Vzpomínka na prof. MUDr. Milana Dvořáka, DrSc.


Autoři: L. Pilka
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2012; 77(3): 261
Kategorie: Zprávy

Před několika týdny zemřel přednosta Ústavu histologie a embryologie lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Milan Dvořák, DrSc. Rodák z Brna a absolvent brněnské lékařské fakulty spojil s městem celou životní a profesionální dráhu. Po ukončení studia na lékařské fakultě byl přijat do tehdejšího Ústavu experimentální patologie a později na katedru histologie a embryologie. Na tomto ústavu pod vedením prof. dr. Karla Mazance vyzrává pedagogicky i vědecky. Kandidátskou dizertaci obhájil v roce 1962, o dva roky později se habilituje a v roce 1971 je jmenován mimořádným profesorem histologie a embryologie. V jejím čele stojí 23 let. V roce 1972 získává vědeckou hodnost doktora lékařských věd, v roce 1973 je jmenován řádným profesorem a v roce 1984 je zvolen členem korespondentem ČSAV.

Obraz vědeckovýzkumné aktivity prof. Dvořáka dokládá více než 140 publikovaných vědeckých prací, autorství či spoluautorství 11 obsáhlých monografií a sborníků, desítky posudků a expertiz a více než 200 přednášek na našich i zahraničních sjezdech a kongresech.

Od počátku 70. let rozvíjí intenzivní spolupráci s klinickými pracovišti především v otázkách reprodukčního systému a časné embryogeneze. Byl vedoucím embryologické části biologie reprodukce člověka a ve spolupráci s brněnskými gynekology a porodníky pomáhal do klinické praxe zavést metodu IVF a ET (dítě ze zkumavky). Tímto směrem zaměřil i činnost katedry.

Význam přínosu prof. Dvořáka pro obor zdůrazňuje i jeho jmenování čestným členem Všesvazové vědecké společnosti anatomů, histologů a embryologů (1979), členem Anatomické společnosti NDR, BLR a České biologické společnosti při ČSAV (1980). Působil rovněž v redakčních radách odborných časopisů, jako Folia morphologica (ČR), Zeitschrift für mikroskopisch-anatomische Forschung (NDR), Journal of Ultrastructure and Molecular Structure Research (USA), Electron Microscopy in Biology and Medicine (Holandsko). Vedle pedagogické a vědeckovýzkumné aktivity byl prof. Dvořák činný i ve významných funkcích (proděkan lékařské fakulty, prorektor univerzity, předseda hlavního výboru Čs. biologické společnosti atd.). Činnost prof. Dvořáka byla oceněna řadou uznání, z nichž připomeňme alespoň udělení medaile J. E. Purkyně.

Osobně bych chtěl připomenout jeho zásluhu v rozvoji klinické reprodukční medicíny, úzce spojenou s narozením prvního „dítěte ze zkumavky“ v ČR a prakticky v celém tehdejším východním bloku.

Vzpomínka na prof. Dvořáka zůstává v trvalé paměti jeho spolupracovníků.

V Brně, dne 5. dubna 2012

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se