19 female cadavers. After slow intradermal administration of

Patent Blau into the periareolar region, into the centers and into the borders of the individual quadrants of the breast, the lymphatics were visualized and a careful resection of these lymphatics and lymph nodes was performed. The lymphatics were drawn onto a schematic map of the breast on a transparent sheet and afterwards a summation of all schematic maps was performed. A map of the lymphatic vessels of the breast was based on this summation.

Results:
After subcutaneous administration of patent blue were clearly visualized the subareolar plexus and draining sentinel node in the axilla, as well as one or two supplying lymphatics. Despite great variability in the lymphatic drainage of the breast, it was demonstrated that the natural dominant drainage for the outflow of lymph from the superficial areas of the breast are the axillary nodes.

Conclusion:
From the course of the lymphatic vessels it is evident that the breast cannot be divided into functionally separate segments. According to the lymphatic map of the breast, one can assume that in carcinoma of the breast it is the lymphatic drainage and not the localization of the tumor that plays a primary role in the development of metastases. One cannot ignore the existence of alternative drainage pathways of the breast, but their role in the beginning of dissemination of tumor cells in comparison with the axilla is negligible. Subdermal administration of Patent Blau is a reliable and effective method of visualizing lymphatic vessels and the draining lymph nodes of the breast. Due to the meandering course of lymphatics in the breast, we cannot understimate the role of radiation therapy after breast conserving surgery.

Key words:
lymphatics mapping, sentinel node, breast cancer


Autoři: D. Pavlišta 1;  O. Eliška 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  Anatomický ústav 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Grimm, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(3): 192-197
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Zmapovat povrchovou lymfatickou drenáž prsu a její vztah k sentinelové uzlině.

Typ studie:
Anatomická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gyn.-por. klinika VFN a 1. LF UK, Praha, Anatomický ústav 1. LF UK, Praha.

Metodika:
Post mortem studie provedená na 19 kadaverech ženského pohlaví. Po subdermální aplikaci patentové modři (Patent Blau) periareolárně a do center jednotlivých kvadrantů prsu byla provedena preparace zobrazených lymfatických cév a lymfatických uzlin. Lymfatika byla zaznamenána do schematické mapy prsu na transparentní fólii a poté byla provedena sumace všech schémat. Podle sumace byla vytvořena mapa povrchových lymfatických cév prsu.

Výsledky:
Při kožní a podkožní aplikaci patentové modři se spolehlivě zobrazoval subareolární plexus spolu s jednou nebo dvěma odvodnými cévami vedoucími do axily, které ústily do sentinelové uzliny. Přes velkou variabilitu vlastní lymfatické drenáže prsu se ukázalo, že lymfa z povrchových oblastí prsu, a to z každého jednotlivého kvadrantu, je dominantně drénována do axily.

Závěr:
Z průběhu lymfatických cév je patrné, že prs nelze rozdělit do funkčně oddělených segmentů. Podle lymfatické mapy prsu lze usuzovat, že primární roli ve vzniku metastáz u karcinomu prsu hraje lymfatická drenáž prsu a nikoli lokalizace tumoru.

Nelze přehlížet existenci alternativních drenážních cest z prsu, ale jejich role v počáteční diseminaci nádorových buněk je ve srovnání s axilou zanedbatelná. Intradermální aplikace Patent Blau je spolehlivá a účinná metoda zobrazení lymfatických cév a spádových uzlin prsu.

Vzhledem k meandrovitému průběhu lymfatických cév prsu nesmíme podceňovat roli radioterapie po prs zachovávajících chirurgických výkonech.

Klíčová slova:
lymfatické mapování, sentinelová uzlina, karcinom prsu


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2005 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se