Laparoskopická rekonštrukčná liečba agenézy cervixu


Autoři: T. Bielik;  V. Baláž;  L. Rosová
Působiště autorů: II. Gynaecology and Obstetrics Dpt. at the University Hospital of F. D. Roosevelt, Banská Bystrica, Slovakia Head: MUDr. T. Bielik, PhD., h. doc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2012; 77(3): 189-194

Souhrn

Cieľ štúdie:
Posúdenie možnosti laparoskopickej chirurgickej liečby agenézy cervixu.

Typ štúdie:
Kazuistika.

Názov a sídlo pracoviska:
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU pri FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica.

Metodika:
Diagnostický prístup a laparoskopická technika.

Výsledky:
Kongenitálna agenéza krčka maternice je zriedkavá vrodená vývojová chyba vnútorného genitálu. Môže byť spojená s apláziou pošvy a menej často s inými chybami, ako porucha fúzie mülleriánskych vývodov. Pri riešení klinických symptómov bola často využívaná hysterektómia vzhľadom na komplikácie sprevádzajúce rekonštrukčné výkony. V súčasnosti pozorujeme návrat k rekonštrukčným výkonom. Je to dôsledok nových technológií (širokospektrálne antibiotiká, antibakteriálne sutúry) a laparoskopického prístupu. Liečebná stratégia nadväzuje na dôkladnú individuálnu predoperačnú analýzu. Úspešnosť chirurgickej intervencie je hodnotená objavením sa menštruačného krvácania a obnovením fertility. V práci referujeme o prípade 20-ročnej pacientky riešenom laparoskopickou utero-vaginálnou anastomózou pri cervikálnej agenéze spojenej s duplicitnou chybou maternice a podávame literárny prehľad liečebných možností.

Záver:
Laparoskopická liečba agenézy cervixu je žiadúca a môže byť metódou prvej voľby.

Kľúčové slová:
cervikálna agenéza, uterinné anomálie, uterovaginálna anastomóza, laparoskopická chirurgia, anomálie mülleriánskych vývodov.


Zdroje

1. Acién, P., Acién, MI., Queda, F., et al. Cervicovaginal agenesis: spontaneous gestation at term after previous reimplantation of the uterine corpus in a neovagina. Hum Reprod, 2008, 23, p. 548–553.

2. The American Fertility Society classifications of adnexal adhesions, distal tubal occlusion, tubal occlusion secondary to tubal ligation, tubal pregnancies, müllerian anomalies and intrauterine adhesions. Fertil Steril, 1988, 49, p. 944–955.

3. Creighton, SM., Davies, MC., Cutner, A. Laparoscopic management of cervical agenesis. Fertil Steril, 2006, 85, p. 1510–1513.

4. Deffarges, JW., Haddad, B., Musset, R., et al. Utero-vaginal anastomosis in women with uterine cervix atresia: long-term follow-up and reproductive performance. A study of 18 cases. Hum Reprod, 2001, 16, p. 1722–1725.

5. Gurbuz, A., Karateke, A., Haliloglu, B. Abdominal surgical approach to a case of complete cervical and partial vaginal agenesis. Fertil Steril, 2005, 84, p. 217.

6. Hatasaka, H. Clinical management of the uterine factor in infertility. Clin Obstet Gynecol, 2011, 54, p. 696–709.

7. Keepanasseril, A., Saha, SC., Bagga, R., et al. Uterovaginal anastomosis for the management of congenital atresia of the uterine cervix. Gynecol Surg, 2011, 8, p. 161–164.

8. Lai, TH., Wu, MH., Hung, KH., et al. Successful pregnancy by transmyometrial and transtubal embryo transfer after IVF in patient with congenital cervical atresia who underwent uterovaginal canalisation during Caesarean section. Hum Reprod, 14, 2001, p. 268–271.

9. Lee, CL., Wang, CJ., Liu, YH., et al. Laparoscopically assisted full thickness skin graft for reconstruction in congenital agenesis of vagina and uterine cervix. Hum Reprod, 1999, 14, p. 928–930.

10. Roberts, CP., Rock, JA. Surgical methods in the treatment of congenital anomalies of the uterine cervix. Curr Opin Obstet Gynecol, 2011, 23, p. 251–257.

11. Savarelos, SH., Cocksedge, KA., Li, TC. Prevalence and diagnosis of congenital uterine anomalies in women with reproductive filure. a critical appraisal. Hum Reprod Update, 2008, 14, p. 415–429.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se