Umělé ukončení těhotenství farmakologickou metodou (UUT-F) v I. trimestru – význam stanovení lidského choriového gonadotropinu a ultrazvukového vyšetření při diagnostice těhotenství a hodnocení výsledku UUT-F


Autoři: V. Dvořák Jr. 1,2 ;  P. Slunska 1 ;  M. Maděrková Tozzi 1 ;  K. Langová 3 ;  V. Kroutilova 1;  Radovan Pilka 1 ;  M. Ľubušký 1
Působiště autorů: Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc, Olomouc University Hospital, Czech Republic 1;  Centre of Outpatient Gynecology, Clinic and Primary care, Brno, Czech Republic 2;  Institute of Medical Biophysics, Faculty of Medicine, Palacky University Olomouc, Czech Republic 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2023; 88(6): 420-427
Kategorie: Původní práce
doi: https://doi.org/10.48095/cccg2023420

Souhrn

Cíl: V České republice lze ženě uměle ukončit těhotenství farmakologickou metodou (UUT-F) v I. trimestru do 49. dne sekundární amenorey. Cílem studie je analýza významu stanovení lidského choriového gonadotropinu (hCG) v séru/moči a ultrazvukového (UZ) vyšetření při diagnostice těhotenství a hodnocení výsledku UUT-F. Metodika: V letech 2017 a 2018 bylo na našem pracovišti provedeno UUT-F celkem u 109 žen sekvenčním podáním mifepristonu (600 mg perorálně) a misoprostolu (400 mcg perorálně). Stanovení hCG v séru/moči a UZ vyšetření byly provedeny při diagnostice těhotenství i hodnocení výsledku UUT-F. Výsledky: Při diagnostice těhotenství byla pozitivní a středně silná korelace mezi hCG v séru a průměrem gestačního váčku v dutině děložní (GS – gestational sac) (r = 0,711; p < 0,0001) i velikostí zárodku v dutině děložní (CRL – crown-rump length) (r = 0,605; p < 0,0001). Délka těhotenství byla 42–49 dní amenorey (průměr 45,6; medián 45), ženy byly ve věku 16–44 let (průměr 29,4; medián 29). Při kontrolním vyšetření po UUT-F byla u 13,8 % žen (15/109) hodnota hCG v séru >1 000 IU/l a u 17,4 % (20/109) byl pozitivní low sensitivity urine pregnancy test (LSUP test). UZ vyšetření diagnostikovalo „Pokračující těhotenství“ u pěti žen a zamlklé těhotenství u jedné ženy (hCG v séru bylo vždy >1 000 IU/l a LSUP test byl vždy pozitivní). U 5,5 % žen (6/109) byla provedena následná chirurgická intervence vč. „Pokračujícího těhotenství“ (n = 5); u zamlklého těhotenství (n = 1) byl podán další misoprostol a chirurgickou intervenci nebylo nutné provést. Závěr: Při diagnostice těhotenství je pozitivní a středně silná korelace mezi hCG v séru a CRL. Při kontrolním vyšetření po UUT-F umožní negativní LSUP test spolehlivě vyloučit pokračující těhotenství. V případě pozitivního LSUP testu by mělo být provedeno ultrazvukové vyšetření, nicméně chirurgická intervence by neměla být indikována pouze na základě rozšíření dutiny děložní.


Zdroje

1. Fiala C, Bombas T, Gemzell-Danielson K et al. Early medical abortion – a practical guide for healthcare. 2nd edition. Paris: Editions de Santé 2018.

2. Moreau C, Trussell J, Desfreres J et al. Medical vs. surgical abortion: the importance of women’s choice. Contraception 2011; 84 (3): 224–229. doi: 10.1016/j.contraception.2011.01.011.

3. WHO. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. WHO guidelines approved by the guidelines review committee. 2nd edition. Geneva: WHO 2012.

4. Ho PC. Women‘s perceptions on medical abortion. Contraception 2006; 74 (1): 11–15. doi: 10.1016/j.contraception.2006.02.012.

5. Robson SC, Kelly T, Howel D et al. Randomised preference trial of medical versus surgical termination of pregnancy less than 14 weeks’ gestation (TOPS). Health Technol Assess 2009; 13 (53): 1–124, iii–iv. doi: 10.3310/ht13530.

