Úloha totální laparoskopické hysterektomie v rekonstrukci genitálu u transsexuálních osob


Role of Total Laparoscopic Hysterectomy in the Reconstruction of the Genitalia in Transsexual Subjects

Objective:
Evaluation of the suitability of total laparoscopic hysterectomy as an adjunctive procedure in the female-to-male transsexual reassignment surgery. Surgical reassignment surgery in the transsexual is not a frequent procedure. The expertize of an gynaecologist in the treatment of the syndrom is neccessary as well as the input of other specialists such as psychiatrists, psychologists, plastic and reconstructive surgeons and urologists. The gynaecological surgeon usually performes the hysterectomy and in some cases also colpectomy.Subject: Case report.Methods: The authors analyse their own surgical experience with the above mentioned syndrom in the patient in whom the surgical reconstruction took place in two phases. In the first phase the Total Laparoscopic Hysterectomy with Bilateral Salpingo Ophorectomy (TLH, BSO) was performed. Of note is that this procedure was chosen due to extremely narrow vaginal canal with no uterine descent. For the second phase of the surgery the patient was referred to the urological surgeon.Results: The duration of the surgery was 54 minutes, the blood loss was not measurable. We have not encountered any per- and postoperative complications and the patient was discharged after 48 hours.Conclusion: We conclude that the TLH/BSO approach has enabled to us to preserve the vital structures needed for reconstruction of external genitalia, e.g. inferior epigastric vessels and rectus muscles were not disturbed. This approach is complex and has clear advantages in comparison to vaginal hysterectomy, laparoscopic assisted vaginal hysterectomy or even total abdominal hysterectomy. It does garantee a smooth removal of both ovaries and it is not dependent on the size of the vagina or uterine descent.

Key words:
transsexuality, surgical reconstruction, two phases of reconstruction


Autoři: P. Bartoš;  D. Struppl;  P. Popelka
Působiště autorů: Oddělení operační gynekologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta prim. MUDr. P. Bartoš
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (3): 193-194
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Zhodnocení možnosti totální laparoskopické hysterektomie při chirurgické úpravě genitálu u transsexuálních osob.Chirurgická rekonstrukce genitálu u transsexuálních osob je málo frekventovaný operační výkon. V celkovém komplexním přístupu je u tohoto syndromu nutná i expertíza a chirurgický přínos gynekologa, který doplňuje obvykle tým složený z psychiatra, plastického a rekonstrukčního chirurga, urologa, eventuálně urogynekologa. Při změně ženského na mužský genitál je to nejčastěji gynekolog, který provádí hysterektomii s bilaterální adnexektomií, popř. i kolpektomii po dohodě s chirurgem provádějícím úpravu zevního genitálu.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Oddělení operační gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha.Metody: Autoři v této práci analyzují vlastní zkušenosti s výše uvedeným syndromem u pacientky, u které byla chirurgická rekonstrukce provedena ve dvou fázích. V první fázi byla u pacientky s krajně nepříznivým vaginálním přístupem provedena totální laparoskopická hysterektomie s bilaterální adnexektomií za použití RUMI manipulátoru a KOH kolpotomizéru a pneumookluderu, k druhé fázi rekonstrukce byla pacientka předána do péče urologického chirurga.Výsledky: Délka trvání operace byla 54 minut, krevní ztráta byla zanedbatelná. Nesetkali jsme se s žádnými per- a postoperačními komplikacemi, pacientka byla propuštěna do domácí péče po 48 hodinách.Závěr: Uzavíráme, že laparoskopický přístup umožnil dostát žádosti urologa, který žádal zachování struktur nutných k úspěšné rekonstrukci zevního genitálu, tj. intaktních inferiorních epigastrických cév a přímého břišního svalu. Podle našeho názoru má tento přístup významné přednosti v porovnání s dalšími třemi možnými alternativami: vaginální hysterektomií s bilaterální adnexektomií, laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomií s bilaterální adnexektomií, eventuálně totální abdominální hysterektomií s bakteriální adnexektomií z dolní střední incize.

Klíčová slova:
transsexualita, chirurgická rekonstrukce, dvě fáze rekonstrukce

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se