What Can the Bethesda System Give to Gynecologistand What is Expected from Them


Co může Bethesda systém II/2001/gynekologům dát a co od nich vyžaduje

Cíl studie:
Zhodnotit 3 vyhodnocovací systémy pro klinickou cytologii s rozborem výhod posledníhosystému Bethesda.Typ studie: Na základě předchozích výzkumných úkolů a současných výsledků ukázat na možnosticytodiagnostiky, na podmínky pro provádění a pro užití v plošném screeningu.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Předmět a metoda studie: Incidence rakoviny cervixu je v ČR vysoká. Gynekologická cytodiagnostikaje však zatím jedinou účinnou metodou, která, je-li správně užívána a prováděna kvalifikovanýmilékaři i laboranty, je schopna včas odhalit změny buněk na cervixu. V práci se zabýváme vším,co může vyhodnocovací systém Bethesda II 2001 gynekologům sdělit, ale také tím, co Bethesdasystémhodnocení PAP stěrů vyžaduje od klinika, aby buněčný materiál z cervixu byl pro posouzeníhodnotný (vhodný).Závěry: Vyhodnocovací systém v cytodiagnostice má velkou úlohu pro podrobnou informaci klinikovi,kterýmá dodávat adekvátní cytologické obrazy.V péči o ženu znamená Bethesda mnoho výhodproti dřívějším systémůmhodnocení.Moderním způsobemdoplňuje hodnocení poševního prostředíve srovnání s nedostatečnýmMOP(mikrobiální obrazy poševní). Pro účinný boj s rakovinou, sníženíjejí incidence na cervixu, je nutné ověřování kvality diagnostického procesu od odběru materiálupo správné přenesení na sklo, okamžitou fixaci stěru. V laboratořích je nutné neustálé ověřováníkvality laboratorního režimu a spolupráce klinika s cytopatologem.

Klíčová slova:


Authors: J. Kobilková;  J. Mašata;  M. Janoušek;  M. Strunová
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Published in: Ceska Gynekol 2003; (5): 346-352
Category:

Overview

Key words:

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account