Cerebral venous thrombosis during pregnancy


Authors: V. Smetanskyi;  A. Šefčíková;  A. Dörr
Authors‘ workplace: Gynekologicko-porodnické oddělení Slezské nemocnice, Opava, primář MUDr. A. Dörr, CSc
Published in: Ceska Gynekol 2018; 83(2): 123-126

Mozková žilní trombóza (MŽT) je onemocnění mozkových žil a splavů. Je to vzácné onemocnění s pestrou klinickou manifestací, na jehož vzniku se podílí řada získaných i vrozených faktorů. Jedná se o závažný stav, který se projevuje rozmanitými klinickými příznaky a variabilním průběhem. MŽT se vyskytuje u obou pohlaví a ve všech věkových skupinách, nejčastěji jsou postiženi novorozenci a ženy ve fertilním věku. Výskyt MŽT u mladých žen je zvýšen především v poporodním období, při užívání hormonální antikoncepce a při trombofilních stavech. Incidence MŽT je odhadována na méně než 1/100 000 a tvoří méně než jedno procento všech iktů.

Overview

 

Objective:
We present a case report of a patient with cerebral venous thrombosis during pregnancy.

Design:
Case report.

Setting:
Department of Gynaecology and Obstetrics at the Silesian Hospital.

Methods:
Own observation, review of literature.

Conclusion:
In any tonic-clonic convulsions in pregnancy, we mainly think of an eclamptic attack and pregnancy must be ended. In case of persistent problems in the postpartum period after stabilization of the patients, differential etiology of convulsive states such as epileptic seizure, hypoglycemic spasms, CNS tumor, intracranial bleeding, cerebrovascular accident or cocaine overdose must be considered within the differential diagnosis.

Keywords:
cerebral venous thrombosis, convulsions during pregnancy, eclampsia


Sources

1. Alvarez-Alvarez, B., Martell-Claros, N., Abad-Cardiel, M., García-Donaire, JA. Hypertensive disorders during pregnancy: Cardiovascular long-term outcomes. Hipertens Riesgo Vasc, 2017, 34(2), p. 85–92.

2. Binder, T. Je třeba revidovat doporučení prevence tromboembolické nemoci u těhotných? Čes Gynek, 2011, 76,(4), s. 316–320.

3. Bousser, MG., Russell, RR. Cerebral venous thrombosis. London: WB Saunders, 1997.

4. Canhao, P., Barinagarrementeria, F., Bousser, MG., et al. International study on cerebral vein thrombosis. Cerebrovascular Dis, 2001, 11(4 ), p. 31.

5. Canhao, P., Falcao, F., Ferro, JM. Thrombolytics for cerebral sinus thrombosis: a systematic review. Cerebrovascular Dis, 2003, 15, p. 159–166.

6. De Bruijn, SF., Stam, J. Randomized placebo controlled trial of anticoagulant treatement with lowmolecular weight heparin for cerebral sinus thrombosis. Stroke, 1999, 30, p. 484.

7. Edlow, AG., Edlow, BL., Edlow, JA. Diagnosis of acute neurologic emergencies in pregnant and postpartum women. Emerg Med Clin North Am, 2016, 34(4), p. 943–965.

8. Einhäupl, KM., Villringer, A., Meister, W., et al. Heparin treat­ment in sinus venous thrombosis. Lancet, 1991, p. 338, 597.

9. Ferro, JM., Canhao, P., Stam, J., et al. Prognosis of cerebral vein and dural sinus thrombosis: results of the International Study on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT). Stroke, 2004, 35, p. 664–670.

10. Francalanci, I., Comeglio, P., Liotta, AA., et al. D-dimer concentrations during normal pregnancy, as measured by ELISA. Thromb Res, 1995, 78(5), p. 399–405.

11. McIlroy, E., Sethuraman, R., Woograsingh, R., et al. Severe postpartum headache and hypertension caused by reversible cerebral vasoconstriction syndrome: a case report. A Case Rep. 2017 Jul 10, doi: 10.1213

12. Miller, EC., Gatollari, HJ., Too, G., et al. Risk factors for pregnancy – associated stroke in women with preeclampsia. Stroke, 2017l, 48(7) p. 1752–1759.

13. Neumann, J., Pouzar, J., Macko, J., et al. Mozková žilní trombóza u mladých žen. Med Praxi, 2015, 12(2), s. 92–94.

14. Neumann, J., Roubec, M., Školoudík, D., Šaňák, D. Trombóza mozkových žil a splavů. In Školoudík, D., Šaňák, D., a kol. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. Praha: Maxdorf, 2013, s. 217–230.

15. Pařízek, A. Kniha o těhotenství a dítěti. Praha: Galén, 2009.

16. Peisker, T., Bartoš, A. Mozková žilní trombóza – stále opomíjené onemocnění. Neurol pro praxi, 2006, 3, s. 160–163.

17. Pěnka, M., Binder, T., Unzeitig, V., a kol. Antitrombotické zajištění těhotných podle rizika tromboembolické nemoci (TEN) – doporučený postup. Čes Gynek, 2011, 76(1), s. 24–26.

18. Procházka, V., Procházka, M., Rajner, J., et al. Mozková žilní trombóza indukovaná hormonální antikoncepcí léčená přímou katétrovou trombolýzou. Kap Kardiol, 2005, 7, s. 94–98.

19. Stam, J. Thrombosis of the cerebral veins and sinuses. N Engl J Med, 2005, 17, p. 1791–1798.

20. Turner, K., Hameed, AB. Hypertensive disorders in pregnancy current practice review. Curr Hypertens Rev, 2017, May 28. doi: 10.2174

21. Wright, WL. Neurologic complications in critically ill pregnant patients. Handb Clin Neurol, 2017, 141, p. 657–674.

Labels
Paediatric gynaecology Gynaecology and obstetrics Reproduction medicine
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account