6. Winikoff B, Ellertson C, Elul B et al. Acceptability and feasibility of early pregnancy termination by mifepristone-misoprostol. Results of a large multicenter trial in the United States. Mifepristone Clinical Trials Group. Arch Fam Med 1998; 7 (4): 360–366. doi: 10.1001/archfami.7.4.360.

7. Lubusky M. Umělé přerušení těhotenství: hledisko medicínské, organizační, legislativní a ekonomické. Gyn Por 2016; 1 (1): 12–29.

8. Lubusky M. Umělé přerušení těhotenství na žádost pacientky farmakologickou metodou, nepřesahuje-li těhotenství sedm týdnů. Gyn Por 2018; 2 (5): 314–316.

9. CGPS. Medical termination of pregnancy until the 49th day of secondary amenorrhea (gestational age). Ceska Gynekol 2014; 79 (2): 240–241.

10. Fiala C, Bombas T, Parachini M et al. Management of very early medical abortion – an international survey among providers. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2020; 246: 169–176. doi: 10.1016/j.ejogrb.2020.01.022.

11. Ghosh J, Papadopoulou A, Devall AJ et al. Methods for managing miscarriage: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev 2021; 6 (6): CD012602. doi: 10.1002/14651858.CD02602.pub2.

12. Chu JJ, Devall AJ, Beeson LE et al. Mifepristone and misoprostol versus misoprostol alone for the management of missed miscarriage (MifeMiso): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2020; 396 (10253): 770–778. doi: 10.1016/S0140-6736 (02) 31788-8.

13. Fiala C, Cameron S, Bombas T et al. Outcome of first trimester medical termination of pregnancy: definitions and management. Eur J Contracept Reprod Health Care 2018; 23 (6): 451–457. doi: 10.1080/13625187.2018.1535 058.

14. Fiala C, Gemzel-Danielsson K. Review of medical abortion using mifepristone in combination with a prostaglandin analogue. Contraception 2006; 74 (1): 66–86. doi: 10.1016/ j.contraception.2006.03.018.

15. Fiala C, Safar P, Bygdeman M et al. Verifying the effectiveness of medical abortion; ultrasound versus hCG testing. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 109 (2): 190–195. doi: 10.1016/s0301-2115 (03) 00012-5.

16. Reeves MF, Fox MC, Lohr PA et al. Endometrial thickness following medical abortion is not predictive of subsequent surgical intervention. Ultrasound Obstet Gynecol 2009; 34 (1): 104–109. doi: 10.1002/uog.6404.

17. Kulier R, Kapp N, Gülmezoglu AM et al. Medical methods for first trimester abortion. Cochrane Database Syst Rev 2011; 9 (11): CD002855. doi: 10.1002/14651858.CD002855.pub4.

18. Blum J, Shochet T, Lynd K et al. Can at-home semi-quantitative pregnancy tests serve as a replacement for clinical follow-up of medical abortion? A US study. Contraception 2012; 86 (6): 757–762. doi: 10.1016/j.contraception.2012.06. 005.

19. Gnoth C, Johnson S. Strips of hope: accuracy of home pregnancy tests and new developments. Geburtshilfe Frauenheilkd 2014; 74 (7): 661–669. doi: 10.1055/s-0034-1368589.

20. Montagnana M, Trenti T, Aloe R et al. Human chorionic gonadotropin in pregnancy dia g – nostics. Clin Chim Acta 2011; 412 (17–18): 1515–1520. doi: 10.1016/j.cca.2011.05.025.

21. Lipscomb GH, Stovall TG, Ling FW. Nonsurgical treatment of ectopic pregnancy. N Engl J Med 2000; 343 (18): 1325–1329. doi: 10.1056/NEJM20 0011023431807.

22. Doubilet PM. Ultrasound evaluation of the first trimester. Radiol Clin North Am 2014; 52 (6): 1191–1199. doi: 10.106/j.rcl.2014.07.004.

23. Bizjak I, Fiala C, Berggren L et al. Efficacy and safety of very early medical termination of pregnancy: a cohort study. BJOG 2017; 124 (13): 1993–1999. doi: 10.1111/1471-0528.14904.

