Genitální bradavice a HPV vakcinace


Genital warts and HPV vaccination

Objective:
To present and overview of incidence of, and cost of care for, genital warts.

Subject:
Review.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Palacky University and Faculty University, Olomouc; Office gynecology and primary care centre, Brno; Department of Obstetrics and Gynecology, Charles university in Prague-First Faculty of Medicine and General Faculty Hospital, Prague.

Method:
Literature review of incidence of, and cost of care for, genital warts in some european countries, North America and Australia.

Conclusion:
Genital warts exert a considerable impact on health services, a large proportion of which could be prevented through immunisation using the quadrivalent human papillomavirus vaccine.

Key words:
HPV infection, HPV vaccination, genital warts.


Autoři: R. Pilka 1;  V. Dvořák 2;  T. Fait 3
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. R. Pilka, Ph. D. 1;  Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno, vedoucí lékař MUDr. V. Dvořák 2;  Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2011; 76(6): 468-470
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Podat aktuální přehled incidence genitálních bradavic v návaznosti na související náklady na zdravotní péči.

Typ studie:
Přehledová práce.

Název a sídlo pracoviště:
Porodnicko-gynekologická klinika LF UP a FN, Olomouc; Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno; Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha.

Předmět a metoda studie:
Literární přehled o výskytu genitálních bradavic a souvisejících nákladech na zdravotní péči ve vybraných evropských zemích, severní Americe a Austrálii.

Závěr:
Léčba genitálních bradavic představuje významnou položku v nákladech na zdravotní péči. Velká část těchto nákladů by mohla být snížena pomocí imunizace kvadrivalentní vakcínou.

Klíčová slova:
HPV infekce, HPV vakcinace, genitální bradavice.

ÚVOD

Lidské papilomaviry (HPV) jsou každoročně globálně odpovědné za 500 00 nových případů karcinomu hrdla děložního a 10 milionů případů high grade cervikálních intraepiteliálních neoplazií (grade II a III) [1, 11]. Odhaduje se, že až u 30 milionů žen a mužů dojde ročně v důsledku HPV infekce k nemocnění anogenitálními bradavicemi (condylomata accuminata) [1]. Tyto údaje však mohou být s hledem na malou spolehlivost systémů hlášení kondylomat v řadě zemí a jejich rostoucí incidenci v osledních letech spíše podhodnocené [8]. Ačkoli dochází u většiny imunokompetentních pacientů ke spontánnímu vymizení, přispívá tento typ lézí k vysoké klinické a ekonomické zátěži zdravotních systémů. Psychosociální a ekonomické dopady kondylomat jsou závažné a odrážejí vysokou infekčnost onemocnění a inadekvátnost dostupných terapeutických metod pro dosažení dlouhodobé léčebné odpovědi [5, 14, 15, 18].

V oučasné době jsou pro prevenci HPV infekce dostupné dva typy vakcín, bivalentní a kvadrivalentní. Obě vakcíny prokázaly protekci proti HPV typům 16/18, způsobujícím více než 70 % karcinomů děložního hrdla [2, 6]. Kvadrivalentní vakcína navíc chrání proti typům HPV 6/11 a má schopnost protekce proti rozvoji kondylomat až v 0 % [8]. Zatímco snížení výskytu onemocnění způsobeného HPV 16/18 nebude zřejmé po mnoho let, vakcinace kvadrivalentní vakcínou je doprovázena velmi rychlým poklesem incidence kondylomat. Austrálie zavedla očkování kvadrivalentní vakcínou pro ženy do 27 let v oce 2007 a již po jednom roce byl zaznamenán pokles incidence genitálních bradavic u žen o více než 25 % [9, 10].

INCIDENCE GENITÁLNÍCH BRADAVIC A NÁKLADY NA PÉČI

V ecentní publikaci vyhodnocují Desai et al. incidenci genitálních bradavic a související náklady na zdravotní péči v nglii [7]. Zveřejněné údaje týkající se incidence se prakticky shodují s dhady publikovanými pro Velkou Británii v etech 1998–2000 [3] (tab. 1). Incidence primárních a rekurentních genitálních bradavic v práci Desai je však vyšší než ta, která je udávaná v některých dalších evropských zemích [4, 12, 16]. Publikované vyšší hodnoty incidence z ustrálie nerozlišují mezi primárním nebo rekurentním onemocněním, zatímco studie ze severní Ameriky zaznamenávají nižší výskyt [13, 14, 17, 20]. Rozdíly mezi jednotlivými studiemi jsou zřejmě dány i metodikou stanovení rekurentního onemocnění. Vyšší incidence v nglii může odrážet i rizikovější sexuální chování, jak je to zřejmé i z yššího výskytu některých pohlavně přenosných chorob a vyššího počtu těhotných u adolescentů.

Tab. 1. Studie incidence genitálních bradavic
Studie incidence genitálních bradavic

Náklady na zdravotní péči spojenou s éčbou genitálních bradavic byly zveřejněny v řadě zemí. V oce 2005 byly ve Španělsku odhadovány na 833 ?, v ěmecku na 550 ? a ve Francii 342 ? na případ [4, 12, 19]. V anadě byly tyto náklady v oce 2006 odhadovány na 139 ? [17]. V Austrálii byly v oce 2009 náklady na léčbu genitálních bradavic vyčísleny na 178 ? u mužů a 274 ? u žen na jeden případ [20]. Desai et al. vyčíslují tyto náklady pro Anglii na 130 ? na jeden případ. Při incidenci primárního onemocnění 157/100 000, výskytu rekurentních epizod 133/100 000 byly celkové náklady na léčbu genitálních bradavic v nglii v oce 2008 vyčísleny na 16,7 milionů liber, tj. téměř 20 milionů ? (550 milionů Kč) (tab. 2).

