Zápis ze schůze výboru sekce gynekologie dětí a dospívajících ČGPS konané dne 29. 10. 2009 v Senci


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2010; 75(1): 78
Kategorie: ZPRÁVY ČGPS ČLS JEP

Schůze se konala současně se schůzí Výboru sekce SGPS, při hlasování však každý výbor hlasoval separátně.

Přítomni:

ČGPS: Prof. Hořejší, Doc. Koliba, Dr. Havlín, Dr. Geržová,Dr. Fousková

SGPS: Dr. Niňanská, Dr.Feldmár, Dr.Csicairová, Dr. Belan, Dr. Popluharová

  • 1. Diskutována byla otázka postavení DG v systému postgraduálního vzdělávání v ČR.

EBCOG nezná specialiazaci DG, proto v rámci změn akreditačních předpisů byla DG v ČR vyřazena ze základních atestací a certifikovaných kurzů.

Na Slovensku – zůstává atestace.

V ČR prof. Hořejší jedná o certifikaci pro DG v rámci celoživotního vzdělávání IPVZ (čekáme na schválení výborem ČGPS), další možností je Funkční licence vydávaná ČLK.

Všichni lékaři, kteří byli zařazeni do oboru DG do 30. 6. 2009, mohou atestovat podle stávajícího systému.

  • 2. Výbor sekce DG schválil, že v následujících letech se budou mezinárodní konference DG konat jednou ročně. Místo konání podle počtu členů v ČR a na Slovensku – dvakrát v ČR a jednou na Slovensku.
  • 3. Další mezinárodní (česko-slovenská) konference se tedy bude konat ve dnech 8.–10. 4. 2010 v ČR v Lázních Bělohrad, v roce 2011 opět v Čechách a 2012 na Slovensku.
  • 4. V květnu se koná v Belgii v Antverpách Evropský kongres EBCOG, odpoledne dne 6. 5. bude vyhrazen prostor pro prezentaci EURAPAG.

EURAPAG má rovněž zájem uspořádat na tomto kongresu i Workshop – v jednání.

  • 5. Hospodaření české sekce DG (dr. Fousková).

V ČR činí roční členský příspěvek 200,- Kč, sekce má 219 členů.

Výsledek hospodaření sekce za rok 2009 bude kladný, ve výši asi 250 000,- Kč. Výbor sekce odhlasoval, že v roce 2009 a 2010 činí odměna pro členy výboru za práci v sekci DG paušálně 500 Kč/hod. (viz „ Dohoda o provedení práce“)

Podle formuláře „Vyslání člena ČSL JEP na zahraniční služební cestu“ ubytování, stravné, dálniční známka budou hrazeny cestovní náklady na mezinárodní konferenci na Slovensko.

Výbor rovněž schválil proplacení cestovních nákladů na Slovensko – Senec při použití auta sazbou za ujeté km (viz „Žádost o povolení služební cesty vlastním dopravním prostředkem“).

Slovenská sekce DG vybírá příspěvek 2 ? za člena ročně – SK sekce DG bude usilovat o navýšení na 5 ?  ročně.

  • 6. Výbor sekce DG považuje za nezbytné, aby se více odborníků zapojilo do prezentací úspěchů dětské gynekologie v ČR – z důvodu potřeby motivace lékařů rozhodl, že za přijatou prezentaci na mezinárodním kongresu bude prvnímu autorovi poskytnut příspěvek 5000 Kč za poster a 10 000 Kč za přednášku. Tato odměna bude vyplacena jen těm autorům, kteří nebudou mít přednášku sponzorovanou farmaceutickou firmou. Výbor sekce DG rovněž doporučil, aby přijaté přednášky byly publikovány v odborných časopisech, např. Praktická gynekologie (spolupráci zajistí doc. dr. Koliba), Gynekologia pre prax (spolupráci zajistí dr. Nižňanská).
  • 7. Ve dnech 23.-26. května 2010 se bude konat světový kongres DG ve Francii v Montpellier. Na něm proběhnou i zkoušky programu IFEPAG. a rovněž proběhnou volby do výkonného výboru FIGIJ na další období. Sekce DG navrhuje za ČR do výkonného výboru prof. MUDr. Jana Hořejšího, DrSc. Rovněž navrhuje podporovat kandidaturu prof. Ramiro – na předsedu a dr. Csermely (Maďarsko) a dr. Motta do výboru.

Dr. Havlín organizuje pro české i slovenské lékaře zájezd i s doprovodným programem, na který je možné se přihlásit do 15. 12. 2009 přímo u dr. Havlína, tel +420 224 146 252.

  • 8. IPVZ přestal kupovat zahraniční časopisy, mimo jiné také Jouornal of Pediatric and Adolescent Gynecology pro Subkatedru dětské gynekologie. Tam byl tento časopis jediný v republice, od roku 2008 jsme tedy bez tohoto časopisu, který je oficiálním orgánem dětské gynekologie na světě. Výbor sekce DG diskutoval o možnostech odebírání zahraničního odborného časopisu. Jeho cena je velmi vysoká, pokud bude časopis odebírat odborná společnost, pak činí 600 USD (asi 14 000 Kč) za ročník s 6 čísly, ale bude-li jej odebírat lékař, pak jeho cena je jen 215 USD (asi 4500,- Kč). Výbor sekce DG proto navrhl členům výboru, aby si některý z nich časopis objednal a náklady mu budou uhrazeny, pokud z jednotlivých čísel časopisu bude prezentovat zajímavá sdělení.
  • 9. Problematika zdravotních pojišťoven.

Výbor ČR sekce DG dohodl se zdravotními pojišťovnami, že odbornost 604 – Dětská gynekologie bude moci vykazovat kódy 82 053, 82 056, 82 O49 – tyto kódy jsou sdílené s odborností 802 – mikrobiologie.

Výbor v SR bude žádat o totéž.

  • 10. Operativa dětských pacientek.

V ČR jsou jasná pravidla jen rámcově a jen na nejvyšších pracovištích, včetně spolupráce s anesteziology a dětskými chirurgy, ale chirurgové je zdaleka nedodržují.

V SK není multioborová spolupráce vůbec, je potřeba vytvořit závazné postupy pro péči o dívky s tumory a vrozenými vadami.

V Senci na Slovensku 29. 10. 2009

Zapsala: MUDr. Helena Fousková, MUDr. Hedvika Geržová

Schválil: prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se