Kryokonzervace spermatu před gonadotoxickou léčbou – 11 let zkušeností


Sperm Banking before Gonadotoxic Treatment – 11-years Experience

Introduction:
The aim of this study was to analyze possible relation of sperm pathology and diagnosis of malignant disease and present our experience of sperm banking programme for cancer patients.

Design:
Retrospective clinical study.

Setting:
Department of Obstetrics and Gynecology, Masaryk University, Brno.

Material and methods:
521 patients (age 26.0±6.7 years) were referred to our unit by oncology specialists for semen cryopreservation before cancer treatment during 1995–2005. Sperm samples obtained by masturbation were analysed according to guidelines of WHO. Cryoprotective medium and Planer Kryo F 10 were used for standard cryopreservation. National cancer register was used to analyze patients survival. Basic statistics was used for data description and relations among sperm parameters and diagnosis were tested by Kruskal-Wallis ANOVA. Standard intracytoplasmic sperm injection (ICSI) using frozen spermatozoa was used for infertility treatment following malignant disease recovery.

Results:
Testicular cancer was diagnosed in 45.7% patients, malignant disease of lymphatic and haemopoetic tissue in 32.0% cases – out of them 16.5% Hodgkinęs lymphoma. Sperm concentration ≥ 20 mil/ml had 45.9% men. Severe oligospermia ≤ 1 mil/ml was found in 23.2% men and azoospermia in 10.0% patients. Severe asthenospermia ≤10% was in 60,8% men. Sperms were retrieved in 76.7% of 30 boys 14 to 16 years old, in 46.7% was concentration lower than 1 mil/ml and in 26.1% sperm motility lower than 1%. Sperm concentration was significantly lower in men with testicular cancer (p = 0.002), differences in sperm motility were insignificant. Cryopreserved samples were used in 30 patients (5.8%), 22 of them in our centre. Intracytoplasmatic sperm injection was used in all cases, 7 clinical pregnancies (31.8%) and 5 deliveries were achieved. In the group of all patients died 62 men (11.9%).

Conclusion:
Cancer patients have high frequency of severe sperm pathology. The lowest sperm concentration was in men with testicular cancer. Only minority of patients return for fertility treatment. Cryopreserved spermatozoa of cancer patients are able to achieve pregnancy by assisted reproduction techniques.

Key words:
cancer, semen cryopreservation, chemotherapy, male infertility, assisted reproduction techniques


Autoři: I. Crha 1 ;  P. Ventruba 1;  J. Žáková 1;  B. Kubešová 2;  J. Jarkovský 3 ;  M. Huser 1
Působiště autorů: Gynekologicko–porodnická klinika Masarykovy univerzity a FN Brno přednosta prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. 1;  Tkáňová banka FN Brno, přednostka prim. MUDr. B. Kubešová 2;  Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity, přednosta doc. RNDr. L. Dušek, PhD. 3
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2007; 72(5): 320-326
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cíl:
Analýza spermiogramů onkologických pacientů, posouzení vztahu patologie spermatu s onkologickou diagnózou, stanovení počtu zemřelých a využití zamrazeného spermatu za 11 let provozu onkologické spermabanky.

Typ studie:
Retrospektivní klinická studie.

Název a sídlo pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika LF MU Brno.

Metodika:
V letech 1995–2005 bylo odesláno na zamražení spermatu před terapií maligního nádoru chemoterapií, aktinoterapií nebo orchidektomií celkem 521 mužů ve věku od 14 do 64 let (26,0±6,7 roku). Hodnocení spermiogramu bylo provedeno podle manuálu Světové zdravotnické organizace. Kryonkonzervace spermatu s kryoprotektivním médiem byla provedena na přístroji Planer Kryo F10 standardní křivkou ochlazování. Data byla hodnocena základní popisnou statistikou, vztahy mezi parametry spermiogramu a diagnózou byly testovány Kruskal-Wallis ANOVA.

Výsledky:
Zhoubný nádor varlete byl diagnostikován u 45,7 % pacientů, maligní onemocnění mízní a krvetvorné tkáně v 32,0 %, z toho Hodgkinův lymfom v 16,5 %, non-Hodgkinův lymfom v 7,1 % a leukémie v 8,4 %. K dalším diagnózám patřila zhoubná onemocnění kosti, pojiva, gastrointestinálního traktu, ledvin a retroperitonea. Koncentraci spermií ≥ 20 mil/ml mělo 45,9 % mužů. Těžkou oligospermii ≤ 1 mil/ml mělo 23,2 % mužů a azoospermii 10,0 % pacientů. Těžká astenospermie ≤10 % byla prokázána u 60,8 % mužů. Ve skupině 30 chlapců ve věku 14 až 16 let byly spermie získány v 76,7 % případů, z toho v 46,7 % byla koncentrace nižší než 1 mil/ml a v 26,1 % pohyb nižší než 1 %. Zamrazené sperma bylo dosud využito u 30 pacientů (5,8 %), z toho u 22 v našem centru. Ve všech případech byla použita technika ICSI, bylo dosaženo 7 klinických těhotenství a 5 porodů. Koncentrace spermií byla signifikantně nižší u mužů se zhoubným nádorem varlete (p = 0,002), rozdíly motility nebyly signifikantní. V souboru pacientů bylo evidováno celkem 62 úmrtí (11,9 %). Specifickou otázkou je žádost o využití spermatu zemřelých, velmi důležitá je spolupráce s etickou komisí a právním oddělením.

Závěr:
U onkologických pacientů byly prokázány ve vysokém procentu těžké patologie spermatu. Nejnižší koncentrace spermií jsou u mužů se zhoubným nádorem varlete. Kryokonzervované spermie jsou schopny s využitím metod asistované reprodukce dosáhnout těhotenství, zmrazené sperma však využije pro léčbu neplodnosti jen malé procento pacientů. Celkem zemřelo 11,9 % mužů odeslaných k zamražení spermatu. Program onkologické spermabanky vyžaduje úzkou spolupráci centra asistované reprodukce s onkologickým pracovištěm.

Klíčová slova:
karcinom, kryokonzervace spermatu, chemoterapie, mužská neplodnost, asistovaná reprodukce


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se