POROD VELKÉHO PLODU


Autoři: M. Procházka *;  P. Velebil *;  T. Binder *
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2016; 81(2): 92
Kategorie: Doporučený postup ČGPS ČLS JEP

Pozn:*Pracovní skupina
Oponenti: výbor Sekce perinatologie a fetomaternální medicíny ČGPS ČLS JEP výbor ČGPS ČLS JEP Revize doporučeného postupu ČGPS ČLS JEP publikovaného v Čes. Gynek. 2013, 78, supplementum, s. 41. Schváleno výborem ČGPS ČLS JEP dne 4.3.2016

Doporučený postup

České gynekologické a porodnické společnosti (ČGPS)

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS)


Definice

  • hmotnost plodu >4500 g – velký plod, perinatální rizikový faktor
  • hmotnost plodu >5000 g – obrovský plod, perinatální patologie

Diagnóza velkého plodu

  • neexistuje jednoznačná a přesná metoda ke zjištění velkého plodu
  • v praxi je nutno použít kombinace anamnestických, klinických a pomocných vyšetření

ltrazvuková biometrie a odhad hmotnosti je základní a relativně nejpřesnější metoda diagnózy velkého plodu s odchylkou přibližně +/- 100–150 g/kgaktuální hmotnosti plodu. Pozitivní predikce velkého plodu se pohybuje v rozmezí 10–60 % podle různých pramenů. Z fetálních parametrů je při ultrazvukovém vyšetření nejpřesnější obvod bříška (AC). Hodnoty > 36 cm svědčí pro vysoké riziko velkého plodu.

Při stanovení taktiky vedení porodu s velkým plodem je nutno znát

  • podrobnou porodnickou anamnézu
  • rizikové faktory vývoje velkého plodu
  • odhad hmotnosti plodu

Ukončení těhotenství s velkým plodem

Primární císařský řez je indikován při odhadu hmotnosti plodu ≥ 5000 g.

Při odhadu hmotnosti plodu 4500–5000 g je nutné postupovat vždy individuálně.

Diabetes mellitus v těhotenství (pregestační i gestační typy) – při odhadované hmotnosti plodu ≥ 4000 g je vhodné zvážit primární císařský řez.

Indukce porodu – velký plod není (při absenci jiných důvodů) jednoznačnou indikací k indukci; indukci porodu velkého plodu nelze však označit jako chybný postup.


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se