Bezpečná oblast pro transpozici ovarií při radikální hysterektomii pro karcinom cervicis uteri


Safe Area for Transposition of Ovaries in Radical Hysterectomy on Account of Carcinoma of the Uterine Cervix

Objective:
To know the influence of twilight by using the radiotherapeutical technique box on hormonal function of ovaries.The aim of transposition of ovaries by radical hysterectomy of the cervical cancer is to move the ovaries out of radiotherapeutical target volume, and thus to protect their hormonal function.Setting: Institute for the Care of Mother and Child, Prague, Czech Republic.Methods: Computer simulation of radiation isodoses of linear accelerator on the transfered pictures of CT and calculation on the total dose, and radiobiological equivalent outside the target volume of radiation regarding the total dose of 46Gy.Results: In the pelvis region the minimal dose succeeded in acting as a castrating dose. The safe area is 2.5 cm above the margin of the radiation beam.Conclusion: It can be recommended to tuck the ovaries 3.5 cm above the margin of the pelvis.

Key words:
cervical cancer, ovarial transposition, radiobiologic equivalent, linear accelerator, target volume


Autoři: J. Toman 1;  J. Feyereisl 1;  J. Zámečník 2;  L. Frencl 2
Působiště autorů: Ústav pro péči o matku a dítě Praha - Podolí, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2Ústav radiační onkologie, katedra IPVZ, doc. MUDr. J. Zámečník, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (3): 184-186
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zjistit vliv polostínu záření při použití radioterapeutické techniky box na hormonální funkci ovarií.Smyslem transpozice ovarií při radikální hysterektomii pro karcinom děložního hrdla je přesunutí ovarií mimo cílový objem radioterapie, a tím uchovat jejich hormonální funkci.Název a sídlo pracoviště: Ústav pro péči o matku a dítě, Praha - Podolí.Metodika: Počítačová simulace dávek záření lineárního urychlovače na přenesených snímcích CT a jejich přepočet na celkovou dávku a radiobiologický ekvivalent mimo cílový objem ozáření při celkové dávce 46Gy.Výsledek: V oblasti pánve dosáhla minimální dávka hodnotu kastrační dávky. Bezpečná oblast se nachází 2,5 cm nad okrajem svazku záření.Závěr: Doporučujeme transponovat ovaria 3,5 cm nad okraj pánve.

Klíčová slova:
karcinom děložního hrdla, transpozice ovarií, radiobiologický ekvivalent, lineární urychlovač, ozařovací pole

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se