Laparoskopická sterilizace Filshie klipem - prospektivní studie 180 pacientek


Laparoskopic Sterilization by Filshie Clip: Prospective Study of 180 Patients

Objective:
In this prospective study from 1997-2000, authors have been analyzing preliminary results of 180 tubal sterilizations, which were performed by method of the laparoscopic application of Filshie clips.Design: Prospective study.Setting: Department of operative gynaecology and minimally invasive surgery. Hospital Na Homolce, Prague.Methods: The procedures were performed in accordance with the still valid Public Notice of the Czech Republic Ministry of Health n. 1/1972, §5/1972. The mean age of the patients was 38,6 years, with each patient having 2,1 living children on average. During the intervention 42% of the patients either had IUD or were taking a hormonal contraceptive, while 29% of the patients had in their history a record of previous abdominal surgery.Results: The average duration of the operation (from the incision to the closure) was 14 min.There were no per- or postoperative complications and until the present we have no knowledge of failure. In the view of both the patient and the surgeon, this is the most acceptable procedure.Conclusion: In accordance with the British (RCOG) and the Canadian Gynecological Society conclusion and also on the basis of many randomized studies and recommendations from WHO, we conclude that the laparoscopic approach with the mechanical tubal occlusion by means of the clip is the first choice method. Our previous experience and meta-analytic studies of the literature, demonstrate that from all accessible clip methods, the Filshie clip method is the most suitable as it has the lowest failure rate, the least occurrences of extrauterine gravidity (in a case of failure). Most importantly it is a simple, quick and easily taught method. Another potentially significant factor is the highest rate of successful reversibility.

Key words:
sterilization, laparoscopy, mechanical methods, Filshie clip


Autoři: P. Bartoš;  V. Kempe;  D. Struppl
Působiště autorů: Oddělení operační gynekologie, Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta prim. MUDr. P. Bartoš
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (3): 178-183
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Autoři v této prospektivní analyzují předběžné výsledky 180 tubárních sterilizací v letech 1997 - 2000 provedených metodou laparoskopické aplikace Filshie klipu.Typ studie: Prospektivní studie.Název a sídlo pracoviště: Oddělení operační gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha.Metodika: Výkon byl proveden v souladu s dosud platnou vyhláškou MZ ČSR č. 1/1972, částky 5/1972 Sbírky zákonů. Průměrný věk pacientek byl 38,6 let, průměrný počet žijících dětí vztaženo k jedné pacientce byl 2,1; 42 % pacientek používalo v době zákroku hormonální kontracepci či nitroděložní tělísko, u 29 % pacientek byla v anamnéze zaznamenána předchozí abdominální operace.Výsledky: Průměrná doba výkonu (od úvodní incize k jejímu uzavření) byla 14 minut. Nevyskytly se žádné per- a postoperační komplikace a do současnosti nám není v této sérii znám případ selhání. Metodu shledáváme jako velmi akceptabilní jak z pohledu pacientky, tak i operatéra.Závěr: V souladu se závěry Britské (RCOG) a Kanadské gynekologické společnosti a také na základě řady randomizovaných studií a doporučených WHO uzavíráme, že laparoskopický přístup s mechanickou tubární okluzí pomocí klipu je metodou první volby. Naše předběžné zkušenosti a meta-analytická studie literatury ukazují, že z dostupných klipových metod je to právě Filshie klip, který je metodou první volby vzhledem k nejnižší frekvenci selhání, nejnižšímu výskytu extrauterinní gravidity (pokud přesto k selhání došlo) a v neposlední řadě vzhledem k jednoduchosti, rychlosti a snadné výuce reverzibility.

Klíčová slova:
sterilizace, laparoskopie, mechanické metody, Filshie klip

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se