SHBG – New Possibilities of Diagnostic Use in Obstetrics and Gynecology


SHBG – nové možnosti diagnostického využití v ženském lékařství

Přehledný článek se zabývá posledními literárními poznatky, které doplňují tradiční pojetí SHBG jako pouhé transportní bílkoviny o nové funkce v souvislosti s průkazem jeho specifického receptoru na buněčné membráně a další signální dráhy pro účinek sexuálních steroidů.

Dále upozorňuje na potřebu doplňovat vyšetření sexuálních steroidů současným stanovením hladin SHBG a přináší informace o některých možnostech širšího využití SHBG v laboratorní diagnostice. Z hlediska porodníků se snížené hladiny SHBG v první polovině těhotenství jeví jako velmi slibný časný marker rizika pozdějšího rozvoje preeklampsie.

Klíčová slova:
SHBG, sexuální steroidy, diagnostika


Authors: H. Fingerová 1;  M. Procházka 1;  P. Petrová 2
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN, Olomouc, přednosta prof. MUDr. M. Kudela, CSc. 1;  Oddělení nukleární medicíny FN, Olomouc, přednosta doc. MUDr. M. Mysliveček, PhD. 2
Published in: Ceska Gynekol 2005; 70(5): 392-394
Category: Retraining

Overview

Recent literature review is suggesting the need to renew the traditional concept of SHBG as only a transport protein. The new role of SHBG relates to the evidence of its specific receptor on the cell membrane and an alternative signal pathway for sexual steroids. This review points to the importance of simultaneous measurements of SHBG along with determinations of the total sexual steroid concentration and informs of some new areas where SHBG can be used in laboratory diagnostics. In obstetrics the low levels of SHBG in the first half of pregnancy were reported as a promising early risk marker of the later development of preeclampsia.

Key words:
SHBG, sexual steroids, diagnostics


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 5

2005 Issue 5

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account