Neurological Complications during Gynecological Pelvic Surgery


Neurologické komplikace gynekologických pánevních operací

Cíl studie:
Informace o neurologických komplikacích gynekologických pánevních operací.

Typ studie:
Literární přehled a kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN, Plzeň.

Metodika:
Literární přehled o poruchách cerebrospinálních nervů v oblasti plexus lumbalis a plexus sacralis při gynekologických pánevních operacích s ilustrativní kazuistikou.

Závěr:
Neurologické komplikace pánevních operací jsou často zpočátku málo zřetelné, a tak jsou relativně pozdě diagnostikovány. Při jejich řešení je potřebná spolupráce s neurology a anesteziology.

Klíčová slova:
plexus lumbalis, plexus sacralis, paréza, paralýza, gynekologické pánevní operace


Authors: J. Bouda;  jun. J. Bouda
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. Z. Rokyta, CSc.
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(5): 388-391
Category: Original Article

Overview

Objective:
To summarize literary data dealing with neurological complications during gynecological pelvic surgery and present a case report.

Design:
Literary review and a case report.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Medical Faculty Hospital Plzeň.

Methods:
Literary review of lesions of cerebrospinal nerves during gynecological pelvic surgery, case report.

Conclusion:
Neurological complications of pelvic surgery are usually discreet and their diagnosis is often delayed. A close cooperation with neurologists and anestesiologists is necessary.

Key words:
plexus lumbalis, plexus sacralis, paresis, paralysis, gynecological pelvic surgery


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 5

2005 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account