Porovnání hladin organochlorovaných pesticidů v krvi a ve folikulární tekutině neplodných žen


Comparison of Organochlorine Pesticide Levels in Blood and Follicular Fluid of Infertile Women

Objective:
The aim of this study was to detect DDT and its metabolites, lindane and its conformers (alfa, beta, gama and delta conformers of hexachlorocyklohexane – HCH) and hexacyclobenzene (HCB) in blood and follicular fluid of infertile women undergoing IVF+ET program. In the case if their detection, to confirm their cumulation in follicular fluid.

Design:
Pilot study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, 1st Faculty of Medicine, Charles University and General Faculty Hospital, Prague, AXYS Varilab s.r.o., Vrané nad Vltavou, Institute of Hygiene and Epidemiology, 1st Faculty of Medicine Charles University and General Faculty Hospital, Prague, Euromise Centrum, Charles University and Academy of Arts, Prague, Czech republic.

Methods:
We detected the level of DDT, DDE, DDD, lindane and its conformers (alfa, beta, gama and delta conformers of hexachlorocyklohexane – HCH) and hexacyclobenzene (HCB) in blood and folicular fluid of 30 infertile women undergoing IVF + ET program. We recieved the follicular fluid by transvaginal punction of follicular fluid under ultrasonography control. The venous blood was taken before begining of anestesia. The follicular fluid and blood were frozen and transported to the laboratory. There the samples were examinated by the methods of gass chromatography and mass spectrometry.

Results:
We confirmed the possibility of detection of DDT, DDE, DDD, lindane and its conformers (alfa, beta, gama and delta conformers of hexachlorocyclohexane – HCH) and hexacyclobenzene (HCB) in blood and follicular fluid of infertile women. The differences in concentrations in blood and follicular fluid were statistically analysed. We confirmed the cumulation of DDT, DDE, DDD, lindane and its conformers (alfa, beta, gama and delta conformers of hexachlorocyclohexane – HCH) and hexacyclobenzene (HCB) in follicular fluid of infertile women. The levels of these compounds in blood differed from 2.8 to 6399.3 ng/g of fat, in follicular fluid from 1.4 to 4 099.8 ng/g of fat.

Conclusion:
It is possible to detect DDT, DDE, DDD, lindane and its conformers (alfa, beta, gama and delta conformers of hexachlorocyclohexane – HCH) and hexacyclobenzene (HCB) in blood and follicular fluid of infertile women. The cumulation of these xenobiotics in follicular fluid was found.

Key words:
IVF + ET program, DDT, DDE, DDD, xenobiotics, signal disruptors, HCB, α-HCH, β-HCH, lindane, δ-HCH


Autoři: J. Mašata 1;  S. Jirsová 1;  P. Drbohlav 1;  L. Jech 2;  V. Bencko 3;  M. Omelka 4;  J. Zvárová 4
Působiště autorů: Gynekologicko porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha přednosta prof. MUDr. A. Martan, DrSc. 1;  AXYS Varilab s. r. o., Vrané nad Vltavou, vedoucí laboratoře RNDr. L. Jech, CSc. 2;  Euromise Centrum, Univerzita Karlova a Akademie věd, Praha, ředitelka prof. RNDr. J. Zvárová, DrSc. 3;  Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha, přednosta prof. MUDr. V. Bencko, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(6): 440-446
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl práce:
Cílem práce bylo prokázat přítomnost organochlorovaných pesticidů (OCP)- DDT a jeho metabolitů a lindanu a jeho optických konformerů (alfa, beta, gama a delta konformerů hexachlorocyklohexanu – HCH), hexacyklobenzenu (HCB) v krvi a ve folikulární tekutině neplodných žen zařazených do programu in vitro fertilizace a embryotransferu (IVF + ET). Při průkazu jejich přítomnosti potvrdit nebo vyloučit jejich možnou kumulaci ve folikulární tekutině.

Typ studie:
Pilotní studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF a VFN, Praha, AXYS Varilab s.r.o., Vrané nad Vltavou, Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK, Praha, Euromise Centrum, Karlova univerzita a Akademie věd, Praha.

Metodika:
Hladiny organochlorovaných pesticidů byly stanoveny v krvi a ve folikulární tekutině 30 žen zařazených do programu IVF+ET. Pod ultrazvukovou kontrolou byl proveden transvaginální odběr folikulární tekutiny. Před zahájením anestezie byl odebrán vzorek žilní krve. Po zpracování embryologem byla zbylá folikulární tekutina a odebraná krev zamražena a odeslána do laboratoře. Vzorky byly zpracovány metodou vysokorozlišující plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie (HR GC-MS).

Výsledky:
U většiny vyšetřených žen jsme prokázali přítomnost organochlorovaných pesticidů v krvi i ve folikulární tekutině. Statistické vyhodnocení rozdílů v koncentraci prokázalo jejich kumulaci ve folikulární tekutině. Hladiny DDT a jeho metabolitů v krvi se pohybovaly od 2,8 do 6399,3 ng/g tuku, ve folikulární tekutině od 1,4 do 4 099,8 ng/g tuku.

Hladiny HCB se pohybovaly v krvi od 213,5 do 5290,4 ng/g tuku, ve folikulární tekutině od 85,9 do 3255,3 ng/g tuku. Hladiny konformerů HCH byly v krvi v rozmezí od 1,0 do 259,9 ng/g tuku, ve folikulární tekutině v rozmezí 0,1 až 197,9 ng/g tuku. Medián rozdílů hladin ve folikulární tekutině a krvi je 1,47–670,13 ng/g tuku. Průměr rozdílů hladin ve folikulární tekutině a v krvi je 4,08–936,71 ng/g tuku. Závěr: Organochlorované pesticidy je možné prokázat v krvi i ve folikulární tekutině. Byla prokázána jejich kumulace ve folikulární tekutině.

Klíčová slova:
IVF + ET, DDT, DDE, DDD, xenobiotika, rozpojovači signálů, HCB, α-HCH, β-HCH, Lindane, δ-HCH


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se