Co může Bethesda systém II/2001/gynekologům dát a co od nich vyžaduje


What Can the Bethesda System Give to Gynecologistand What is Expected from Them

Key words:


Autoři: J. Kobilková;  J. Mašata;  M. Janoušek;  M. Strunová
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (5): 346-352
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnotit 3 vyhodnocovací systémy pro klinickou cytologii s rozborem výhod posledníhosystému Bethesda.Typ studie: Na základě předchozích výzkumných úkolů a současných výsledků ukázat na možnosticytodiagnostiky, na podmínky pro provádění a pro užití v plošném screeningu.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.Předmět a metoda studie: Incidence rakoviny cervixu je v ČR vysoká. Gynekologická cytodiagnostikaje však zatím jedinou účinnou metodou, která, je-li správně užívána a prováděna kvalifikovanýmilékaři i laboranty, je schopna včas odhalit změny buněk na cervixu. V práci se zabýváme vším,co může vyhodnocovací systém Bethesda II 2001 gynekologům sdělit, ale také tím, co Bethesdasystémhodnocení PAP stěrů vyžaduje od klinika, aby buněčný materiál z cervixu byl pro posouzeníhodnotný (vhodný).Závěry: Vyhodnocovací systém v cytodiagnostice má velkou úlohu pro podrobnou informaci klinikovi,kterýmá dodávat adekvátní cytologické obrazy.V péči o ženu znamená Bethesda mnoho výhodproti dřívějším systémůmhodnocení.Moderním způsobemdoplňuje hodnocení poševního prostředíve srovnání s nedostatečnýmMOP(mikrobiální obrazy poševní). Pro účinný boj s rakovinou, sníženíjejí incidence na cervixu, je nutné ověřování kvality diagnostického procesu od odběru materiálupo správné přenesení na sklo, okamžitou fixaci stěru. V laboratořích je nutné neustálé ověřováníkvality laboratorního režimu a spolupráce klinika s cytopatologem.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se