Je diagnostická kyretáž pred abláciou endometria dostačujúca? Prípad včasného endometriálneho karcinómu


Is Diagnostic Curettage Sufficient Prior to Endometrial Ablation? Case of an Early Stage Endometrial Cancer

Objective:
To demonstrate a case of unrecognized endometrial cancer at endometrial ablation.

Subject:
Case report.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynaecology and Department of Pathology, Jessenius Faculty Hospital, Martin, Slovakia

Subject and Method:
Authors describe a case of an early endometrial cancer diagnosed from material obtained by bipolar loop electrode during endometrial ablation.

Conclusion:
Authors poing out insufficiency of curettage as a method of endometrial biopsy prior to ablation. Using of the loop electrode may minimize the incidence of unrecognized malignancies.

Key words:
endometrial ablation, hysteroscopy, endometrial cancer


Autoři: S. Galo 1;  P. Žúbor 1;  K. Kajo 2;  K. Macháleková 2;  N. Szunyogh 1;  J. Višňovský 1
Působiště autorů: Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN, Martin, Slovenská republika 1;  Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN, Martin, Slovenská republika 2
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(6): 449-453
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cieľ štúdie:
Poukázať na možnosť nepoznaného endometriálneho karcinómu pri ablácii endometria.

Typ štúdie:
Kazuistika.

Názov a sídlo pracoviska:
Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN a Ústav patologickej anatómie JLF UK a MFN v Martine, Slovenská republika.

Predmet a metóda štúdie:
V uvedenej práci autori uvádzajú prípad včasného karcinómu endometria histologicky diagnostikovaného z materiálu získaného pri ablácii endometria s použitím bipolárnej loop-elektródy.

Záver:
Autori poukazujú na nedostatočnosť histologizácie endometria pred abláciou endometria pomocou kyretáže a poukazujú na výhodnejšie použitie loop-elektródy na zamedzenie výskytu nepoznaných malignít po ablácii.

Kľúčové slová:
ablácia endometria, hysteroskopia, karcinóm endometria


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se