Masivní plicní embolie po porodu císařským řezem


Massive Pulmonary Embolism after Delivery by CaesareanSection

Objective:
To give an overview of the preventive and therapeutic measures in thrombembolicdisease in association with pregnancy and delivery.Subject: Case report.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, First Faculty of Medicine, Charles Universityand General Faculty Hospital, Prague.Subject and Method: The surgical treatment of massive pulmonary embolism in a patient afterdelivery by caesarean section.Conclusion: Surgical embolectomy still has its place in the treatment of pulmonary embolism inthe early phase of critical cases, when thrombolysis is contraindicated, and mechanical disintegration with the catheter is unsuccessful. In such cases it is the only one possibility of saving thepatient. However, prevention of thrombembolic disease remains of primary importance.

Key words:
thrombembolic disease, pulmonary embolectomy, thrombolysis


Autoři: V. Krejčí;  J. Lindner;  Z. Hájek;  O. Sosna;  J. Bláha;  T. Zouhar;  J. Živný
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. II. chirurgická klinika-kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, přednosta prof. MUDr. I. Vaněk, DrSc. Klinika anesteziologie a resuscitace 1. LF UK a VFN, přednosta
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (1): 35-38
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Podat přehled preventivních a terapeutických možností u trombembolické chorobyv souvislosti s graviditou a porodem.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracovičtě: Gynek.-porod. klinika, II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie, KAR, VFN, Praha.Předmět studie: Je popsána chirurgická léčba masivní plicní embolie u pacientky po poroducísařským řezem.Závěr: Chirurgická embolektomie má stále své místo v léčbě plicní embolie u kriticky nemocnýchv časném období a u těch, u nichž je trombolýza kontraindikována a mechanické rozrušení katétrem se nedaří; je jedinou možností pro záchranu nemocného. Primární však zůstává prevencetrombembolické nemoci.

Klíčová slova:
trombembolická choroba, plicní embolektomie, trombolýza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se