Delivery of a Healthy Foetus from Zygote with One Primary Nucleus in the IVF Programme - Two Case-reports


Porod zdravého plodu pocházejícího ze zygoty s jedním prvojádrem v programu IVF - 2 kazuistiky

Cíl studia Možnost využití zygoty s jedním prvojádrem (1 pronucleus - 1PN) v asistované reprodukci.Typ studia: retrospektivní analýza.Název a sídlo: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN, Apolinářská 18, Praha 2.Předmět a metoda: Vývoj zygot s 1PN, jejich schopnost implantace a potenciál dalšího vývoje.Závěr: Elánek uvádí na dvou kazuistikách možnost dosažení těhotenství a narození zdravéhodítěte poi asistované reprodukci i v případi embrya pocházejícího ze zygoty s jedním prvojádrem.Na základě našich pozorování a informací z literatury není tedy nutné všechny zygoty s 1PNvyřazovat z kultivace, ale je vhodné je dále sledovat a v určitých případech použít k transferu dodělohy.

Klíčová slova:
1PN, IVF, ICSI, aktivace oocytu


Authors: Pavelková;  Jelínková;  Řeřábek;  Živný
Authors‘ workplace: Gyneko-porod klinika 1. LF UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2001; (1): 62-65
Category:

Overview

Objective:
The using of the zygotes with one pronucleus (1PN) in assisted reproduction.Subjective: The retrospective analysis.Setting: Assisted Reproduction Centre, Gynecology-Obstetrics Department, 1stMedical Faculty ofCharles University, Apolinářská 18, Prague 2, 128 00 Czech Republic.Subject and Methods The development of the zygotes with 1PN in vitro, their implantation anddevelopment potential.Conclusion: The article describes two deliveries of two healthy children originated from transferof one pronucleus zygotes. On the basis of both, our observation and also information fromliterature, we propose don´t discard 1PN zygotes but culture them in vitro and in indicated casesto transfer them into uterus or cryopreserve for next cycle.

Key words:
single pronucleus, IVF, ICSI, oocyte activation, 1PN

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2001 Issue 1

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account