Systémová imunita u pacientek s rekurentní vulvovaginální kandidózou


Systemic Immunity in Patients with Recurrent Vulvovaginal Candidiasis

Objective:
This study was undertaken to characterize systemic immunity in the patients with recurrent vulvovaginal candidiasis.

Subject:
original prospective study.

Setting:
1. Department of Biological and Medical sciences, Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Hradec Kralove, 2. Department of Obstetrics and Gynaecology, Medical Faculty, Hradec Kralove, Charles University in Prague, 3. Department of Clinical Immunology and Allergology, University Hospital, Hradec Kralove, 4. Department of Clinical Microbiology, University Hospital, Hradec Kralove, Czech republic.

Subject and method:
Basic immunological parameters in 44 patients with recurrent vulvovaginal candidiasis were investigated and analyzed in this longitudinal follow-up study.

Conclusion:
Although there is no fundamental disturbance in systemic immunity in patients with recurrent vulvovaginal candidiasis and the majority of systemic immunological parameters in the patients were within normal range, some subtle changes of a few parameters of humoral and cellular immunity in contrast to the controls were identified.

Key words:
recurrent vulvovaginal candidiasis, humoral immunity, cell immunity


Autoři: P. Jílek 1;  J. Špaček 2;  V. Buchta 1,4;  Z. Kučera 1;  M. Drahošová 3;  M. Főrstl 4;  C. Andrýs 3
Působiště autorů: Katedra biologických a lékařských věd, Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové, vedoucí doc. RNDr. V. Semecký, CSc. 1;  Porodnická a gynekologická klinika, FN a LF UK v Hradci Králové, přednosta doc. MUDr. J. Tošner, CSc. 2;  Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové, přednosta MUDr. O. Kopecký, CSc. 3;  Ústav klinické mikrobiologie, FN a LF UK v Hradci Králové, přednosta prof. MUDr. M. Špliňo, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2005; 70(6): 453-459
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl studie:
Vyšetření a zhodnocení stavu systémové imunity u souboru pacientek s rekurentní formou vulvovaginální kandidózy.

Typ studie:
původní práce – prospektivní studie.

Název a sídlo pracoviště:
1. Katedra biologických a lékařských věd, Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2. Klinika porodnictví a gynekologie, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové, 3. Ústav klinické imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové, 4. Ústav klinické mikrobiologie, Fakultní nemocnice a LF UK v Hradci Králové. Metodika: Základní parametry systémové imunity byly vyšetřeny u 44 pacientek trpících rekurentní formou vulvovaginální kandidózy.

Závěr:
Nebyl zaznamenán žádný výraznější defekt systémové imunity u pacientek s rekurentní formou vulvovaginální kandidózy a většina vyšetřovaných ukazatelů systémové imunity u sledovaných pacientek byla zcela normálních, přesto byly prokázány rozdíly v několika parametrech humorální a buněčné imunity v porovnání s kontrolami.

Klíčová slova:
rekurentní vulvovaginální kandidóza, humorální imunita, buněčná imunita


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se