Anaplastic astrocytoma in pregnancy


Authors: P. Šrýtrová;  I. Bydžovská
Authors‘ workplace: Oddělení gynekologie a porodnictví Krajské nemocnice, Liberec, primář MUDr. P. Černý
Published in: Ceska Gynekol 2018; 83(2): 119-122

Overview

 

Objective:
We describe the diagnose and treatment of patient with anaplastic astrocytoma in the third trimestr of pregnancy.

Design:
Case report.

Setting:
Department of Gynecology and Obstetrics, Regional Hospital Liberec.

Conclusion:
Malignant brain tumors are fortunately a rare disease. There is no difference in incidence between pregnant and non-pregnant women, but faster development of symptoms and progression of disease is suspected. There is a problem of small number of patients in these studies. In our opinion most important is early and effective multidisciplinary management according to condition of patient and age of pregnancy.

Keywords:
anaplastic astrocytoma, brain tumor, glioma, pregnancy, tumors in pregnancy


Sources

1. Andělová, K. Nervové choroby. In Zwinger, A., a kol. Porodnictví, 1. vyd. Praha: Galén, 2004, s. 387–391.

2. Blumenthal, DT., Parreno, MGH., Batten, J., Chamberlain, MC. Management of malignant glioma during pregnancy. Cancer, 2008, 113, p. 3349–3354. Online: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cncr.23973/full

3. Bočková, E., Pánková, S. Hemangioblastom mozečku v těhotenství. Čes Gynek, 2016, 81, 4, s. 295–299.

4. Drochýtek, V., Halaška, MJ. Ostatní malignity. In Halaška, MJ., Rob, L., a kol. Onkologická onemocnění během těhotenství. 1.vyd. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 188.

5. Frosch, MP. The nervous system. In Kumar, V., Abbas, AK., Faustom N., Mitchellm RN. Robbins Basic Pathology. 8. vyd., 2007, Elsevier Ltd., p. 859–902.

6. Halaška, MJ., Rob, L. Operační léčba v těhotenství. In Halaška, M.J. Onkologická onemocnění během těhotenství, Praha: Mladá fronta, 2015, s. 55–64.

7. Kozler, P., et al. Intrakraniální nádory. 1. vyd. Praha: Galén 2007, s. 277.

8. Lisý, J., Matěcha, J. Zobrazovací metody v těhotenství a nádorové markery. In Halaška, MJ. Onkologická onemocnění během těhotenství, Praha: Mladá fronta, 2015, s. 20–43.

9. Pallud, J., Duffau, H., Capelle, L., et al. Influence of pregnancy in the behavior of diffuse glioma. J Neurol, 2009. Online: https://www.researchgate.net/publication/2680934

10. Stankušová, H., Jirkovská, M. Ionizující záření v diagnostice a léčbě nádorů během těhotenství. In Halaška MJ. Onkologická onemocnění během těhotenství. Praha: Mladá fronta, 2015, s. 44–54.

11. SVOD. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice, online: www.svod.cz.

12. Tichý, M. Neurochirurgie. In Hoch, J., Leffler, J. Speciální chirurgie. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2001, s. 305–333.

13. Yust-Katz, P., et al. Pregnancy and glial brain tumors. Neuro-Oncol, 2014. Online: https://www.researchgate.net/publication/260683803_Pregnancy_and_glial_brain_tumors

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account