Úspěšně odložený porod těhotenství dvojčat


A Successfully Postponed Delivery of Twins

Objective:
Description of twin pregnancy after IVF preterm rupture of membranes of fetus A in 22ndgestational week. Abortion of fetus A and successful delayed delivery of twin B.Design: Case report.Setting: Obstetrics and Gynecology Department, 2nd Medical Faculty Charles University and FacultyHospital Motol, Obstetrics and Gynecology Department, 1st Medical Faculty Charles University andGeneral Faculty Hospital, Prague.Methods: Patient A. Š. 34 years old, admitted to the hospital in 23rd gestational week with pretermrupture of membranes of fetus A, after appearing spontaneous uterine contractions terminated theabortion of fetus A. The uterine contractions stopped with toxolytics and after one week ofexpectation interval the cerclage suture of cervix was performed. The following course of pregnancywas protected with antibiotics and 48 hours toxolysis with beta mimetics. The pregnancy continuedwithout any serious complications till 37th gestational week, when infectious markers elevated.Cerclage suture was taken away and after 12 hours interval the labor started. The labor wasterminated with s.c. because of imminent fetal hypoxia.Conclusion: After the abortion of twin A we succeeded to delay delivery interval for 4 months. Theborderline mature neonate was born in good clinical condition and survived without any seriouscomplications.

Key words:
multiple pregnancy, delayed delivery interval


Autoři: T. Binder 1;  A. Pařízek 2;  Z. Hájek 2;  M. Dokoupilová 2
Působiště autorů: Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN v Motole, přednosta doc. MUDr. L. Rob, CSc. 2Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, přednosta prof. MUDr. J. Živný, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (5): 333-335
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Popis dvojčetného těhotenství po IVF, s odtokem plodové vody plodu A v 22. g. t. a jehonásledného potratu a úspěšného oddálení porodu druhého z dvojčat.Typ studie: Kazuistika.Název a sídlo pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF Univerzity Karlovy a FN v Motole,Gynekologicko-porodnická klinika, 1. LF Univerzity Karlovy a VFN v Praze.Metodika: Pacientka, 34 let, přijata v 23. g. t. na kliniku s odtokem plodové vody u plodu A, ponástupu spont. kontrakcí dokončen potrat plodu A. Tokolyticky zastavena děložní činnost a potýdenním expektačním intervalu naložen cerclagový steh. Těhotenství zajištěno antibiotiky a 48hodin tokolýzou beta mimetiky. Pacientka bez obtíží donáší těhotenství do 37. g. t., kdy docházík vzestupu zánětlivých markerů. Odstraněn cerklážový steh, po 12 hodinách dochází k porodníčinnosti. Těhotenství ukončeno pro hrozící hypoxii plodu úspěšně císařským řezem.Závěr: Po potratu prvního plodu se podařilo oddálit interval porodu druhého plodu o 4 měsíce.Narodil se hraničně zralý novorozenec v dobrém klinickémstavu, který bez větších problémů přežil.

Klíčová slova:
vícečetné těhotenství, odložený porod plodu B

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se