Tab. 2. Roční náklady na léčbu genitálních bradavic ve Velké Británii (v librách)
Roční náklady na léčbu genitálních bradavic ve Velké Británii (v librách)

ZÁVĚR

Léčba genitálních bradavic představuje významnou položku v ákladech na zdravotní péči. Tyto náklady by měly být součástí úvah při zvažování možného přínosu HPV vakcín chránících proti HPV typům 6/11.

Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D.

Porodnicko-gynekologická klinika

I. P. Pavlova 6

FN a LF UP

775 20 Olomouc

e-mail: radovan.pilka@fnol.cz


Zdroje

1. World Health Organization. Human papillomavirus infection and cervical cancer, in www.who.int/vaccine_research/diseases/ hpv/en/, 2004.

2. Ault, K A. Effect of prophylactic human papillomavirus L1 virus-like-particle vaccine on risk of cervical intraepithelial neoplasia grade 2, grade 3, and adenocarcinoma in situ: a combined analysis of four randomised clinical trials. Lancet, 2007, 369, p. 1861‑1868.

3. Cassell, JA., Mercer, CH., Sutcliffe, L., et al. Trends in sexually transmitted infections in general practice 1990-2000: population based study using data from the UK general practice research database. BMJ, 2006, 332, p. 332-334.

4. Castellsague, X., Cohet, C., Puig-Tintore, LM., et al. Epidemiology and cost of treatment of genital warts in Spain. Eur J Public Health, 2009, 19, p. 106-110.

5. Clarke, P., Ebel, C., Catotti, DN., et al. The psychosocial impact of human papillomavirus infection: implications for health care providers. Int J STD AIDS, 1996, 7, p. 197-200.

6. De Carvalho, N., Teixeira, J., Roteli-Martins, CM., et al. Sustained efficacy and immunogenicity of the HPV-16/18 AS04-adjuvanted vaccine up to 7.3 years in young adult women. Vaccine, 2010, 28, p. 6247-6255.

7. Desai, S., Wetten, S., Woodhall, SC., et al. Genital warts and cost of care in England. Sex Transm Infect, 87, p. 464-468.

8. Dillner, J., Kjaer, SK., Wheeler, CM., et al. Four year efficacy of prophylactic human papillomavirus quadrivalent vaccine against low grade cervical, vulvar, and vaginal intraepithelial neoplasia and anogenital warts: randomised controlled trial. BMJ, 2010, 341, p. c3493.

9. Donovan, B., Franklin, N., Guy, R., et al. Quadrivalent human papillomavirus vaccination and trends in genital warts in Australia: analysis of national sentinel surveillance data. Lancet Infect Dis, 11, p. 39-44.

10. Fairley, CK., Hocking, JS., Gurrin, LC., et al. Rapid decline in presentations of genital warts after the implementation of a national quadrivalent human papillomavirus vaccination programme for young women. Sex Transm Infect, 2009, 85, p. 499-502.

11. Ferlay, J., Bray, F., Pisani, P., Parin, DM. Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide, in Globocan 2002, IARCPress, Ed., 2004.

12. Hillemanns, P., Breugelmans, JG., Gieseking, F., et al. Estimation of the incidence of genital warts and the cost of illness in Germany: a cross-sectional study. BMC Infect Dis, 2008, 8, p. 76.

13. Hoy, T., Singhal, PK., Willey, VJ., et al. Assessing incidence and economic burden of genital warts with data from a US commercially insured population. Curr Med Res Opin, 2009, 25, p. 2343-2351.

14. Insinga, RP., Dasbach, EJ., Myers, ER. The health and economic burden of genital warts in a set of private health plans in the United States. Clin Infect Dis, 2003, 36, p. 1397-1403.

15. Langley, PC., White, DJ., Drake, SM. The costs of treating external genital warts in England and Wales: a treatment pattern analysis. Int J STD AIDS, 2004, 15, p. 501-508.

16. Lukasiewicz, E., Aractingi, S. , Flahault, A. [Incidence and management of condylomata acuminata by French general physicians]. Ann Dermatol Venereol, 2002, 129, p. 991-996.

17. Marra, F., Ogilvie, G., Colley, L., et al. Epidemiology and costs associated with genital warts in Canada. Sex Transm Infect, 2009, 85, p. 111-115.

18. Maw, RD., Reitano, M., Roy, M. An international survey of patients with genital warts: perceptions regarding treatment and impact on lifestyle. Int J STD AIDS, 1998, 9, p. 571-578.

19. Monsonego, J., Breugelmans, JG., Bouee, S., et al. [Anogenital warts incidence, medical management and costs in women consulting gynaecologists in France]. Gynecol Obstet Fertil, 2007, 35, p. 107-113.

20. Pirotta, M., Stein, AN., Conway, EL., et al. Genital warts incidence and healthcare resource utilisation in Australia, Sex Transm Infect, 86, p. 181-186.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se