Fetal Thymic Involution on Ultrasound


Authors: M. Kacerovský 1;  E. Dosedla 2
Authors‘ workplace: Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova Praha, Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 1;  III. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU, Nemocnica Košice-Šaca a. s., 1. súkromná nemocnica, přednosta MUDr. D. Frič, Ph. D. 2
Published in: Ceska Gynekol 2008; 73(6): 328-331

Overview

Cíl studie:
Shrnutí poznatků o fetálním thymu, involuci fetálního thymu a možnosti využití jeho ultrazvukového vyšetření v klinické praxi.

Typ studie:
Přehled.

Název a sídlo pracoviště:
Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova Praha. Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové.

Metodika:
Souhrnné shrnutí literárních údajů o fetálním thymu, jeho involuci, možnostech ultrazvukového zobrazení a interpretaci výsledků měření do klinické praxe.

Závěr:
Výsledky zatím publikovaných studií, byť s nevelkými soubory pacientek potvrzují předpoklad, že involuce thymu plodu je citlivý marker intraamniální infekce u pacientek s předčasným porodem, či předčasným odtokem plodové vody. Dosavadní výzkum potvrzuje, že normální velikost thymu pro dané gestační stáří vylučuje přítomnost latentní intrauterinní infekce.

Klíčová slova:
thymus, involuce, ultrazvuk.


Sources

1. Agapitos, E., Kavantzas, N., Mavrogeorgis, A., et al. Perinatal death and thymus gland. Arch Anat Cytol Pathol, 1994, 3-4, p. 163-170.

2. Alexander, JM., McIntire, DM., Leveno, KJ. Chorioamnionitis and the prognosis for term infants. Obstet Gynecol, 1999, 94, p. 274-278.

3. Concordet, JP., Ferry, A. Physiological programmed death in thymocytes is induced by physical stress (exercise). Am J Physiol, 1993, 256, p. 626-629.

4. Cowan, WK., Sorenson, GD. Electron microscopic observations of acute thymic involution produced by hydrocortisone. Lab. Invest, 1964, 13, p. 353-370.

5. Dourov, N. Thymic atrophy and immune deficiency in malnutrition. Curr Top Pathol, 1986, 75, p. 127-132.

6. Driscoll, DA., Budarf, ML., Emanuel, BS. Antenatal diagnosis of Di George syndrome. Lancet, 1991, 338, p. 1390-1391.

7. El-Haieg, DO., Zidan, AA., El-Nemr, D. The relationship between sonographic fetal thymus size and the components of the systemic fetal inflammatory response syndrome in women with preterm prelabour rupture of membranes. BJOG, 2008, 115, p. 836-841.

8. Ewald, SJ., Frost, WW. Effect of prenatal exposure to etanol on development of the thymus. Thymus, 1987, 9, p. 211-215.

9. Felker, RE., Caetier, MS., Emerson, DS., et al. Ultrasound of the fetal thymus. J Ultrasound Med, 1989, 8, p. 867-870.

10. Gomez, R., Romero, R., Ghezii, F., et al. The fetal inflammatory response syndrome. Am J Obstet Gynecol,1998, 179, p.194-202.

11. Hasselbalch, H., Jeppesen, DL., Ersboll, A., Nielsen, MB. Thymus size in preterm infants evaluated by ultrasound. A preliminary report. Acta Radiol, 1999, 40, p. 37-40.

12. Hillier, SL., Witkin, SS., Krohn, MA., et al. The relationship of amniotic fluid cytokines and preterm delivery, amniotic fluid infection, histologic chorioamnionitis and chorioamnion infection. Obstet Gynecol, 1993, 81, p. 941-948.

13. Cho, J., Min, JY., Lee, YH., et al. Diameter of the normal fetal thymus on ultrasound. Ultrasound Obstet Gynecol, 2007, 29, p. 634-638.

14. Kendall, MD., Yaffe, P., Yoffey, JM. The mouse thymus in hypoxia and rebound. A histological study. J Anat, 1985, 142, p. 85-102.

15. Linch, DC., Levunsky, R J., Rodeck, CH., et al. Prenatal diagnosis of three cases of severe combined immunodeficiency: severe T cell deficiency during the first half of gestation in fetuses with adenosine deaminase deficiency. Clin Exp Immunol, 1984, 56, p. 223-232.

16. Sastrowijoto, SH., Vandenberghe, K., Moerman, P., et al. Prenatal ultrasound diagnosis of rhizomelic chondrodysplasia punctata in a primigravida. Prenat Diagn, 1994, 31, p. 1121-1128.

17. Savitz, DA, Blackmore, CA. Thorp, JM. Epidemiologic characteristics of preterm delivery: etiologic heterogenity. Am J Obstet Gynecol, 1991, 164, p. 467-471.

18. Toti, P., De Felice, C., Stumpo, M., et al. Acute thymic involution in fetuses and neonates with chorioamniontis. Hum Pathol, 1988, 19, p. 1155-1160.

19. Tosi, P., Kraft, R., Luzi, P., et al. Involution patterns of the human thymus. Size of the cortical area as a function of age. Clin Exp Immunol, 1982, 47, p. 497-504.

20. Vacek, Z. Embryologie. Praha: Grada Publishing, 1 vyd., 2006, s. 211.

21. Van Baarlen, SJ., Achuurman, HJ. Acute thymic involution in infancy and childhood: a reliable marker for duration of acute illness. Human Pathol, 1988, 31, p. 1155-1160.

22. Von Gaudecker, B. The development of the human thymus microenviroment. Curr Top Pathol, 1986, 75, p. 1-42.

23. Yinon, Y., Zalel, Y., Weisz, B., et al. Fetal thymus size as a predictor of chorioamnionitis in women with preterm premature rupture of membranes. Ultrasound Obstet Gynecol, 2007, 29, p. 639-643.

24. Yoon, BH., Jun, JK., Romero, R., et al. Amniotic fluid inflammatory cytokines, neonatal brain white matter lesions and cerebral palsy. Am J Obstet Gynecol , 1997, 177, p. 19-26.

25. Yoon, BH., Romero, R., Moon, JB., et al. Clinical significance of intra-amniotic inflammation in patiens with preterm labor and intact membranes. Am J Obstet Gynecol, 2001, 185, p. 1130-1136.

26. Zalel, Y., Gamzu, R., Mashiach, S., et al. The development of the fetal thymus: an in utero sonographic evaluation. Prenat Diagn, 2002, 22, p. 114-117.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account