Results of Conservative Surgery of Uterine Fibroids – 5 years of follow-up


Výsledky konzervativních operací děložních myomů. Pětileté sledování

Cíl studie:
Zhodnocení krátkodobých a dlouhodobých výsledků konzervativních operací děložního myomu.

Typ studie:
Prospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko – porodnické oddělení Krajské nemocnice Pardubice.

Soubor a metodika:
Soubor tvoří skupina 147 pacientek po konzervativní operaci děložního myomu (myomů). Operace byly provedeny v období od září 1997 do prosince 2001. Operace myomů byly prováděny hysteroskopicky, laparoskopicky, výjimečně z přístupu laparotomického nebo ze zadní kolpotomie. Průměrný věk pacientek byl 40,1 roku. Porovnávali jsme výsledky krátkodobé (do 1 roku po operaci) a výsledky dlouhodobé (po 5 letech od výkonu). Speciální pozornost jsme věnovali pacientkám s následným těhotenstvím a porodem.

Krátkodobé výsledky:
V průběhu prvního roku po výkonu bylo 135 (91,84 %) pacientek bez komplikací a spokojených s daným stavem.

Dlouhodobé výsledky:
Po 5 letech bylo bez obtíží či nutnosti reoperace 121 (82,31 %) pacientek. Ve skupině žen plánujících těhotenství (38 žen) otěhotnělo 71,05 %, viabilní plod porodilo 77,78 % z nich. Císařským řezem bylo ukončeno 38,10 % porodů.

Závěr:
V dnešní době je často nezbytné léčit myomy způsobem, který zachovává dělohu a umožňuje následnou graviditu. Myomektomie s využitím minimálně invazivních technik stále zůstává „zlatým standardem“ v léčbě tohoto onemocnění.

Klíčová slova:
děložní myom, myomektomie, hysteroskopie, laparoskopie


Authors: J. Peršín;  L. Hanousek
Authors‘ workplace: Gynekologicko – porodnické oddělení Krajské nemocnice, Pardubice, přednosta prim. MUDr. L. Hanousek
Published in: Ceska Gynekol 2006; 71(4): 322-325
Category: Original Article

Overview

Objective:
To evaluate the outcome of the myomectomy.

Design:
Prospective study.

Setting:
Gynecology – Obstetrics Ward, Regional Hospital Pardubice.

Methods:
The group consists of 147 patients with uterine fibroid (or fibroids) in which was performed myomectomy from September 1997 till December 2001. Myomectomy was performed by hysteroscopy, laparoscopy, laparotomy or by posterior colpotomy. The mean age was 40.1 years. We evaluated short term (during the first year) and long term (after 5 years) outcomes including the pregnancy outcome.

Short term outcomes:
During the 1st year 135 (91.84%) patients were without complications and satisfied with their status after the procedure.

Long term outcomes:
After 5 years 121 (82.31%) patients were without problems or reoperation. From the group of the women with the desire of the pregnancy the pregnancy rate was 71.05%. Deliveries of the viabile foetus were 77.78%. 38.10% delivieries were performed by Caesarian Section.

Conclusion:
At present it is often necessary to treat uterine fibroids without hysterectomy. We have several surgical approaches including the minimally invasive techniques that may be succesfull and the results may be satisfactory for most of the patients.

Key words:
uterine fibroid, myomectomy, laparoscopy, hysteroscopy


Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine

Article was published in

Czech Gynaecology

Issue 4

2006 Issue 4

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account