Pomocné zobrazovacie metódy v hodnotenírozsahu cervikálneho karcinómu


Auxiliary Imaging Methods in the Evaluationof the Extent of Cervical Carcinoma

Objective:
To present a review of literature and to analyse of contribution of imaging methods instaging of cervical carcinoma.Subject: Review.Setting: Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty Trnava, Slovak Republic.Subject and Method: Discussion about relevant evidence from literature, information database(MEDLINE) review, and results from own prospective study.Conclusion: FIGO staging of cervical carcinoma is based on clinical examinations but is complemented by imaging methods to optimalize treatment planning. From used imaging methods (computed tomography, magnetic resonance imaging, lymphography, sentinel node mapping,ultrasonography) is combination of abdominal and endoluminal ultrasonography the best available and affordable method with significant benefit in decision making procedure.

Key words:
cervical carcinoma, staging, imaging methods


Autoři: M. Krjak;  M. Mlynček
Působiště autorů: Gynekologicko-pôrodnická klinika Nemocnice s poliklinikou v Nitre a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity, prednosta doc. MUDr. M. Mlynček, CSc.
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2002; (1): 28-35
Kategorie: Články

Souhrn

Štrukturovaný súhrnCieľ štúdie:
Analýza prínosu zobrazovacích metód pri posúdení rozsahu cervikálneho karcinómu.Typ štúdie: Review.Názov a sídlo pracoviska: Gynekologicko-pôrodnícka klinika Nemocnice s poliklinikou v Nitrea Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.Predmet a metóda štúdie: Diskusia k relevantným údajom z databázy MEDLINE a vlastných výsledkov z prospektívnej štúdie.Záver: FIGO klinický staging cervikálneho karcinómu je doplňovaný pomocnými zobrazovacímimetódami, ktorých cieľom je naplánovať optimálnu terapiu. Z analyzovaných metód (CT, NMR,lymfografia, sentinelová uzlina, ultrazvuk) sa javí kombinácia adbominálneho a endoluminálnehoultrazvuku ako metóda dostupná, cenovo výhodná a s veľkým benefitom v rozhodovacom liečebnom algoritme.

Klíčová slova:
cervikálny karcinóm, staging, pomocné zobrazovacie metódy

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se