Gynekologicko-porodnická klinika „U Apolináře“


Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2012; 77(4): 271
Kategorie: Editorial

Gynekologicko-porodnická klinika „U Apolináře“ sídlí v budově bývalé Zemské porodnice, kterou navrhl a postavil v letech 1865–1875 přední český architekt, stavitel a mecenáš vědy, kultury a umění Josef Hlávka (1831–1908). Provoz byl zahájen 28. 4. 1875.

Klinika prochází po roce 1989 postupnými rekonstrukcemi jednotlivých křídel budovy. V roce 1992 byla dokončena rekonstrukce operačních sálů a jednotky intenzivní péče gynekologické části kliniky, o dva roky později pak vzniká moderní oddělení šestinedělí s nadstandardním vybavením pokojů s lůžky rooming in a oddělení intenzivní péče o novorozence, postupně je zaváděna počítačová síť. Částečnými stavebními úpravami procházejí i prostory obou traktů porodních sálů.

V roce 1996 je kardinálem Vlkem požehnána – po rozsáhlé obnově a restauraci maleb – kaple sv. Kříže.

Na podzim roku 1998 došlo ke sloučení I. a II. gynekologicko-porodnické kliniky v jedno pracoviště: Gynekologicko-porodnickou kliniku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (1. LF UK a VFN) a na jaře roku 2000 bylo do budovy v Apolinářské přestěhováno poslední oddělení gynekologické části bývalé I. gynekologicko-porodnické kliniky z hlavního areálu VFN na Karlově náměstí.

V roce 2001 jsou slavnostně otevřena 3 nová oddělení – Jednotka intenzivní péče neonatologie, endoskopické operační sály s lůžkovým zázemím a oddělení rizikového těhotenství.

V následujících letech se daří rozvíjet pedagogické a vědecké zázemí kliniky rozsáhlou rekonstrukcí posluchárny včetně jejího komplexního vybavení nejmodernější audiovizuální technikou, která umožňuje pořádání telekonferencí s přímými přenosy z operačních sálů.

Ve společných veřejných prostorách se místy postupně navrací původní duch stavitele Hlávky (kamenné hlavní schodiště, odkrývání stropních kleneb, obnovy dlažby…).

V dubnu letošního roku uplyne 5 let od vzniku nových prostor oddělení onkologie, Centra fetální medicíny a ultrazvukové diagnostiky a oddělení šestinedělí.

Od počátku letošního roku procházejí rekonstrukcí laboratoře a ambulance Centra asistované reprodukce.

Na klinice pracuje celkem 103 lékařů, z nich někteří jen na částečný pracovní úvazek, 387 sester a 67 dalších pracovníků a všechny tři úseky (gynekologie, porodnice a neonatologie) jsou vybaveny 307 lůžky (z toho 50 lůžek JIP).

Mimo léčebně preventivní činnost se na klinice řeší mnoho grantů a výzkumných projektů. Každý rok je v průměru publikováno 40 prací s impakt faktorem, přičemž u 20 článků jsou prvními autory pracovníci kliniky. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha patří mezi pracoviště s evropskou akreditací EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) pro postgraduální vzdělávání v oboru gynekologie a porodnictví. Je jediným pracovištěm v Evropě, které má současně i další tři akreditace pro subspecializaci urogynekologie udělovanou EBCOG/EUGA (European Urogynaecological Association), onkogynekologie udělovanou EBCOG/ESGO (European Society of Gynecological Oncology) a perinatologie udělovanou EBCOG/EAPM (European Association of Perinatal Medicine). Klinika nabízí strukturovaný program tříměsíčních odborných stáží pro lékaře v závěrečném roce specializační přípravy v oboru gynekologie a porodnictví. Absolvování této stáže je podmínkou pro získání specializační způsobilosti. Na závěr stáže se provádí příslušný atestační operační výkon. Každé akreditované pracoviště vypisuje program samostatně. Cílem tříměsíčního pobytu školence na pracovišti s evropskou akreditací je především doplnění praxe, která nebyla nebo nemohla být dostatečně získána na hlavním školicím pracovišti. Za jednotlivé bloky strukturované stáže zodpovídají: urogynekologie – prof. MUDr. A. Martan, DrSc., doc. MUDr. J. Mašata, CSc., onkogynekologie a senologie – prof. MUDr. D. Cibula, CSc., endoskopie – doc. MUDr. D. Kužel, CSc., doc. MUDr. M. Mára, CSc., perinatologie – prof. MUDr. Z. Hájek, DrSc., doc. MUDr. A. Pařízek, CSc., prof. MUDr. R. Plavka, CSc., ultrazvuková diagnostika a fetální medicína – prof. MUDr. P. Calda, CSc., reprodukční medicína – as. MUDr. K. Řežábek, CSc.

Na klinice probíhá řada seminářů, konferencí a dalších aktivit v souvislosti s dalším vzděláváním lékařů jak z Čech, tak i ze zahraničí, proto prezentujeme soubor publikací, které se týkají činností lékařů naší kliniky.

Prof. MUDr. A. Martan, DrSc.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 4

2012 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se