Nový pohľad na diagnostiku a liečbu idiopatickej granulomatóznej mastitídy


Autoři: L. Vanovčanová 1 ;  E. Minariková 2
Působiště autorů: II. Radiology Department, Faculty of Medicine, Comenius University and St. Elisabeth Cancer Institute, Bratislava, Slovak Republic 1;  Department of Breast Diseases, National Oncological Institute, Bratislava, Slovak Republic 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2023; 88(6): 435-441
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl: Prezentovať naše skúsenosti s protizápalovou liečbou idiopatickej granulomatóznej mastitídy (IGM – idiopathic granulomatous mastitis) a poukázať na špecifiká jej diagnostiky. Metodika: Pacientky s akútnym zápalovým ochorením prsníka po ultrasonografickom vyšetrení s odobratím anamnestických údajov podstúpili histologizáciu procesu core cut bio psiou, ktorá potvrdila IGM. Následne bola aplikovaná protizápalová liečba v kombinácii kolchicín, vitamín E a lokálne obklady z odvaru zo skorocelu kopijovitého. U každej pacientky sme zaznamenali i prípadnú extra muros aplikovanú liečbu pred histologizáciou (antibio tiká, chirurgická intervencia, čas od nástupu príznakov k potvrdeniu dia gnózy). Analyzovali sme efekt nami podávanej protizápalovej liečby (nástup účinku, nežiadúce účinky, recidívy, dĺžku liečby nutnej k vymiznutiu ťažkostí). Výsledky: V období rokov 2016 až 2022 sme diagnostikovali a bio psiou verifikovali IGM u 53 pacientok, 45 (84,9 %) podstúpilo nami navrhovanú protizápalovú liečbu, osem (15,1 %) sa rozhodlo pre iný druh terapie. Aktuálne je bez liečby a bez klinických prejavov 27 pacientok (60 %): priemerná dĺžka liečby bola 34 mesiacov, zlepšenie klinického stavu sa prejavilo za 2–8 týždňov (priemer 3 týždne). Nežiadúce účinky v podobe dyspepsie hlásili štyri pacientky (14,81 %). U piatich (18,52 %) došlo k recidíve po 1–36 mesiacoch (priemer 7 mesiacov). Pacientky po ukončení liečby 22 (81,48 %) sú aktuálne 3–70 mesiacov (priemer 34 mesiacov) bez ťažkostí. U zvyšných 18 (40 %) pacientok aktuálne prebieha liečba, v trvaní 3–41 mesiacov (priemer 19 mesiacov). Závěr: Protizápalová liečba kolchicínom, za súčasnej podpornej liečby (obklady z odvaru skorocelu kopijovitého a vitamín E), predstavuje pri minimálnych nežiaducich účinkoch sľubný trend v terapii IGM.


Zdroje

1. Kessler E, Wolloch Y. Granulomatous mastitis: a lesion clinically simulating carcinoma. Am J Clin Pathol 1972; 58 (6): 642–646. doi: 10.1093/ajcp/58.6.642.

2. Hoda S. Inflammatory and Reactive Tumors. In: Hoda SA, Brogi E, Koerner FC et al (eds). Rosen’s Breast Pathology. 4th editon. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins 2014.

3. Brown KL, Tang PH. Postlactational tumoral granulomatous mastitis: a localized immune phenomenon. Am J Surg 1979; 138 (2): 326–329. doi: 10.1016/0002-9610 (79) 90397-0.

4. Fazzio RT, Shah SS, Sandhu NP et al. Idiopathic granulomatous mastitis: imaging update and review. Insights Imaging 2016; 7 (4): 531–539. doi: 10.1007/s13244-016-0499-0.

5. Yukawa M, Watatani M, Isono S et al. Management of granulomatous mastitis: a series of 13 patients who were evaluated for treatment without corticosteroids. Int J Surg 2015; 100 (5): 774–782. doi: 10.9738/INTSURG-D-14-00 231.1.

6. Altinoprak F, Kivilcim T, Ozkan OV. Aetiology of idiopathic granulomatous mastitis. World J Clin Cases 2014; 2 (12): 852–858. doi: 10.12998/wjcc.v2.i12.852.

7. Omranipour R, Mohammadi SF, Samimi P. Idiopathic granulomatous lobular mastitis – report of 43 cases from iran; introducing a preliminary clinical practice guideline. Breast Care (Basel) 2013; 8 (6): 439–443. doi: 10.1159/000357 320.

8. Sripathi S, Ayachit A, Bala A et al. Idiopathic granulomatous mastitis: a diagnostic dilemma for the breast radiologist. Insights Imaging 2016; 7 (4): 523–529. doi: 10.1007/s13244-016-0497-2.

9. Graziano L, Bitencourt AV, da Silva CB et al. Imaging features of idiopathic granulomatous mastitis – case report. Rev Assoc Med Bras 2016; 62 (4): 303–306. doi: 10.1590/1806-9282.62.04. 303.

10. Poyraz N, Emlik GD, Batur A et al. Magnetic resonance imaging features of idiopathic granulomatous mastitis: a retrospective analysis. Iran J Radiol 2016; 13 (3): e20873. doi: 10.5812/iranjradiol.20873.

11. Vanovcanova L, Lehotska V, Machale kova K et al. Idiopathic granulomatous mastitis – a new approach in diagnostics and treatment. Neoplasma 2019; 66 (4): 661–668. doi: 10.4149/neo_ 2019_190201N100.

12. Laukova T, Bystricka N. Idiopatická granulomatózna mastitída. Onkológia (Bratislava) 2018; 13 (6): 420–424.

13. Ivanička V, Kasčák P. Idiopatická granulomatózna mastitída. Ceska Gynekol 2022; 87 (5): 334–337. doi: 10.48095/cccg2022334.

14. Freeman CM, Xia BT, Lewis JD et al. Idiopathic granulomatous mastitis: a diagnostic and therapeutic challenge. Am J of Surg 2017; 214 (4): 701–706. doi: 10.1016/j.amjsurg.2017.07. 002.

15. DeHertogh DA, Rossof AH, Harris AA et al. Prednisone management of granulomatous mastitis. N Engl J Med 1980; 303 (14): 799––800. doi: 10.1056/NEJM198010023031 406.

16. Keller K, Meisel C, Petzold A et al. Granulomatöse Mastitis – möglicher diagnostischer und therapeutischer Ablauf anhand von Fallbeispielen. Senologie 2018; 15 (02): e23. doi: 10.1055/s-0038-1651735.

17. Akbari M, Negahi A, Dabbagh N et al. Idiopathic Granulomatous Mastitis (IGM): clinical features and non-surgical management. Int J Cancer Manag 2023; 16 (1): e119945. Doi: 10.5812/ijcm-119945.

18. Postolova A, Troxell ML, Wapnir IL et al. Methotrexate in the treatment of idiopathic granulomatous mastitis. J Rheumatol 2019; 47 (6): 924–927. doi: 10.3899/jrheum.181205.

19. Shin YD, Park SS, Song YJ et al. Is surgical excision necessary for the treatment of Granulomatous lobular mastitis? BMC Womens Health 2017; 17 (1): 49. doi: 10.1186/s12905-017-04 12-0.

20. Leung YY, Yao Hui LL, Kraus VB. Colchicine – update on mechanisms of action and therapeutic uses. Semin Arthritis Rheum 2015; 45 (3): 341–350. doi: 10.1016/j.semarthrit.2015.03. 013.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2023 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se