Srovnání bezpečnosti vertikálnía horizontální porodní polohy


Srovnání bezpečnosti vertikálnía horizontální porodní polohy

The objective of the study was to assess whether vertical positions during childbirth are as safe ashorizontal positions. In the course of delivery the authors observed 328 women with normalpregnancies, matched for parity and age, divided into two groups by type of delivery. Theycompared the course of the delivery, length of stages I and II, birth injuries, haemorrhage of themother (number of episiotomies and grade III rpt. and blood losses) and the condition of theinfant after delivery (Apgar score during the fifth and tenth minute, pH of the umbilical artery).The differences were evaluated by the chi square test and were not statistically significant. In thevertical position no greater risk was found for mother or infant and it can be considered equallysafe as the horizontal one but it is more apt for mother and foetus.O.

Key words:


Autoři: S. Podalová;  S. Hohlová;  Z. Malý
Působiště autorů: Gynek. -porod. klinika LF MU, Brno, přednosta doc. MUDr. Z. Malý, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 1999; (2): 100-102
Kategorie: Články

Souhrn

Cílem studie bylo zjistit, zda jsou vertikální porodní polohy stejně bezpečné jako horizontální.V průběhu porodního děje jsme sledovali 328 žen s fyziologickým těhotenstvím stejné paritya věku, rozdělené do dvou souborů podle způsobu porodu. Srovnáván byl průběh porodu (délka I.a II. doby porodní), porodní poranění, krvácení rodičky (počet epiziotomií a rpt. III. st., krevníztráta) a stav dítěte po porodu (Apgar-score v páté a desáté minutě, pH umbilikální arterie). Roz-díly byly statisticky zhodnoceny chí-kvadrát testem a nebyly statisticky významné. U vertikálníporodní polohy nebylo zjištěno zvýšené riziko ani pro rodičku, ani pro plod a lze ji považovat zastejně bezpečnou jako horizontální, je však pro rodičku a plod výhodnější.

Klíčová slova:

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se