Využití oocytů bez zony pellucidypro léčbu neplodnosti


Use of Oocytes without Zona Pellucida for Treatmentof Infertility

Objective:
The study of zona free oocytes fertilization using intracytoplasmic sperm injection(ICSI) with the aim to increase the pregnancy rate in the assisted reproduction.Design: Pilot study.Setting: Assisted Reproduction Centre, Gynecology Obstetrics Department of the 1st MedicalFaculty and General Faculty Hospital, Charles University, Prague.Methods: Zona free oocytes were fertilized using ICSI and cultured in standard conditions in vitrofor 5 days until the blastocyst stage. Blastocysts were cryopreserved using 8% glycerol.Results: The fertilization process of zona free oocyte was physiological, oocytes expulsed the polarbody and in standard time, i.e. 18 hour post insemination, two distinct, morphologically normalpronuclei were apparent in cytoplasm. During early cleavage, from the first to the third day of invitro culture, the dynamics of cell division was normal, the three-dimensional arrangement ofcells was more flattened than in normal, zona intact embryo. The fourth and fifth day of culture,the morphological appearance of embryo corresponded to normal development.Conclusion: The fertilization of zona free oocytes using ICSI can give morphologically normalzygote and after 5 days culture in vitro these zygotes can develop into blastocyst stage. Thismethod can increase the pregnancy rate in patients with repeatedly low number of oocytes orwith defects of zona pellucida.

Key words:
zona free oocyte, ICSI, blastocyst development, differentiation, early embryo


Autoři: L. Jelínková;  J. Pavelková;  K. Řežábek;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, přednosta prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2000; (6): 456-459
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Ověřit využití oocytů bez zony pellucidy (zona free oocyty) pro léčbu neplodnostimetodami asistované reprodukce.Typ studie: Pilotní studie.Název a sídlo pracoviště: Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN, Praha.Metodika: Oocyty bez zony pellucidy byly oplozeny metodou injekce jedné spermie do cytoplazmy(ICSI) a kultivovány běžným způsobem do stadia blastocysty, které byly kryokonzervovány.Výsledky: První stadium po oplození oocytů metodou ICSI probíhalo fyziologicky, oocyty bez ZPvyloučily polární tělísko a ve standardní době, tedy za 18 hodin, obsahovaly v cytoplazmě dvěmorfologicky normální prvojádra. V průběhu časného rýhování (první až třetí den kultivace invitro) byla dynamika rýhování normální, ale prostorové uspořádání buněk neodpovídalo jejichtrojrozměrnému uskupení u embryí uzavřených v zoně pellucidě. Ve stádiu kompaktizace a vývo-je blastocysty se morfologický vývoj nelišil od standardního embrya.Závěr: Oocyty bez ZP lze úspěšně oplodnit metodou ICSI. U pacientek s opakovaně nízkým počtemzískaných oocytů a nebo u žen s defektem ZP může ICSI oocytu bez ZP významně zvýšit šanci naotěhotnění.

Klíčová slova:
oocyty bez zony pellucidy, ICSI, vývoj blastocysty, diferenciace, časné embryo

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2000 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se