Musculoskeletal system functional disorders in pregnancy


Authors: R. Poděbradská 1,2;  M. Šarmírová 1;  M. Procházka 3
Authors‘ workplace: Katedra podpory zdraví, Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita, Brno, vedoucí katedry MUDr. K. Kapounková, Ph. D. 1;  Rehabilitace Lipová – lázně, vedoucí lékař MUDr. J. Poděbradský 2;  Ústav porodní asistence, Fakulta zdravotnických věd UP. Olomouc, vedoucí lékař prof. MUDr. M. Procházka, Ph. D. 3
Published in: Ceska Gynekol 2018; 83(2): 138-144

Overview

Objective:
To bring about a comprehensive summary of the occurrence principle and the clinical manifestations of the musculoskeletal system functional disorders, focusing on those occurring most frequently during pregnancy.

Design:
Overview study.

Setting:
Department of Health Promotion, Faculty of Sport Studies, Masaryk University, Brno; Rehabilitation department Lipova-lazne; Department of Midwifery, Faculty of Health Sciences, Olomouc.

Methods:
Analysis of literary sources and database Medline (1998–2017).

Conclusion:
The lack of movement activities within the framework of sedentary lifestyle correlates with the musculoskeletal system disorders, which may influence both the adaptation mechanisms in general, and the body‘s ability to adapt to the changes in pregnancy. High prevalence of the musculoskeletal system functional disorders in pregnancy may only represent a reflection of the state of female musculoskeletal system at present, and pregnancy, being the period of increased burden placed on the musculoskeletal system, only reflects its dysfunction. Physiotherapy shows a way to resolve the musculoskeletal system functional disorders during pregnancy.

Keywords:
functional disorders, pregnancy, back pain, diastasis of abdominal muscles, carpal tunnel syndrome, flatfoot


Sources

1. Ablove, RH., Ablove, TS. Prevalence of carpal tunnel syndrome in pregnant women [Online]. Wmj: Official publication of the State medical society of Wisconsin, 2009, 108, 4, p. 194–196.

2. Anderlová, K., Krejčí, H., Klusášková, P., et al. Alarmující výskyt gestačního diabetes mellitus při použití stávajících i nových mezinárodních diagnostických kritérií. Čes Gynek, 2014, 3, s. 214–218.

3. Assi, T. Low Back Pain and Pregnancy [online] [cit. 2017-02-19]. Dostupné na World Wide Web:

http://www.physio-pedia.com/Low_Back_Pain_and_Pregnancy#References

4. Bejdáková, J. Cvičení a sport v těhotenství: sporty vhodné i nevhodné, zásady cvičení, speciální tělocvik pro těhotné, základy výživy, tanec, gravidjóga. Praha: Grada, 2006.

5. Djakow, J., Mišurová, R., Marusič, P. Bolest zad v těhotenství jako příznak život ohrožujícího stavu [online] [cit. 2016-11-10]. Neurologie Pro Praxi, 2015, 16(6), 371–374. Dostupné na World Wide Web: http://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2015/06/12.pdf

6. Dobeš, M. Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému (manuální terapie) pro fyzioterapeuty: učební text k základnímu kurzu. Horní Bludovice: Domiga, 2011.

7. Dumoulin, C. Cvičíme v těhotenství: názorný popis cviků a praktické rady. Praha: Portál, 2006.

8. Dunn, SE. Diastasis recti: reviewing my first week on the tummy team program [Online] [cit. 2016-07-11]. Dostupné na World Wide Web: http://amamasstory.com/2013/12/diastasis-recti-reviewing-my-first-week-on-the-tummy-team-program.html

9. Fitzgerald, C., Segal, N. Musculoskeletal Health in Pregnancy and Postpartum: An Evidence-Based Guide for Clinicians. Springer International Publishing Switzerland, 2015.

10. Franklin, ME., Conner-Kerr, T. An analysis of posture and back pain in the first and third trimesters of pregnancy. J Orthopaed Sports Physic Ther [Online], 1998, 28, 3, p. 133–138 [cit. 2016-08-10]. Dostupný na World Wide Web: http://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.1998.28.3.133

11. Hošková, B. Vademecum: zdravotní tělesná výchova (druhy oslabení). Praha: Karolinum, 2012.

12. Janda, V. Základy kliniky funkčních (neparetických) hybných poruch: určeno pro rehabilitační pracovníky. Brno: Ústav pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1982.

