Reducing of cesarean section rate in Krajská nemocnice Liberec – Robson classification


Authors: D. Zemanová 1;  R. Čeloud 1;  P. Velebil 2;  I. Bydžovská 1
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, primář MUDr. P. Černý 1;  Ústav pro péči o matku a dítě, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 2
Published in: Ceska Gynekol 2018; 83(2): 103-107

Overview

Objective:
A retrospective analysis of caesarean section rates using modified Robson classification in years 2013–2016. Discussion of factors influencing the decrease of caesarean section rate.

Design:
Restrospective data analysis.

Setting:
Gynecology and obstetrics department Krajská nemocnice Liberec.

Methods:
We compared the caesarean section rates at our department between years 2013–2016 using the modified Robson classification system. The groups were analysed both separately and mutually to identify the factors contributing to the decrease of caesarean section rate in concrete subgroups.

Results:
We experienced a remarkable reduce in caesaren section rate from 24.6% in 2013 to 14.5% in 2016.

Conclusion:
The Robson classification provides objective caesarean section rates comparisons. This method enables further interpretation of outcomes and policy assessment to reach the optimal caesarean section rate.

Keywords:
cesarean section, spontaneus delivery, Robson modified classification, indication for cesarean section


Sources

1. Binder, T., Unzeitig, V., Velebil, P. Vedení prenatální péče a porodu donošeného plodu v poloze koncem pánevním – doporučený postup. Čes Gynek, 2013, 78, Suppl., s. 21–22.

2. Chalet, N., Dumont, A. Evidence-based strategies for reducing cesarean section rates: a meta-analysis. Birth, 2007, 34, p. 53–64.

3. Degani, N., Sikich, N. Caesarean delivery rate review: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser [Internet]. 2015, 15(9), p. 1–58.

4. EBCOG. Position statement on caesarean section in Europe European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology – April 14, 2017.

5. Hannah, ME., Hannah, WJ., Hewson, SA., et al. Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech presentation at term: a randomised multicentre trial. Term Breech Trial Collaborative Group. Lancet, 2000, 356(9239), p. 1375–1383.

6. Ľubušký, M., Krofta, L., Vlk, R. Vedení porodu u těhotné s císařským řezem v anamnéze; ultrazvukové vyšetření před stanovením taktiky vedení porodu – doporučený postup. Čes Gynek, 2013, 78, 2, s. 141.

7. Měchurová, A., Velebil, P., Janků, P., Hruban, L. Interpretace intrapartálního fetálního kardiotokogramu – FIGO 2015. Čes Gynek, 2016, 81, 2 s. 89–91.

8. Molina, G., Weiser, TG., Lipsitz, SR. Relationship between cesarean delivery rate and maternal and neonatal mortality. JAMA, 2015, 314(21), p. 2263–2270.

9. Osterman, MJK. National vital statistics reports trends in low-risk cesarean delivery in the. Natl Vital Stat Rep, 2014, p. 63.

10. Robson, M., Hartifan, L., Murphy, M. Methods of achieving and maintaining an appropriate caesarean section rate. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol, 2013, 27(2), p. 297–308.

11. Rossi, AC., D‘Addario, V. Maternal morbidity following a trial of labor after cesarean section vs elective repeat cesarean delivery: a systematic review with metaanalysis. Am J Obstet Gynecol, 2008, 199(3), p. 224–231.

12. Wágnerová, K., Hruban, L., Janků, P. Zevní obrat plodu z polohy podélné koncem pánevním po 36. týdnu gravidity. Analýza subjektivního hodnocení rodiček. Čes Gynek, 2017, 82, 5 s. 355–361.

13. World Health Organization. WHO Statement on Caesarean Section Rates. World Health Organization, Geneva, 2015 (http://www.who.int/reproductivehealth/publications/maternal_perinatal_health/cs-statement/en/)

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Neonatology Paediatrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account