Laparoskopická léčba symptomatických slezinných implantátů v malé pánvi


Laparoscopic Treatment of the Symptomatic Splenic Implants in the Pelvis Minor

Objective:
The radical laparoscopic treatment of the aforementioned pathology has made it possible to eliminate recurrent pelvic pain of the 24 years old patient.Subject: Case report.Methods and results: 24 year old, nulligravid patient, had primary laparoscopy in 1998 because of chronic pelvic pain. Histology has confirmed both, the infiltrative endometriosis and the pelvic splenosis. While the endometriosis has been radically excised, splenic implants have been, in accordance with the current opinions in the literature, left in situ. Only their biopsy has been done. Due to recurrent pelvic pain after 15 months and the growth of the splenical implants, the second look laparoscopy was performed with the radical excision of these foci.Conclusion: The patient, 4 months after the intervention is asymptomatic. At variance with most of the literature, we assume that the pelvic splenosis in contrast to the abdominal is in many cases symptomatic. It causes especially pelvic pain and dyspareunia in connection with the contingent implant growth. In such cases the radical excision is indicated, where the laparoscopy is the chosen method. Authors are discussing the differentional diagnosis of this syndrome especially concerning endometriosis, peritoneal carcinomatosis, accessory spleen and the manifestation of the lymphoma.

Key words:
reccurent pelvic pain, infiltrative endometriosis, radical excision of foci, splenosis


Autoři: P. Bartoš;  D. Struppl;  J. Marek *
Působiště autorů: Oddělení operační gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, primář MUDr. P. Bartoš, *Patologické oddělení Nemocnice Na Homolce
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2001; (3): 195-198
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Radikální laparoskopické řešení výše uvedené patologie umožnilo odstranit recidivující pánevní bolesti u 24leté pacientky.Název a sídlo pracoviště: Oddělení operační gynekologie a minimálně invazivní chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha.Typ studie: Kazuistika.Metody a výsledky: 24letá nuligravida se podrobila primární laparoskopii v roce 1998 pro chronickou pánevní bolest. Histologicky byla potvrzena jak diagnóza infiltrativní endometriózy, tak i pánevní splenózy. Zatímco endometrióza byla radikálně excidována, slezinné implantáty byly v souhlase s názory v literatuře ponechány in situ, byla provedena pouze jejich biopsie. Vzhledem k recidivě pánevních bolestí po 15 měsících a zároveň růstu slezinných implantátů byla provedena second look laparoskopie se současnou radikální excizí těchto ložisek.Závěr: Pacientka je 4 měsíce po zákroku asymptomatická. V rozporu s většinou literatury se domníváme, že pánevní splenóza, na rozdíl od abdominální, je v řadě případů symptomatická. Způsobuje zejména pánevní bolesti a dyspareunii v souvislosti s možným zvětšováním implantátů. V těchto situacích je indikována radikální excize, u které je laparoskopie metodou volby. Autory je diskutována diferenciální diagnostika tohoto syndromu, zejména v souvislosti s endometriózou, peritoneální karcinomatózou, akcesorní slezinou a projevy lymfomu.

Klíčová slova:
recidivující pánevní bolesti, infiltrativní endometrióza, radikální excize ložisek, splenóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2001 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se