Výskyt děložních sarkomů v západních Čechách, Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň


Autoři: J. Kosťun 1;  J. Bouda 1;  P. Vlasák 1;  A. Bartáková 1;  D. Berezovskiy 1;  V. Weinberger 2 ;  J. Presl 1
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Novotný, CSc. 1;  Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN, Brno, přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc., MBA 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2017; 82(6): 436-442

Souhrn

Cíl studie, název a sídlo pracoviště: Cílem této studie na Gynekologicko-porodnické klinice ve FN Plzeň bylo provedení retrospektivní analýzy dat našich pacientek s děložními sarkomy za účelem bližší charakteristiky této skupiny. Studie pokrývala období od 1/2005 do 1/2015, včetně údajů follow-up těchto pacientek do 1/2017.

Metodika:
V rámci analýzy byla retrospektivně zhodnocena tato data a možné rizikové faktory: věk pacientky, histologický typ a velikost tumoru, FIGO klasifikace, body mass index, předchozí ozařování či užívání tamoxifenu atd. Od 1/2005 do 1/2015 bylo diagnostikováno 20 děložních sarkomů. Studie zohledňuje data z follow-up těchto pacientek do 1/2017.

Výsledky:
V naší skupině bylo diagnostikováno 12 leiomyosarkomů, sedm endometriálních stromálních sarkomů a jeden případ nediferencovaného děložního sarkomu. Všechny pacientky, bez ohledu na histologický typ sarkomu, dosáhly dvouletého přežití v 50 %. Medián doby do návratu onemocnění byl 18 měsíců, medián follow-up 38 měsíců.

Postmenopauzální krvácení bylo přítomno v 55 % případů. U 25 % pacientek byla diagnóza sarkomu známa již předoperačně z histologického výsledku kyretáže, 10 % případů mělo ultrazvukový nález se suspekcí pro sarkom. Ve 48,2 % byl endometriální stromální sarkom asociován s multiparitou.

Závěr:
Děložní sarkomy jsou vzácné agresivní tumory, což platí i pro populaci žen v západních Čechách s velmi vysokou incidencí děložních malignit. Ve dvou případech došlo k morcelaci dělohy skalpelem při vaginální části LAVH (bez znalosti diagnózy děložního sarkomu). Tento fakt se však neprojevil negativně v následujícím období sledování.

Klíčová slova:
děložní sarkomy, incidence, rizikové faktory, morcelace skalpelem, Česká republika


Zdroje

1. Abeler, VM., Royne, O., Thoresen, S., et al. Uterine sarcomas in Norway. A histopathological and prognostic survey of a total population from 1970 to 2000 including 419 patients. Histopathology, 2009, 54(3), p. 355–364.

2. Amant, F., Coosemans, A., Debiec-Rychter, M., et al. Clinical management of uterine sarcomas. Lancet Oncol, 2009, 10(12), p. 1188–1198.

3. Amant, F., De Knijf, A., Van Calster, B., et al. Clinical study investigating the role of lymphadenectomy, surgical castration and adjuvant hormonal treatment in endometrial stromal sarcoma. Brit J Cancer, 2007, 97(9), p. 1194–1199.

4. Beckmann, MW., Juhasz-Boss, I., Denschlag, D., et al. Surgical methods for the treatment of uterine fibroids – risk of uterine sarcoma and problems of morcellation: position paper of the DGGG. Geburtshilfe und Frauenheilkunde, 2015, 75(2), p. 148–164.

5. Behtash, N., Akhavan, S., Gilani, MM., et al. Low grade endometrial stromal sarcoma of uterine: review of 17 cases. Acta Med Iranica, 2011, 49(9), p. 619–624.

6. Bell, SW., Kempson, RL., Hendrickson, MR. Problematic uterine smooth muscle neoplasms. A clinicopathologic study of 213 cases. Amer J surg Pathol, 1994, 18(6), p. 535–558.

7. Bergman, L., Beelen, ML., Gallee, MP., et al. Risk and prognosis of endometrial cancer after tamoxifen for breast cancer. Comprehensive Cancer Centres‘ ALERT Group. Assessment of liver and endometrial cancer risk following tamoxifen. Lancet, 2000, 356(9233), p. 881–887.

8. Cohen, I. Endometrial pathologies associated with postmenopausal tamoxifen treatment. Gynecol Oncol, 2004, 94(2), p. 256–266.

9. D‘Angelo, E., Prat, J. Uterine sarcomas: a review. Gynecol Oncol, 2010, 116(1), p. 131–139.

10. Dos Santos, LA., Garg, K., Diaz, JP., et al. Incidence of lymph node and adnexal metastasis in endometrial stromal sarcoma. Gynecol Oncol, 2011, 121(2), p. 319–322.

11. FDA, C.f.D.a.R.H. Safety Communications – Laparoscopic Uterine Power Morcellation in Hysterectomy and Myomectomy: FDA Safety Communication. 2014.

12. Giuntoli, RL. 2nd, Metzinger, DS., DiMarco, CS., et al. Retrospective review of 208 patients with leiomyosarcoma of the uterus: prognostic indicators, surgical management, and adjuvant therapy. Gynecol Oncol, 2003, 89(3), p. 460–469.