13. Kolář, P. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009.

14. Kolářová, K. Zvonař, M. Výzkum zatížení nohou žen v těhotenství a po porodu. (2014). Biomechanická analýza pohybového výkonu IV – Změny v distribuci plantárních tlaků spojených s těhotenstvím [Online]. Masarykova univerzita, Brno: Masaryk University Press [cit. 2017-02-23]. Dostupné na World Wide Web: https://publi.cz/books/79/03.html

15. Kumar, SP., Chris, E. Pregnancy-related low back pain or gestational back pain: Too complex to handle or too simple to ignore? Indian J Obstet Gynecol [Online], 2013, 2, p. 87–89 [cit. 2017-01-15]. Dostupné na Worl Wide Web: http://www.rfppl.co.in/subscription/upload_pdf/SENTHIL%20KUMAR_1424.pdf

16. Lewit, K. Manipulační léčba v myoskeletální medicíně. 5. přeprac. vyd. Praha: Sdělovací technika ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E. Purkyně, 2003.

17. Lewitová, CMH. O dospělých nohách. Umění fyzioterapie, 2016, 1, 2, s. 5–8.

18. Michalec, I., Tomanová, M., Navrátilová, J., et al. Rizikové faktory poškození svalů pánevního dna v souvislosti s vaginálním porodem. Čes Gynek, 2015, 80, 1, s. 11–15.

19. Opala-Berdzik, A., Dăbrowski, SŁ. Physiotherapy in diastasis of the rectus muscles of abdomen in women during pregnancy and postpartum. Physiotherapy / Fizjoterapia, 2009, 17, 4, p. 67–70.

20. Petrovický, P. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. Martin: Osveta, 2001.

21. Poděbradský, J., Poděbradská, R. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009.

22. Proisy, M., Rouil, A., Raoult, H., et al. Imaging of Musculoskeletal Disorders Related to Pregnancy. American Journal Of Roentgenology [Online]. 2014, 202, p. 828–838 [cit. 2017-01-15]. Dostupné na World Wide Web: https://doi.org/10.2214/AJR.13.10988

23. Roztočil, A. Porodnictví. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001.

24. Roztočil, A., Binder, T., Borek, I., et al. Moderní porodnictví. Praha: Grada Publishing, 2008.

25. Sabino, J., Grauer, JN. Pregnancy and low back pain. Current Reviews In Musculoskeletal Medicine [Online]. 2008, 1, 2, p. 137–141 [cit. 2017-01-10]. https://doi.org/10.1007/s12178-008-9021-8

26. Segal, NA., Boyer, ER., Teran-Yengle, P., et al. Pregnancy leads to lasting changes in foot structure. American Journal Of Physical Medicine [Online]. 2013, 92, 3, p. 232–240 [cit. 2016-10-11]. https://doi.org/10.1097/PHM.0b013e31827443a9

27. Silva, AM. Preventing and managing back pain during pregnancy. Norwood, Mass.: Expect Fitness, 2004.

28. Tlapáková, E., Jelen, K., Minaříková, M. The relationship between pelvis inclination, exercise and low back pain (LBP) during pregnancy. Acta Gymnica [Online], 2011, 21, 3, p. 15–21 [cit. 2016-11-19]. https://doi.org/10.5507/ag.2011.016

29. Veverková, A., Kališ, V., Rušavý, Z. Informovanost rodiček v oblasti primární a sekundární prevence poruch pánevního dna po porodu. Čes Gynek, 2017, 82, 4, s. 327–332.

30. Vojta, V., Peters, A. Vojtův princip: svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi. Praha: Grada, 2010.

31. Wright, C., Smith, B., Wright, S., et al. Who develops carpal tunnel syndrome during pregnancy: An analysis of obesity, gestational weight gain, and parity. Obstetric Medicine [Online]. 2014, 1753–495X, 7, 2, p. 90–94 [cit. 2016-11-10]. Dostupné na World Wide Web: https://doi.org/10.1177/1753495X14523407

32. Zwinger, A. Porodnictví. Praha: Galén, 2004.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account