Delivery of a Healthy Foetus from Zygote with One Primary Nucleus in the IVF Programme - Two Case-reports


Porod zdravého plodu pocházejícího ze zygoty s jedním prvojádrem v programu IVF - 2 kazuistiky

Cíl studia Možnost využití zygoty s jedním prvojádrem (1 pronucleus - 1PN) v asistované reprodukci.Typ studia: retrospektivní analýza.Název a sídlo: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2.Předmět a metoda: Vývoj zygot s 1PN, jejich schopnost implantace a potenciál dalšího vývoje.Závěr: Elánek uvádí na dvou kazuistikách možnost dosažení těhotenství a narození zdravéhodítěte poi asistované reprodukci i v případi embrya pocházejícího ze zygoty s jedním prvojádrem.Na základě našich pozorování a informací z literatury není tedy nutné všechny zygoty s 1PNvyřazovat z kultivace, ale je vhodné je dále sledovat a v určitých případech použít k transferu dodělohy.

Klíčová slova:
1PN, IVF, ICSI, aktivace oocytu


Authors: Pavelková;  Jelínková;  Řeřábek;  Živný
Authors‘ workplace: Gyneko-porod klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (1): 62-65
Category:

Overview

Objective:
The using of the zygotes with one pronucleus (1PN) in assisted reproduction.Subjective: The retrospective analysis.Setting: Assisted Reproduction Centre, Gynecology-Obstetrics Department, 1stMedical Faculty ofCharles University, Apolinářská 18, Prague 2, 128 00 Czech Republic.Subject and Methods The development of the zygotes with 1PN in vitro, their implantation anddevelopment potential.Conclusion: The article describes two deliveries of two healthy children originated from transferof one pronucleus zygotes. On the basis of both, our observation and also information fromliterature, we propose don´t discard 1PN zygotes but culture them in vitro and in indicated casesto transfer them into uterus or cryopreserve for next cycle.

Key words:
single pronucleus, IVF, ICSI, oocyte activation, 1PN

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account