13. GLOBOCAN. Uterine cancer, incidence and mortality. 2012; http://globocan.iarc.fr.

14. Goff, BA., Rice, LW., Fleischhacker, D., et al. Uterine leiomyosarcoma and endometrial stromal sarcoma: lymph node metastases and sites of recurrence. Gynecol Oncol, 1993, 50(1), p. 105–109.

15. Halaska, MJ., Haidopoulos, D., Guyon, F., et al. European Society of Gynecological Oncology Statement on Fibroid and Uterine Morcellation. Intern J Gynecol Cancer, 2017, 27(1), p. 189–192.

16. Horn, LC., Schmidt, D., Fathke, C., et al. [New FIGO staging for uterine sarcomas]. Pathology, 2009, 30(4), p. 302–303.

17. Chan, JK., Kawar, NM., Shin, JY., et al. Endometrial stromal sarcoma: a population-based analysis. Brit J Cancer, 2008, 99(8), p. 1210–1215.

18. Chang, KL., Crabtree, GS., Lim-Tan, SK., et al. Primary uterine endometrial stromal neoplasms. A clinicopathologic study of 117 cases. Amer J surg Pathol, 1990, 14(5), p. 415–438.

19. Kapp, DS., Shin, JY., Chan, JK. Prognostic factors and survival in 1396 patients with uterine leiomyosarcomas: emphasis on impact of lymphadenectomy and oophorectomy. Cancer, 2008, 112(4), p. 820–830.

20. Kim, WY., Lee, JW., Choi, CH., et al. Low-grade endometrial stromal sarcoma: a single center‘s experience with 22 cases. Inter J Gynecol Cancer, 2008, 18(5), p. 1084–1089.

21. Koivisto-Korander, R., Martinsen, JI., Weiderpass, E., et al. Incidence of uterine leiomyosarcoma and endometrial stromal sarcoma in Nordic countries: results from NORDCAN and NOCCA databases. Maturitas, 2012, 72(1), p. 56–60.

22. Lavie, O., Barnett-Griness, O., Narod, SA., et al. The risk of developing uterine sarcoma after tamoxifen use. Inter J Gynecol Cancer, 2008, 18(2), p. 352–356.

23. Leitao, MM., Jr., Hensley, ML., Barakat, RR., et al. Immunohistochemical expression of estrogen and progesterone receptors and outcomes in patients with newly diagnosed uterine leiomyosarcoma. Gynecol Oncol, 2012, 124(3), p. 558–562.

24. Leitao, MM., Jr., Zivanovic, O., Chi, DS., et al. Surgical cytoreduction in patients with metastatic uterine leiomyosarcoma at the time of initial diagnosis. Gynecol Oncol, 2012, 125(2), p. 409–413.

25. Leitao, MM., Sonoda, Y., Brennan, MF., et al. Incidence of lymph node and ovarian metastases in leiomyosarcoma of the uterus. Gynecol Oncol, 2003, 91(1), p. 209–212.

26. Nordal, RR., Thoresen, SO. Uterine sarcomas in Norway 1956–1992: incidence, survival and mortality. Eur J Cancer, 1997, 33(6), p. 907–911.

27. Oliva, E., Carinelli, SG., Ip, P., et al. WHO classification of tumours of female reproductive organs. Kurman, RJ., Carcangiu, ML., Herrington, CS., Young, RH., ed. Lyon: IARC Press 2014.

28. Prat, J., Mbatani, S. Uterine sarcomas. Inter J Gynaecol Obstet, 2015, 131, Suppl. 2S105–110.

29. Sagae, S., Yamashita, K., Ishioka, S., et al. Preoperative diagnosis and treatment results in 106 patients with uterine sarcoma in Hokkaido, Japan. Oncology, 2004, 67(1), p. 33–39.

30. Shah, JP., Bryant, CS., Kumar, S., et al. Lymphadenectomy and ovarian preservation in low-grade endometrial stromal sarcoma. Obstet Gynecol, 2008, 112(5), p. 1102–1108.

31. Schick, U., Bolukbasi, Y., Thariat, J., et al. Outcome and prognostic factors in endometrial stromal tumors: a Rare Cancer Network study. Inter J Radiation Oncol Biol Physics, 2012, 82(5), p. e757–763.

32. Toro, JR., Travis, LB., Wu, HJ., et al. Incidence patterns of soft tissue sarcomas, regardless of primary site, in the surveillance, epidemiology and end results program, 1978–2001: An analysis of 26,758 cases. J Inter Cancer, 2006, 119(12), p. 2922–2930.

33. ÚZIS. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. 2013; www.svod.cz.

34. Weingrad, DN., Rosenberg, SA. Early lymphatic spread of osteogenic and soft-tissue sarcomas. Surgery, 1978, 84(2), p. 231–240.

35. Wickerham, DL., Fisher, B., Wolmark, N., et al. Association of tamoxifen and uterine sarcoma. J Clin Oncol, 2002, 20(11), p. 2758–2760.

36. Xue, WC., Cheung, AN. Endometrial stromal sarcoma of uterus. Best Practice: Clin Obstet Gynaecol, 2011, 25(6), p. 719–732.

37. Zhang, J., Li, T., Zhu, L., et al. Clinical characteristics and prognosis of unexpected uterine sarcoma after hysterectomy for presumed myoma with and without transvaginal scalpel morcellation. Inter J Gynecol Cancer, 2016, 26(3), p. 456–463.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2017 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se