Porodnické aspekty peripartálníkardiomyopatie


Obstetric Aspects of Peripartum Cardiomyopathy

Objective:
The authors demonstrate a case report of the peripartum cardiomyopathy that occurredat a so far healthy woman after the delivery by the caesarean section.Subject: Case report.Setting: Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Medical Faculty, Charles University andGeneral Faculty Hospital, Prague.Methods: The gravidity of a 28-year old primipara, gemini, was finished by the caesarean sectionbecause of cardiologic (benign cardiac extrasystoles) and obstetric (gemini clashing position)indication. After the delivery a heart failure started to develop. The diagnosis was closed asperipartum cardiomyopathy. The clinical state of patient stabilized after initiating adequate therapy,the follow up has been still going on.Results: Peripartum cardiomyopathy is a rare disease that occurs as a left ventricular cardiacfailure in pregnant women or in woman in childbed. Etiology of the disease is unknown, the diseasemanagement requires collaboration among obstetricians, cardiologists, anesthesiologists and neonatologists.Prognosis is uncertain.

Key words:
peripartum cardiomyopathy


Autoři: M. Koucký;  T. Binder;  V. Krejčí;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (2): 111-114
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Autoři demonstrují případ peripartální kardiomyopatie, která se objevila po poroducísařským řezem u dosud zdravé ženy.Typ studie: Kazuistika.Sídlo: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze.Metodika: Těhotenství 28leté primipary, geminí, bylo ukončeno císařským řezem ze sdruženékardiologické (benigní extrasystoly) a porodnické indikace (kolizní poloha dvojčat). Po porodu serozvíjí obraz srdečního selhání. Příčina byla kardiologem uzavřena jako peripartální kardiomyopatie.Po zahájení adekvátní terapie se stav pacientky postupně stabilizoval, dispenzarizace kardiologemnadále pokračuje.Výsledky: Peripartální kardiomyopatie je vzácné srdeční onemocnění, které se objevuje pod klinickýmobrazemlevostranného srdečního selhání u těhotných žen nebo nedělek. Etiologie onemocněnínení známa, management tohoto onemocnění vyžaduje spolupráci porodníka, kardiologa, anesteziologaa neonatologa. Prognóza onemocnění je nejistá.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se