Editorial


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(1): 3
Kategorie: Editorialy

Rokem 2009 se uzavírá pomyslné desetiletí, kdy ve vedení časopisu Česká gynekologie stála dvojice spolupracovníků, která navazovala na předchozí více než třicetileté působení prof. MUDr. J. Presla, DrSc., ve vedení časopisu. V roce 1999 se ujal vedení redakce časopisu prof. MUDr. J. Živný, DrSc., a jeho zástupcem byl MUDr. Z. Holub, CSc. Po dvou letech se jejich postavení mění, když se vedoucím redaktorem od roku 2001 stává doc. MUDr. Z. Holub, CSc., a jeho zástupcem prof. MUDr. J. Živný, DrSc. Jejich společná práce měla zásadní podíl na dalším zvyšování odborné úrovně časopisu a patří jim na tomto místě vyjádření hlubokého poděkování. Mají nemalou zásluhu na tom, že Česká gynekologie patří nadále mezi několik málo českých odborných časopisů indexovaných v mezinárodních citačních a informačních systémech, a to i přesto, že jí konkuruje řada dalších odborných časopisů umožňujících publikování informací a výsledků prací českých a moravských porodníků a gynekologů.

Při pohledu do budoucna je zřejmé, že kromě udržení odborné úrovně a prestižní značky časopisu bude nutné respektovat poslední vývoj, a to nejen na poli informačních technologií. Kromě nové grafické podoby časopisu se redakční rada usnesla na postupném zavádění pouze elektronického přihlašování článků do časopisu, které bude ovšem v počáteční fázi doplňováno dosavadním korespondenčním kombinovaným papírovým a elektronickým způsobem.

Vzhledem k tomu, že Česká gynekologie je oficiálním časopisem České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, je jenom logické, že by měl být k dispozici všem členům společnosti. Jeho odebírání by se mělo logicky stát součástí členských výhod ČGPS a vydavatelské náklady by měly být zčásti hrazeny z členského příspěvku.

K tomu, aby časopis kromě odborné úrovně lépe odrážel i spolkový život v rámci ČGPS, rozhodla se redakční rada vrátit k již dříve zavedené rubrice Zprávy, která by zveřejňovala průběh jednání nejen celostátního „velkého“ výboru, ale i zprávy z jednotlivých sekcí. Cílem bude současně pokračovat v publikování Doporučených postupů a nově by se mělo objevit v časopise i místo pro forenzně závažné kauzy, které stále významnějším způsobem ovlivňují náš odborný, ale i soukromý život.

Hodně štěstí a zdraví přejí do roku 2010 všem příznivcům časopisu zástupci vedení ČGPS ČLS JEP a redakční rady.

MUDr. Vladimír Dvořák

předseda ČGPS

Doc. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

vedoucí redaktor

Doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

zástupce vedoucího redaktora


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se