ULTRAZVUKOVÁ VYŠETŘENÍ V PRŮBĚHU PRENATÁLNÍ PÉČE O VÍCEČETNÁ TĚHOTENSTVÍ


Autoři: Pracovní Skupina V Abecedním Pořadí Bez Titulů:;  Karel Hodík 1;  Ladislav Krofta 2;  Marek Ľubušký3 ,4;  Jan Nový 5;  Aleš Skřivánek 6;  Jiří Šantavý 7;  Pavel Vlašín 8;  Radovan Vlk 9
Působiště autorů: Porodnicko-gynekologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové 1;  Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 2;  Porodnicko-gynekologická klinika, LF UP a FN Olomouc 3;  Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny, LF UP a FN Olomouc 4;  Porodnicko-gynekologická ambulance, Plzeň 5;  G-centrum, Olomouc 6;  Centrum prenatální diagnostiky, Brno 7;  Porodnicko-gynekologická klinika, 2. LF UK a FN v Motole, Praha 8
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2011; 76(6): 493-494
Kategorie: Doporučený postup ČGPS ČLS JEP

PŘÍLOHA č. 4

Je-li při pravidelném ultrazvukovém vyšetření v I. trimestru zjištěno vícečetné těhotenství, je vhodné provést superkonziliární ultrazvukové vyšetření.

Písemná zpráva musí zhodnotit:

 • počet plodů, chorionicitu event. amnionicitu (fotografie je součástí dokumentace),
 • vitalitu,
 • biometrii, při které je měřen parametr CRL (obrazová dokumentace je podmínkou výkonu), naměřenou hodnotu je nutno uvést i v milimetrech, dle naměřené hodnoty je určen termín porodu = DATACE těhotenství.

Těhotné ženě by měl být NABÍDNUT kombinovaný (biochemický a ultrazvukový) screening v I. trimestru těhotenství a poskytnuta INFORMACE o metodách screeningu, poskytovatelích i formě úhrady (ústní informace nebo tištěná brožura, včetně záznamu v dokumentaci).

Bichoriální gemini

Kontrolní ultrazvukové vyšetření v intervalu 4 týdnů.

Písemná zpráva musí vždy zhodnotit:

 • počet plodů a chorionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutná konzultace na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU),
 • lokalizaci placent
  (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
 • množství plodové vody
  (při diskrepanci nutná konzultace na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU).

Cervikometrie a podrobné zhodnocení morfologie plodů ve 20.–24. týdnu těhotenství.

Monochoriální biamniální gemini

Kontrolní ultrazvukové vyšetření v intervalu 2 týdnů.

Písemná zpráva musí vždy zhodnotit:

 • počet plodů, chorionicitu a amnionicitu,
 • vitalitu,
 • polohu plodů,
 • biometrii, při které jsou měřeny parametry: BPD, HC, AC a FL (při diskrepanci mezi výsledky biometrie plodu a datací gravidity dle CRL v I. trimestru je nutná konzultace na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU),
 • lokalizaci placenty (zasahuje-li placenta do dolního děložního segmentu, nutno změřit vzdálenost dolního pólu od vnitřní branky, event. přesah vnitřní branky),
 • množství plodové vody (při diskrepanci nutná konzultace na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU).

Cervikometrie a podrobné zhodnocení morfologie plodů ve 20.–24. týdnu těhotenství.

Monochoriální monoamniální gemini

Nutná konzultace dalšího postupu na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU.

Tři a více plodů

Nutná konzultace dalšího postupu na pracovišti se specializací na PERINATOLOGII a FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNU.

Schváleno výborem Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP dne 3. 6. 2011

Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 16. 9. 2011


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2011 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se