24. Faucher P. The first comparative study on very early medical termination of pregnancy, with and without ultrasound confirmation of an intrauterine pregnancy. BJOG 2017; 124 (13): 2000. doi: 10.1111/1471-0528.14951.

25. Dvořák V jr, Ľubušký M. Využití misoprostolu (prostaglandinu E1) při chirurgickém ukončení těhotenství v I. trimestru a v gynekologii. Gyn Por 2019; 3 (5): 300–302.

26. Abubeker FA, Lavelanet A, Rodriguez MI et al. Medical termination for pregnancy in early first trimester (≤ 63 days) using combination of mifepristone and misoprostol or misoprostol alone: a systematic review. BMC Womens Health 2020; 20 (1): 142. doi: 10.1186/s12905-020-01003-8.

27. Morris JL, Winikoff B, Dabash R et al. FIGO‘s updated recommendations for misoprostol used alone in gynecology and obstetrics. Int J Gynaecol Obstet 2017; 138 (3): 363–366. doi: 10.1002/ijgo.12181.

28. Blum J, Raghavan S, Dabash R et al. Comparison of misoprostol-only and combined mifepristone-misoprostol regimens for home-based early medical abortion in Tunisia and Vietnam. Int J Gynaecol Obstet 2012; 118 (2): 166–171. doi: 10.1016/j.ijgo.2012.03.039.

29. Ngoc NT, Blum J, Raghavan S et al. Comparing two early medical abortion regimens: mifepristone + misoprostol vs. misoprostol alone. Contraception 2011; 83 (5): 410–417. doi: 10.1016/j.contraception.2010.09.002.

30. Slunska P, Hanacek J, Fanta M et al. Management of Medical Termination of Pregnancy (MToP) up until the 7th week of gestation in the Czech Republic. Ceska Gynekol 2017; 82 (5): 336–344.

31. Barnhart K, Sammel MD, Chung K et al. Decline of serum human chorionic gonadotropin and spontaneous complete abortion: defining the normal curve. Obstet Gynecol 2004; 104 (5 Pt 1): 975–981. doi: 10.1097/01.AOG.0000142712.80407.fd.

32. Honkanen H, Ranta S, Ylikorkala O et al. The kinetics of serum hCG and progesterone in response to oral and vaginal administration of misoprostol during medical termination of early pregnancy. Hum Reprod 2002; 17 (9): 2315–2319. doi: 10.1093/humrep/17.9.2315.

33. Pocius KD, Bartz D, Maurer R et al. Serum human chorionic gonadotropin (hCG) trend within the first few days after medical abortion: a prospective study. Contraception 2017; 95 (3): 263–268. doi: 10.1016/j.contraception. 2016.09.007.

34. Behnamfar F, Mahdian M, Rahimi F et al. Misoprostol abortion: ultrasonography versus beta-hCG testing for verification of effectiveness. Pak J Med Sci 2013; 29 (6): 1367–1370. doi: 10.12669/pjms.296.3361.

35. Grossman D, Grindlay K. Alternatives to ultrasound for follow-up after medication abortion: a systematic review. Contraception 2011; 83 (6): 504–510. doi: 10.1016/j.contraception. 2010.08.023.

36. Clark W, Bracken H, Tanenhaus J et al. Alternatives to a routine follow-up visit for early medical abortion. Obstet Gynecol 2010; 115 (2 Pt 1): 264–272. doi: 10.1097/AOG.0b013e3181c99 6f3.

37. Fiala C, Bombas T, Parachini M et al. hCG testing to determine outcome after medical abortion: A Review. J Preg Child Health 2019; 6 (2): 409. doi: 10.4172/2376-127X.1000409.

38. Cameron ST, Glasier A, Dewart H et al. Telephone follow-up and self-performed urine pregnancy testing after early medical abortion: a service evaluation. Contraception 2012; 86 (1): 67–73. doi: 10.1016/j.contraception. 2011.11. 010.

39. Cameron ST, Glasier A, Johnstone A et al. Can women determine the success of early medical termination of pregnancy themselves? Contraception 2015; 91 (1): 6–11. doi: 10.1016/ j.contra ception.2014.09.009.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie

Číslo 6

2023 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se