Obstetric Aspects of Peripartum Cardiomyopathy


Porodnické aspekty peripartálníkardiomyopatie

Cíl studie:
Autoři demonstrují případ peripartální kardiomyopatie, která se objevila po poroducísařským řezem u dosud zdravé ženy.Typ studie: Kazuistika.Sídlo: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze.Metodika: Těhotenství 28leté primipary, geminí, bylo ukončeno císařským řezem ze sdruženékardiologické (benigní extrasystoly) a porodnické indikace (kolizní poloha dvojčat). Po porodu serozvíjí obraz srdečního selhání. Příčina byla kardiologem uzavřena jako peripartální kardiomyopatie.Po zahájení adekvátní terapie se stav pacientky postupně stabilizoval, dispenzarizace kardiologemnadále pokračuje.Výsledky: Peripartální kardiomyopatie je vzácné srdeční onemocnění, které se objevuje pod klinickýmobrazemlevostranného srdečního selhání u těhotných žen nebo nedělek. Etiologie onemocněnínení známa, management tohoto onemocnění vyžaduje spolupráci porodníka, kardiologa, anesteziologaa neonatologa. Prognóza onemocnění je nejistá.

Klíčová slova:


Authors: M. Koucký;  T. Binder;  V. Krejčí;  J. Živný
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2003; (2): 111-114
Category:

Overview

Objective:
The authors demonstrate a case report of the peripartum cardiomyopathy that occurredat a so far healthy woman after the delivery by the caesarean section.Subject: Case report.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Medical Faculty, Charles University andGeneral Faculty Hospital, Prague.Methods: The gravidity of a 28-year old primipara, gemini, was finished by the caesarean sectionbecause of cardiologic (benign cardiac extrasystoles) and obstetric (gemini clashing position)indication. After the delivery a heart failure started to develop. The diagnosis was closed asperipartum cardiomyopathy. The clinical state of patient stabilized after initiating adequate therapy,the follow up has been still going on.Results: Peripartum cardiomyopathy is a rare disease that occurs as a left ventricular cardiacfailure in pregnant women or in woman in childbed. Etiology of the disease is unknown, the diseasemanagement requires collaboration among obstetricians, cardiologists, anesthesiologists and neonatologists.Prognosis is uncertain.

Key words:
peripartum cardiomyopathy

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology


2003 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account