Harmatoma of the Breast – Case Report


Hamartom prsu – kazuistika

Cíl studie:
Popisován je případ jednatřicetileté ženy s vzácným hamartomem prsu.

Typ studie:
Kazuistika.

Název a sídlo pracoviště:
Oddělení speciální diagnostiky ŠPAÚ, FN Plzeň.

Předmět studie a metodiky:
31letá pacientka byla vyšetřována pro asymetrii prsů. Sonograficky byl v pravém prsu nalezen objemný tumor. Chirurgicky byl odstraněn opouzdřený nádor 10x10x10 cm. Diagnóza hamartomu byla následně stanovena histologicky. Pacientka je zdravá bez příznaků 1 rok po excizi tumoru.

Závěr:
Hamartom prsu je velmi vzácná léze. Její předoperační diagnostika je komplikovaná a často je nemožné stanovit správnou diagnózu. Prostá excize je dostatečným a kurativním výkonem.

Klíčová slova:
mamma, mléčná žláza, hamartom, adenolipom


Authors: O. Hes 1;  B. Sůvová 2;  M. Hlaváčková 3;  P. Giebel 4;  Z. Kinkor 5
Authors‘ workplace: Šiklův patologicko-anatomický ústav, FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. M. Michal 1;  Chirurgická klinika, FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. V. Třeška, DrSc. 2;  Radiodiagnostická klinika, FN Plzeň, přednosta doc. MUDr. B. Kreuzberg, CSc. 3;  Odd. plastické chirurgie, FN Plzeň, prim. MUDr. V. Bursa 4;  Bioptická laboratoř, s. r. o., Plzeň, vedoucí prof. MUDr. A. Skálová, CSc. 5
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 351-354
Category: Case Report

Overview

Objective:
To describe rare hamartoma of the breast in a 31-year-old female.

Design:
Case report.

Settings:
Department of Special Diagnostics ŠPAÚ, Charles University Hospital Pilsen.

Subject and method:
A 31-year-old female was examined for breast asymmetry. A huge tumor was revealed in right mammary gland using ultrasonography. Encapsulated tumor 10x10x10 cm was removed. Subsequent histological examination revealed breast hamartoma. The patient is alive and well without signs of disease one year after excision.

Conclusion:
Hamartoma of the breast is a rare benign tumor. Diagnostics is very complicated and it is almost impossible to establish correct diagnosis preoperatively. A simple excision is a sufficient treatment with good curative effect.

Key words:
mammary gland, hamartoma, adenolipoma


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account